Kätketty totuus ja hiipivä salaisuus

 

Tämä kirjoitus on alun perin kirjoitettu vuonna 2009.

 

Sain tähän kirjoitukseen idean TV-mainoksesta, jossa kuin joku nörtti salaliittoteoreetikko oli varmaan katsonut kaikki X-filesit ja niiden pohjalta kehittänyt omasta mielestään aukottoman teorian. Päätin samalla idealla kirjoittaa Tähtiportista, vaikka todellisuudessa en ole katsonut 225 tuntia Tähtiportteja, mutta ehkä kumminkin aika monta tuntia. "Kätketty totuus ja hiipivä salaisuus" -lause liittyi jotenkin siihen TV-mainokseen.

 

Olen katsonut Stargate-saagaa. Stargate: Children of the Gods, Stargate: The Aark of truth ja Stargate: Continuum -elokuvat sekä Stargate - SG-1 ja Stargate Atlantis -sarjat. Näistä kertyy materiaalia yli 225 tunniksi, materiaalia läpi käydessäni tein hämmästyttävän huomion. Sen kautta ihmisille kerrotaan totuus, totuus joka voisi suoraan päin naamaa sanottua järkyttää monia - totuus uskonnosta.

 

Stargate on suomeksi Tähtiportti. Tähtiportti on laite, jolla voi matkustaa nopeasti ympäri galaksia eri planeetoille sekä toisiinkin galakseihin. Tähtiportti-verkoston rakensivat Muinaiset, heidät on tunnettu myös nimellä Alteranilaiset. He ovat kehittynyt rotu, osaavat ja hallitsevat "ylösnousemisen" eli siirtymisen korkeammalle olemassaolon asteelle - ruumiillisen kuoleman jälkeen - hohtavaksi energiaolennoksi. Alteranilaiset lähtivät 5 - 10 miljoonaa vuotta sitten Maasta Pegasukseen, myöhemmät ihmiset polveutuvat heistä - jotkut ovatkin sanoneet Maan olleen kaiken elämän lähde.

 

Alteranilaiset jakautuivat lopulta kahteen rotuun, koska toiset halusivat suuntautua tieteeseen, mutta toiset suuntautuivat uskontoon. Tieteeseen suuntautuvia alettiin kutsua Muinaisiksi ja uskonnollisempia Orit -roduksi. Oreilla kumminkin on noussut tietotaito niin paljon hattuun, että pitävät itseään Jumalina, kaiken ihmiselämän luojia ja he lupaavat kaikille seuraajilleen ylösnousemusta ja ikuista elämää. Jos joku ei pidä heitä Jumalina, katsovat he heillä olevan oikeus surmata epäuskovainen.

 

Orit levittävät omaa uskontoaan ympäri galaksia ihmisille saarnaajien avulla - kuten kristinuskossa tehdään. Orien pyhä kirja on nimeltään Alkuperän kirja ja sen sanoma perustuu Alkuperään, jonka mukaan Orit ovat kaiken elämän keskipiste. Mutta Alkuperän uskonto onkin Orien luoma harha, jonka avulla he hallitsevat ihmisiä. Todellisuudessa Orit eivät tarjoa seuraajilleen kuoleman jälkeistä valaistumista (ylösnousemus). Orien voima perustuu heihin uskovien määrään - mitä enemmän heillä on palvojia, sitä voimakkaampia he ovat.

 

Alteranilaisten jakaantumista Muinaisiin ja Oriin voidaan rinnastaa kertomukseen, jossa enkelien johtaja, Lucifer (Jumalan pojaksikin mainittu) ylpistyi ja rupesi kapinoimaan Jumalaa vastaan. Jolloin Jumala heitti niskapersotteella Luciferin tukijoukkoineen Maan pinnalle, jossa Jumala salli Luciferille (Saatanalle) oikeudet koetella ihmisten uskoa harhaopeillansa - Orien pyhä kirja. Hyvästä syntyi myös paha ja Jumala sallii pahan olemassa olon.

 

Muinaiset kuuluvat neljän suuren rodun liittoumaan. Muut liittouman jäsenet ovat Asgardit, Noxit ja Furlingit (ihminen saattaa olla viides jäsen). Muinaisten tärkein periaate on olla sekaantumatta millään tavoin maallisiin asioihin, eivät halua leikkiä Jumalaa, toisin kuin harhaoppejaan levittävät Orit.

 

Asgardit ovat rauhanomainen, auttavainen ja teknologisesti erittäin kehittynyt muukalaisrotu, jotka ulkonäöllisesti muistuttivat Maassa yleisesti tunnettua käsitystä ns. Harmaista, pienistä ja hentorakenteisista muukalaisista - Roswell. Asgardit ovat käyneet Maassa useita kertoja ihmisten historian aikana ja juuri he ovat todennäköisesti luoneet skandinaavisen mytologian. Tunnetuin Asgard tunnetaan nimellä Thor, saman niminen oli viikinkien ukkosen Jumala. Asgardien heikkous on heidän geeniperimä, joka on rappeutumassa, sillä Asgardit ovat toistensa klooneja ja vanhan persoonallisuuden kopiointi uuteen kehoon rappeuttaa geeniperimää.

 

Suurta roolia Tähtiportissa esittää Goa'uldit, vaikka eivät olekaan niin kehittyneitä kuin neljän suuren rodun liittouman jäsenet. Goa'uldit ovat käärmeen ulkomuodon omaavia loisia, he hallitsevat suurinta osaa galaksista ja tuhoavat toisia rotuja ja kulttuureja jopa toisiaan. Goa'uldit esiintyvät jumalina - enimmäkseen Egyptin mytologiassa esiintyvinä - tai muina korkeampina olentoina, jotka orjuuttavat ihmisiä ympäri galaksia.

 

Goa'uld tarvitsee ns. isännän elääkseen ja levitäkseen, loinen, kun on. Käärmemäisen Goa'uldin ensimmäinen isäntäolion tiedetään olleen Unas-rotu. Unasit ovat rumia ihmismäisiä liskoja, jotka ovat älyllisesti neandertalinihmisen tasolla. Goa'uldit ja Unasit ovat lähtöisin samalta planeetalta. Kun Goa'uld pääsee isäntäolion sisälle, valtaa se isäntäolion mielen ja tahdon. Goa'uldin valloittaneen olion huomaa yleensä muuttuneesta äänestä sekä hehkuvista silmistä. Isäntäolio ei aivan kokonaan menetä omaa tahtoaan, sillä oma tahto voi pysytellä Goa'uldin tahdon takana, tullen silloin tällöin esille.

 

Goa'uldit pääsivät Unasien kehossa levittäytymään galaksiin Muinaisten rakentamilla tähtiporteilla. Heidän teknologiansa on ihmisten teknologiaa kehittyneempi, mutta Goa'uldit ovat ottaneet käyttöönsä niiden rotujen teknologiaa, jotka he ovat saaneet isännikseen ja orjuutettua tai tuhottua - ilman isäntäoliota Goa'uld on avuton käärmemäinen loinen.

 

Kun Goa'uldit päätyivät Maahan, huomasivat he ihmisen paremmaksi isäntäolioksi, kuin mitä Unas-rotu oli. Niinpä Goa'uldit tekeytyivät Jumaliksi. Tietenkin ihmiset pitivät heitä Jumalina, koska Goa'uldeilla oli kehittyneempi teknologia. Ihmisiä vietiin tähtiportin kautta ympäri galaksia orjiksi ja näin ihmisiä löytyy milloin miltäkin planeetalta. Goa'uldit nimittävät ihmisiä Tau'reiksi, Tau'ri on Goa'uldien kieltä ja tarkoittaa "esikoista".

 

Tässä vaiheessa on hyvä kohta kertoa Sumerista.

 

Sumer oli varhainen sivilisaatio ennen Babyloniaa Mesopotamiassa noin 3500-2000 eaa. Sumerin alue oli nykyisessä Etelä-Irakissa Eufrat- ja Tigris- jokien laaksoissa. Sumerilaiset keksivät mm. kirjoitustaidon ensimmäisinä maailmassa sekä sen, että tunti jaetaan 60 minuuttiin ja ympyrä 360 asteeseen ja monia muita asioita, jotka ovat nykyisinkin vielä käytössä. Lisäksi sumerilaisen uskonnon ja mytologian piirteitä on havaittavissa idän suurissa uskonnoissa ja kreikkalaisessa mytologiassa. Sumerialaisten teksteissä ja Raamatussa on yhtymäkohtia, kuten Maailman luominen, ihmisen luominen, paratiisi, vedenpaisumus.

 

Sumerilaisessa uskonnossa Jumalat olivat ihmisenkaltaisia, joilla oli kuolemattomuuden lisäksi muita yliluonnollisia kykyjä. Sumerilaisten neljä pääjumalaa olivat An (taivaan jumala) ja hänen puoliso Ki (maan jumala) sekä Enki (veden jumala), ja Enlil (ilman jumala). An, Enki ja Enlil muodostivat pyhän kolminaisuuden.

 

Sumerilaiset sanoivat Jumalien olevan taivaassa melkein samaan tapaan kuin Raamattu sanoo Jumalan olevan taivaassa. Taivaan merkki AN tarkoittaa myös jumalaa DINGIR. Sumerin merkki An, Dingir luetaan akkadiksi (vanha kieli) IL, mikä on melko lähellä juutalaisten Jumalan nimen muotoa EL, Elohim. Elohim tarkoittaa Jumalat, Jumaluus.

 

Nyt lukijan on parempi avartaa mieltä, ettei aivoissa tule liian ahdasta tai vähintään oikosulkua.

 

Erään sumerialaisen tarinan mukaan Nibiru (tunnetaan myös nimellä Planeetta X) nimisellä planeetalla asunut Anunnaki-rotu oli pilannut planeettansa ilmakehän. Ainoa keino pelastaa planeetta oli tulla louhimaan Maa-planeetalta kultaa. Mutta eihän se kullan louhinta ollut pidemmän päälle, niin hauskaa. Joten neroina Anunnakit päättivät, että Maan eläimistöön kuuluvan apinan perimäähän voi manipuloida. Näin he sitten tekivätkin, paransivat apinan DNA:ta (yhdistivät omaansa), orja oli luotu. Aikojen saatosta ihmistä kehitettiin lisää, neandertali, cro-magnon ja homo sapiens sapiens. Ensimmäiset ihmiset luotiin Eufratin ja Tigriin jokilaaksoissa, paikka, jossa oletetaan Paratiisin olleen. Anunnakin ja homo erektuksen hybridi (risteytys) oli sumeriaksi Adam - ihminen. Mainittakoon vielä, että Raamatun Eeva on hepreaksi Hawwa eli kaikkien elävien äiti.

 

Ihmiset lisääntyivät keskenään sekä Anunnakien kesken (Raamatunkin mainitsemat Jumalan pojat?). Eräs Anunnaki päätti sitten, että ihminen oli tuhottava ja tiesi tämän tapahtuvan seuraavan kerran, kun Nibiru ohittaa Maan, seuraisi mullistuksia, jotka hävittää kaikki ihmiset Maasta. Mutta eräs näistä Anunnakeista (jotka olivat jo nousseet jumalan asemaan ihmisten keskuudessa) vuoti tiedon Maan ihmiselle ja käski tämän tehdä "aluksen" ja kerätä mukaan eliöstön siemeniä (DNA:ta). Kun sitten Nibiru ohitti Maan, tuli vedenpaisumus (napajäätiköillä tapahtui kummia). Ennakkovaroituksen saanut ihminen selvisi tuhosta ja niistä ihmisten rippeistä tuli sumerialaiset.

 

Nibiru/Planeetta X on se planeetta, jonka sanotaan aiheuttavan vuonna 2012 maailmanlopun, tullessaan taas aurinkokuntaamme - ohitus tapahtuu noin 3600 vuoden välein. Nibiru siis kiertää aurinkoa, mutta huikean pitkällä kiertoradalla. Nibirulla asuva Anunnaki-rotu on kehittynyt reptoidi rotu eli ihmismäinen lisko. Se miten sumerialaiset tiesivät Nibirun kiertoajan selittyy mahdollisesti sillä, että Anunnakit ovat kertoneet tähtitaivaan ihmeellisyydet ihmisellä. Osa Anunnakeista jäivät Maahan ja opettivat ihmiselle tiedettä ja sivistystä. Vielä Egyptiläisissä hieroglyfeissä on kuvattu Anunnakejakin sekä Nibiru-planeetta. Anunnaki on sumerian kielellä "Ne, jotka taivaasta maahan tulivat".

 

Kuten huomaanne, sumerialaisten tarinassa ja Tähtiportti-saagassa on yhtymäkohtia. Goa'uldit sekä Anunnakit tulivat Maan ulkopuolelta, esittäen Jumalia ja orjuuttivat ihmiset.

 

Goa'uldeja kuvataan käärmemäisiksi loisiksi ja Anunnakeissa on liskomaisia piirteitä.

 

1. Moos. 3:14:
14. Herra Jumala sanoi käärmeelle: -- Koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät.

 

Käärme ei siis ollut aivan alussa maassa luikertava, vaan käärme osasi kävelläkin ja puhua. Vasta Paratiisin konfliktin jälkeen käärmeen tuomioksi lankesi olla luiro käärme. Entäs, jos sumerialaisten mainitseva Anunnaki olikin tämä petollinen osapuoli ja tämän symboliikan pohjalta on voitu ottaa myös Goa'uldien käärmemäinen muoto.

 

Ihminen on siis etsinyt Jumalaa ja uskoen sen olevan, jossakin toisaalla - ulkopuolella. Jumalaa ei kumminkaan ole tähän päivään mennessä löytynyt, jos onkin, niin ne ovat olleet niitä, jotka väittävät olevansa Jumalia, pahuuden ilmentymiä. Ihminen on vain etsinyt Jumalaa väärästä paikkaa ja liian kaukaa. Entäpä, jos Jumala onkin sisäpuolella - sisäinen Jumala.

 

1. Kor. 3:16-17:
16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te.

 

Jumalahan teki ihmisen omaksi kuvakseen, mutta eihän se tarkoita fyysistä muotoa, sillä ihmiset ovat erinäköisiä. Luodessaan ihmisen, kätki Jumala ihmisen sieluun omansa hengen, Pyhän hengen. Jos haluaa löytää Jumalan, niin täytyy mennä sisimpäänsä. Kaikki on yhtä ja samaa Jumalaa oli sitten kristitty tai vaikka Buddhalainen, jokaisen sisällä on Jumalan henki ja Jumala asuu meissä - ovela piilo kyllä.

 

Jumala loi eläimet ja ihmisen. Eli ihminen ei ole Jumalalle sama asia, kuin eläin, vaikka nykyään ihminen on vain kehittynyt eläin. Raamatun alkulehdillä Jumala korostaa oikein ihmisen eriarvoisuutta, sanoen, että ihminen hallitsee meriä ja eläimiä - onhan ihminen sentään Jumalan oma kuva.

 

Palataan Tähtiportti-saagan Asgard-rotuun, hehän olivat ne tyypillisen humanoidin näköinen rotu. Valtaosassa maailman UFO-tarinoissa kerrotaan pienistä humanoideista, joilla on suuret silmät. Näitä humanoideja kutsutaan yleensä Harmaiksi. Tähtiportti-saagan Asgardit ovat kehittynyt ja rauhanomainen sekä auttavainen rotu. Mutta usein UFO-tarinoissa nämä ns. Harmaat eivät ole niin kivoja. Harmaat ovat siepanneet ihmisiä mukaansa ja tehneet kokeita heille yms. Kuten Asgardien geeniperimä on heikossa kunnossa, niin samoin sanotaan olevan myös näiden Harmaidenkin kohdalla. Harmaat sieppaavat ihmisiä kokeisiinsa, jotta he keksisivät keinon risteyttää ihmisen heihin. Näin he saisivat uuden geeniperimän ihmisen kautta, eikä enää heidän geeniperimänsä kärsisi kloonauksissa. Harmaathan kuvataan sukupuolettomina olioina, eli ne eivät ole syntyneet luonnollisesti. Tämän vuoksi Harmailta sanotaankin puuttuvan ns. sielu ja kyky jatkaa olemassa oloa kuoleman jälkeen (ylösnousemus), koska he eivät ole Jumalan kuvia, kuten ihmiset. Ihmisen ikuisen elämän kyky on toinen syy miksi Harmaita kiinnostaa ihminen. Vaikka ihminen ei ehkä ole maailmankaikkeuden älymystöä, on ihminen kumminkin Jumalan kuvana kallisarvoinen olio, jonka ominaisuuksia jotkut muut rodut koittavat saada itselleen. Tähtiportti-saagan Asgardit ovat myös tutkineet ihmistä vierailuillaan Maassa, mutta vain ihmisen älykkyyttä ja vahingoittamatta ihmisiä.

 

Jotkut sanovat, että Harmaat-rotu olisikin tulevaisuuden ihminen - että mitäkö? Niin, Harmaat voivat olla ihminen evoluutionsa huipulla ja saavuttanut toisen tietoisuuden tason sekä päässyt pois lineaarisesta ajasta. Lineaarinen aika on aikakäsitys, jossa on aina alku ja loppu - muuta ajan muotoa ihmisen on melkein mahdoton käsittää.

 

Vuosi 2012 on monen vanhan ennustuksen mukaan se vuosi jolloin tapahtuu jotain suurta, kuten Nibirun saapuminen ja maailmanloppu. Maya intiaanien kalenteri päättyy 21.12.2012, jolloin tulee maailmanloppu. Mutta Mayojen mukaan maailma ei lopu katastrofiin, vaan tuolloin 21.12.2012 alkaa uusi aika. Tämä uusi aika on joidenkin mukaan hyppäys uuteen aika-avaruuteen. 21.12.2012 on päivä jolloin nykyinen aikamme saavuttaa keskipisteensä ja pääsemme aikaan, joka on ikuisuus - ei alkua tai loppua. Tällä uudella ajalla voidaan myös selittää se, että miten Jumala on voinut olla aina ja ikuisesti. Uudessa ajassa ei ole ajalla merkitystä, koska sitä ei ole, voi hyppiä ajassa eteen ja taakse.

 

Harmaat-rotu voi siis olla ihminen, joka on saavuttanut tämän ikuisuuden. Kun ihminen viettää paljon aikaa avaruudessa mm. lihakset heikkenevät. Jos sitten ihminen on sukupolvien ajan avaruuden olosuhteissa, muuttuu ihmisen ruumiinrakenne sopivaksi avaruuden oloihin. Lopulta voimmekin näyttää humanoideilta. Kun sitten eläisimme jo ikuisuudessa, voisimme palata ajassa taaksepäin, aikaan, jossa ihminen teki paljon virheitä - ilmastonmuutos. Ja voisimme yrittää muuttaa menneisyyttä parempaan suuntaan tai yrittää hakea menneisyydestä uutta geeniperimää, missä se oli vielä monimuotoista.

 

1950-luvulta lähtien on elokuvissa ja TV:ssä nähty kiihtyvään tahtiin kaikenlaisia tieteis-, scifi ja katastrofielokuvia ja sarjoja - tahti vain kiihtyy. Luonnonmullistuksia, asteroideja kohti Maata ja Maan ulkopuolisen elämän kohtaamisia, mm. näitä aiheita käsitellään useasti. Valmistellaanko näin ihmisiä vähitellen johonkin suureen tapahtumaan, jonka jo jotkut tietävät, mutta sitä ei voida ilmoittaa yllättäen ilman sekasortoa. On viisaampaa ensiksi valmistella ihmiskuntaa pikkuhiljaa esimerkiksi uutiseen, jossa sanotaan "Emme ole yksin" tai "Maa tuhoutuu lähitulevaisuudessa".

 

Lisäys: 22.2.2021:
Vaikka tämä on kirjoitettu jo vuonna 2009, niin aika hyvin jutut kestävät päivänvalon vielä vuonna 2021. Julkaisin tämän nyt täällä, koska Totuuden etsijöissä Kvanttihyppy viittasi myös Tähtiporttiin.

 

 

Kätketty totuus ja hiipivä salaisuus

Donate

BlackSheep
Published on Feb 22, 2021
Salaisuus, joka on jo esitelty meille - piilossa näkyvillä.

Category

Share Blog

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Blog

Rate blog

Rate blog