Viruksia ei ole olemassa

Donate

KIELIKELLO
Published on Mar 18, 2021
https://tokentube.net/d/2518677610/TODISTEKOOSTE---Ei-ole-olemassa-viruksia-U-PDF-1074-

TODISTEKOOSTE
Ei ole olemassa viruksia
Vesa-Ilkka Laurio
lääketiet. lis. (eläkk.)
Tässä koosteessa tuon esiin todisteeni siitä, ettei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia tai
bakteereja, vieraskieliset lähteet suomeksi käännettyinä. Auktoriteettini ovat saksalainen
molekyyli- ja meribiologi Stefan Lanka, joka työssään joutui tekemisiin virologian kanssa ja voitti
tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin ja todisti siten virallisesti ja juridisesti, ettei viruksia ole
olemassa, ja suppeammassa muodossa itävaltalainen tri Johann Loibner (tämän esitelmävideo
herätti minut joulukuussa 2020! Sitä ennen en tiennyt, ettei sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja
ole olemassa).
SISÄLLYSLUETTELO
I. Johdanto
II. Artikkelini ”Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?” ja sen kommentit
A. Tri Johann Loibnerin esitys ”’Impfen’, Das Geschäft mit der Unwissenheit”
B. Omia päätelmiäni ja Loibner-sitaatteja
C. Stefan Lankan haastattelu heinäkuussa 2020 (mm. tuhkarokkovirusoikeudenkäynnistä)
D. Stefan Lanka: Väärintulkinta nimeltä virus (osa II). Koronakriisin alku ja loppu
III. Artikkelini ”Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista” ja sen kommentit
A. Stefan Lanka: Petolliset virologit syypäitä koronakriisiin
B. Kokosin kolme kommenttia kommentoitavakseni
C. Vasta-aineet ovat vain myrkytyksen mittari
D. Stefan Lanka: Väärinkäsitys nimeltä virus (osa I)
IV. Kiinnostuneille
1. Kommenttini 8.2.2021 (at 12.10) nimimerkille ”Selitystä kaipaava/Lisäyksenä vielä tämä”
artikkelissa ”Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista”
2. Kommenttini 17.2.2021 (at 10.09) nimimerkille ”Tämä tiedoksi/jatkona tämä” artikkelissa
”Kavahda koronarokotetta ja älä alistu pelkopandemiaan”
V. Aikaisempia aiheeseen liittyviä
TODISTEET SIITÄ, ETTEI OLE OLEMASSA SAIRAUTTA AIHEUTTAVIA VIRUKSIA JA
BAKTEEREJA
I Johdanto
Nykylääketieteen rokotuskäytäntö ja sen takana oleva käsitys sairaaksi tekevistä viruksista ja
bakteereista ovat nykylääketieteen kuolinisku. Nykyisin on olemassa riittävä ja varma tietämys
siitä, ettei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia tai bakteereja, ja tämä tietämys sulkee pois kaikki
rokottamiset. Rokotukset ovat niin ollen pelkästään haitallisia ja joskus jopa tappavia niissä olevien
kymmenien elimistölle vieraiden aineosien vuoksi, myrkyllisimpinä niistä tehosteaineet eli adjuvantit, jotka avaavat veri-aivoesteen, jolloin kaikki suoliston kautta elimistöön tuleva
haitallinen aines päätyy aivoihin aiheuttaen aivotulehduksia, kuolemia, kouristuksia, autismia,
autoimmuunitauteja, kroonisia sairauksia ja elinikäistä invaliditeettia - suurta haittaa. Ne
struktuurit, jotka on tulkittu väärin patogeenisiksi (sairautta aiheuttaviksi) viruksiksi ja
bakteereiksi, ovat todellisuudessa elimistön itsensä tuottamia ja elimistön toiminnalle
välttämättömiä struktuureja, jotka rientävät korjaamaan kehon vahingoittumisia. Ns. ”virukset”
ovat todellisuudessa solujen tuottamia eksosomeja (solunulkoisia vesikkeleitä, joiden sisällä on
perintöainesta, DNA:ta tai RNA:ta), joilla on elimistössä tärkeä viestittävä, korjaava ja puhdistava
tehtävä, ja soluissa, joiden sisään ne menevät, ne saavat aikaan tiivistävien ja säätelevien
proteiinien muodostusta. Bakteerit ovat myös elimistön itsensä hyödyllisiä struktuureja (elimistön
”talonmiehiä”), ja niitä on elimistöissämme luonnostaan paljon enemmän kuin soluja.
Kukaan ei ole koskaan eristänyt yhtäkään virusta, eikä yhtäkään virusta ole koskaan esitetty
kokonaisena. Ne ”virukset”, joita virologia (virusoppi) esittelee, on koottu ajatuksellisesti mielessä,
fiktiivisesti siis, tietokoneiden ääressä. PCR-menetelmällä (meidän koronatestimme) saaduista
nukleotidipätkistä (alkuperäkin täysin epäselvä) virologit yrittävät fiktiivisesti koota (engl.
alignment; saks. Ausrichtung) virusten kokonaisia genomeja, ja näin yhteen kyhätyt pätkät
julistetaan todellisiksi virusten genomeiksi! Koronankin kohdalla kiinalaiset virologit antoivat vain
genomipätkiä ilman että mitään koronavirusta olisi eristetty! Koronavirus on siis fiktio, kuvitelma,
samoin kaikki virukset. Niiden pohjalta kehitetyt rokotteetkin ovat silloin fiktio ja sellaisena
vaarallista puoskarointia ja väkivaltaa - oikean, parantavan lääketieteen vastakohta.
Mitä koronaan tulee, se on pelkkä kylmyyden aiheuttama kausittainen vilustumistauti, jossa kylmä
(+ mahd. tuuli, kosteusolot) suoraan, siis ilman ”virusta”, vaikuttaa hengitysteiden herkkiin
limakalvoihin vaurioittaen niitä (vanhuksilla ja perussairailla seuraukset ovat vakavampia; näin on
ollut aina, eikä nykyisessä ”koronassa” ole mitään ihmeellistä tai poikkeavaa). Syntyneet oireet ovat
paranemista soluvaurioista ja solujen kuolemista. Kuume nostaa energiatasoa ja yskä tuo
debriksen pois alahengitysteistä ja keuhkoputkista. Paikalla olevat eksosomit (”virukset”) ja
bakteerit eivät siis ole sairauden aiheuttajia vaan sen parantajia. Kyseessä on kehon oma
parantumistoiminto. Kaikki vilustumiset ovat siis yksi ja sama tauti, joten korona = flunssa =
influenssa. Yleisesti ottaen ei ole olemassa mitään infektiotauteja. Niiden todellinen syy on jokin
puutos tai jokin vahingollinen vaikutus (kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys, jopa psyykellä on
osuutta).
On kohtalokas ja paha taitovirhe tulkita vahinkoja korjaamaan tulleet ja vahinkopaikoilla läsnä
olevat eksosomit ja bakteerit vahinkojen aiheuttajiksi ja koko ihmiskuntaa uhkaaviksi pedoiksi!
Kuin tulipaloa sammuttamaan tulleet palomiehet olisivat tulipalon sytyttäjiä, koska ovat läsnä
tulipalopaikalla! Koska sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja ei ole olemassa, lääketieteellisellä
virologialla ja bakteriologialla ei ole minkäänlaista perustaa tai oikeutusta, ja ne on poistettava
lääketieteestä.
Itse asiassa koko lääketieteen täytyy syntyä uudesti, ja sen täytyy kunnioittaa kehon omia
parantumistapahtumia eikä ryhtyä röyhkeästi ja kaikkitietävän egon ja vastuuttoman hybriksen
vallassa piikittämään, mestaroimaan soluja ja tumia, leikkaamaan, poistamaan, säteilyttämään,
myrkyttämään ”lääkeaineilla” ja perustamaan yliopistoja ja professuureja näitä kehittämään ja
suorittamaan. Tämä kaikki on kehojen raiskaamista kehojen omien paranemisprosessien
tuhoamista - taitovirhe. Koko lääketiede on ajautunut kaikki meidät vaarantavaan turmioon, ja nyt
on vaara, että se pian tappaa kaiken ja kaikki väkisin! On ruokittu petoa, ja nyt peto on kasvanut
niin suureksi, että se syö kaiken ja kaikki.
Voin sanoa aivan täydestä sydämestä, että suomalainen lääkäri on (koulutuksen tuloksena) lähes
lääkärin eli parantajan vastakohta, joka aivopestynä ja harhautettuna on todellisesta terveydestä
tietämätön lääketeollisuuden PR-henkilö ja myyntiagentti, jonka ammatillinen ura on suureksi
osaksi liiketalouden sanelemaa puoskarointia ja siten potilaiden piittaamatonta vahingoittamista.
Vastaavasti lääketiede on täydellisesti lääketeollisuuden orja, jonka koko tarkoitus on vahingoittaa
potilaita (luoda markkinoita lääketeollisuudelle) ja tuottaa voittoa lääketeollisuudelle, kaikki tämä

Category

Share Music

Add to

Flag Music

Rate music

Rate music