Editable blog heading

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt est ac dolor condimentum vitae laoreet ante accumsan. Nullam tincidunt tincidunt ante tempus commodo.

 

Another heading

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt est ac dolor condimentum vitae laoreet ante accumsan. Nullam tincidunt tincidunt ante tempus commodo.

VIRKAMAFIAN TOTEUTTAMAT NAAMIOIDUT RYÖSTÖT SUOMESSA

Donate

JaanaHelena
Published on Jan 14, 2021

Tästä on kyse:
Olen kerännyt vuosilta 2001-2020 Suomessa ainutkertaisen todistusaineisto, jolla todistan, että
1) Suomessa mikä tahansa rikollinen mielivalta on salaa toimivan laajan virkamafiaverkoston toteuttamana mahdollista.
2) Minut hakattiin 11.12.2019 sairaalakuntoon aloitettuani virkamafian touhujen paljastamisen ja koska tavoitteena oli sen tilaustyönä toteutetun hakkauttamisen avulla toteuttaa 1,5 Meur korvausten estäminen ja kostoluonteinen 200.000 € velkuutusoperaatio eli verkoston toimijoiden rikoshyödyt.
3) Virkamafiaan kuuluu keräämäni materiaalin paljastamalla tavalla kymmeniä tuomareita, poliiseja, syyttäjiä, asianajajia, asianajajaliiton valvontalautakunta, vouteja, KRP, valtakunnansyyttäjänvirasto, LähiTapiola ja useita siihen sidoksissa olevia yrityksiä (esim. LP Vahinkosaneeraus Oy, sen aliurakoitsija Jani Jormanainen, Matti Rytö ja Salon Rakennustekniikka Oy, PipeSnake ja LP:n aliurakoitsija Jani Jormanainen ja Jormanaisen yritys JJ Rakennusurakointi Oy), joidenkin ammattiliittojen (mm. Vakuutusväen liitto) toimijoita ja eläköityneitä epärehellisiä vakuutusyhtiöiden puolueellisina lausujina maksusta toimivia lääkäreitä. Yhteistä jokaiselle verkostoon kuuluvalle on, että verkoston avulla estetään rikostutkintaa, syytteitä, todistelua ja tuomioita tahallaan ja junaillaan valtavia rikoshyötyjä ja aiheutetaan virkamafian uhreille valtavia vahinkoja ja epäinhimilliset kärsimykset tahallaan.
4) Verkoston tuomareista, Suomen oikeuslaitoksesta ja muista verkoston toimijoista on ”riippumattomuus” ja ”puolueettomuus” maksimaalisen kaukana eivätkä he edes pyri sellaiseen. Tosiasiassa mikä tahansa täysin rikollinen, tahallinen ja mielipuolinen mielivalta ja päätöksissä valehtelu on oikeuslaitoksessa, poliisissa, syyttäjälaitoksessa ja sen verkoston toimijoille mahdollista ja tuomioita laaditaan avoimesti tuomarien kostona. Poliisi ja syyttäjät estävät yhtä tahallaan ja systemaattisesti verkoston toimijoiden kaikkien törkeiden rikosten tutkintaa – aina.
5) LähiTapiolaan, AA Baarmaniin, AA Saksaan ja AA Henrikssoniin sidoksissa olevilta verkoston toimijoilta, mm. Matti Rytöltä, LP Vahinkosaneeraus Oy:ltä, Jormanaiselta, eläköityneiltä lääkäreiltä Ranan Rimonilta (Rimon Research Oy:ltä) ja Antti Hemmiltä Baarman, LähiTapiola, Henriksson ja Saksa voivat maksua vastaan ostaa miten törkeitä prosessipetosvalheita tahansa ”asiantuntijalausuntoina” ja kaikki menee aina läpi epärehellisten tuomarien (mm. Noora Kempin ja Hannu Vienon) junailemissa oikeudenkäyntiteattereissa olipa valehtelu miten posketonta ja rikollista tahansa.
6) Prosessipetosvalheista, asiakirjaväärennyksistä ja salassapitorikoksista pystyvät AA Jarmo Henriksson, AA Elisa Mäkinen, AA Pontus Baarman, AA Heikki Saksa, AA Juri Suves, Ranan Rimon, Antti Hemmi, Matti Rytö, LP Vahinkosaneeraus, LähiTapiola, Jormanainen ja muut verkoston toimijat laskuttamaan esim. 600 € tai 530 € tunnilta ja esim. 200.000 euroa ja hankkimaan esim. 1,5 meur rikoshyödyt.
7) Verkostossa siirretään myös uhrin potilastietoja ja muuta salassa pidettävää materiaalia tutkintaa estäviltä poliiseilta (mm. Merja Laitiselta), Helsingin ja Espoon käräjäoikeudesta (mm. käräjätuomari Noora Kempiltä, AA Henrikssonilta, AA Baarmanilta) ja LähiTapiolan lakiasianpalveluilta ja työterveyshuollosta verkoston sisällä ja sen ulkopuolelle mm. sivullisille Rimonille ja Hemmille ilman normaalia tekojen rangaistusta, vaikka teot säädetään rikoslaissa RL 38:1 §:ssä ja JulkL 35 §:ssä selvästi rangaistaviksi salassapitorikoksina.
8) Oikeudenkäyntikuluratkaisuja ja ”kohtuullisuudesta” valehtelua tehdään mielivaltaisesti ja uhriksi valitun verkoston koston kohteena olevan uhrin omaisuuden tahalliseksi ryöstämiseksi ja siirtämiseksi täysin laittomin menetelmin verkoston jäseninä olevien prosessipetoksista laskuttavien asianajajien (esim. Pontus Baarman, Heikki Saksa, Juri Suves, Jarmo Henriksson) omaisuudeksi. Nämä temput ovat tuomarien ja asianajajien toteuttamia naamioituja ryöstöjä ja ne ovat mahdollisia heille juuri siksi, että verkoston poliisit, HO:n tuomarit ja syyttäjät estävät tahallaan rikosten esitutkinnat, syytteiden nostamisen, valittamisen, todistelun ja kaikki muutkin oikeussuojakeinot niin, että tuomarien, poliisin, syyttäjän, LähiTapiolan ja verkoston muiden toimijoiden päätökset, raportit, oikeudenkäyntikirjelmät ja muukin viestintä näissä naamioiduissa ryöstöissä perustuvat pelkästään häikäilemättömään valehteluun.
9) Kun uhria verkoston toimesta ”putsataan” hänen omaisuudestaan verkostossa prosessipetoksillaan rahastavien rikollisten asianajajien taskuihin, ”kohtuullisuuden” arviointi perustuu pelkkään rikolliseen mielivaltaan ja valehteluun, koska sitä valheellista ”kohtuullisuutta” käytetään rikoksentekovälineenä nimenomaan uhrin omaisuuden tyhjentämiseen eli naamioituun rikolliseen ryöstöön. ”Kohtuulliseksi” määritellään tällä tavoitteella ihan mitä tahansa eli mm. tulottomien alaikäisten lasten velkuuttaminen 140.000 eurolla muka ”kohtuullisuutena” ja työkyvyttömyyseläkeläisen velkuuttaminen 200.000 euron ”kohtuullisuudella”, jossa koko laskutus perustuu prosessipetosvalehteluun.
10) Kansalaiset eivät todellakaan ole tässä maassa yhdenvertaiset lain edessä. Samaan aikaan, kun virkamafian rikollisverkosto velkuuttaa raukkamaisilla törkeillä virkarikoksillaan täysin syyttömiä lapsia ”kohtuullisesti” 140.000 eurolla kostaakseen uhrin lasten kautta uhrilleen ja pilatakseen uhrinsa koko perheen elämän, aikuisen hyvätuloisten työssäkäyvän henkilön 600 euron ennestään kohtuullista kuluvastuuta voidaan kohtuullistaa esim. nollaan.
11) Poliisissa samat epärehelliset toimijat hoitavat päätyönään poliisin ja syyttäjän yhteisenä operaationa ihan rikollista tutkinnantappotoimintaa ja etenkin virkarikosten tutkinnan tahallista estämistä verkoston virkarikoksia päätoimisesti peitellen millä tahansa epärehellisillä tempuilla, kuten a) todistelua tahallaan estämällä, b) tutkintaa näytön vastaisesti tahallaan estämällä ja c) muka ”unohtamalla” toimittaa rattijuoppoja virkakollegoitaan verikokeisiin syytteiden ja tuomioiden estämiseksi. Julkisuudessa putkapahoinpitelyä peitellyt valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen hoiteli samalla tavalla esim. sen kännisen Lohjan käräjäoikeuden haastemiehen suojelua, joka ajoi suojatiellä 8-vuotiaan lapseni yli ja pakeni paikalta. Poliisi viivytteli sitä ennen 2 tuntia ukon puhalluttamisessa, vaikka yliajon nähneet todistajat osoittivat poliisille haastemiehen paenneen 100 metrin päähän ja parkkeeranneen autonsa poliisien parkkipaikalle.
12) Useita tuomareita Helsingin, Espoon ja Lohjan käräjäoikeudessa ja Helsingin HO:ssa kuuluu tähän verkostoon, joka kaikkea tätä junailee.
13) Kaikki tuomarit Helsingin, Lohjan ja Espoon tai muussakaan käräjäoikeudessa eivät kuulu tähän verkostoon eivätkä kaikki tuomarit ole epärehellisiä. Sen sijaan on kyse siitä, että laamanni Tuomas Nurmi kyllä kuuluu tähän uhrien ryöstöjä junailevaan, tuomarimielivaltaa tahallaan mahdollistavaan ja verkoston asianajajille törkeitä prosessipetoksia mahdollistavaan verkostoon, jossa on kyse ilmiselvästä virkarikollisuudesta, jota toteutetaan vakiomenetelmin ja nimenomaan Nurmen tieten ja hänen sallimallaan tavalla. Nurmi oli mukana junailemassa myös verkoston tuomareita ”esteettömyys”-valehtelun toteuttamiseksi. Esim. Noora Kempin ”esteettömäksi” valehtelu Tarja A. Honkasen, Leena T. Söderholmin ja Kempin itsensä toimesta ja muukin Kempin verkoston rikollinen toiminta tapahtui Nurmen ”siunauksella”.
14) Myöskään kaikki poliisit ja syyttäjät eivät kuulu verkostoon, joka estää tutkintoja tahallaan. On siis olemassa ns. partiopoliisit ja sitten taustalla salaa häärivät virkamafiaverkoston rikosten tutkintoja tahallaan estävät ns. kirjoituspöytäpoliisit erikseen ja julkistan näiden kirjoituspöytäpoliisien laittoman toiminnan, jossa he systemaattisesti tahallaan ja vakioiduin rikollisin menetelmin
A) estävät tahallaan törkeiden rikosten tutkintaa ja tutkinnan estämisen nimenomaisena tarkoituksena on mahdollistaa verkoston toimijoille rikoksia ilman rangaistuksia ja konfiskoida uhrin omaisuus kosto-operaationa ja 2019 julkaistun tiedon mukaan poliisi esti vuonna 2018 esitutkinnan peräti 43 % kansalaisten tekemistä rikosilmoituksista, mikä on täysin poikkeavaa ja osoittaa, että oikeustila on lainvastainen.
B) peittelevät rikollista toimintaa ja estävät todistelua tahallaan tässä tarkoituksessa.
C) toteuttavat uhriin kohdistettuina kostotoimina lavastettuja ”rikos”-tutkintoja, perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja vuosia jatkettuja tahallisia kunnianloukkauskampanjoita mm. poliisin salaisen kaverin Heikki Saksan operaatioissa autellen.
15) Kyse on siitä, että poliisi ja verkoston toimintaa peittelevä lehdistö luovat tarkoituksellisesti mm. Poliisit-tv-ohjelman avulla mielikuvaa siitä rehdistä poliisista, johon kansa luottaa. Ne katupartion kännitappeluita selvittävät poliisit ovatkin pääsääntöisesti rehellistä porukkaa. Samaan aikaan yhtä tahallaan poliisi, lehdistö ja valtiokoneisto peittelevät törkeää ns. kirjoituspöytäpoliisien, syyttäjien, tuomarien, asianajajien ja em. verkoston toimijoiden toimintaa, jossa nämä tutkintoja tahallaan estävät poliisit ja syyttäjät tahallaan mahdollistavat törkeää rikollisuutta verkostonsa toimijoille ja junailevat uhrien omaisuuksien siirrot prosessipetosten avulla verkoston asianajajille, vakuutusyhtiöille ja niiden ”yhteistyö”-kumppaneille”.
16) Päätöksenteko uhrin omaisuuden ryöstöissä, verkostossa rahastavien asianajajien rikoshyötyjen junailemisessa ja rikollisen toiminnan ”laillistamisessa”, mahdollistamisessa ja tahallisessa peittelyssä toteutetaan näin:
A) Jotta toiminnan rikollinen luonne ei näy ulospäin, päätöksistä häivytetään AINA tarkoituksellisesti näkyvistä heidän tekonsa (räikeät lainrikkomiset) ja heidän teoillaan rikotut normit ja näkyviin jätetään pelkkiä vakioituja korulauseita esim. ”Jatkolupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden päätös jää siis voimaan.” Tällaisten ”putsattujen” päätösperustelujen alle haudataan sitten ihan mitä tahansa, esim. käräjätuomari Noora Kempin rikollinen mielivalta.
B) Todistelu estetään etukäteen ja tahallaan sekä oikeudessa että esitutkinnassa samaan aikaan.
C) Verkoston poliisit ja syyttäjät estävät tahallaan esitutkinnat vastaavilla korulauseiksi naamioidulla päätöksillä, joista tekojen rikollinen luonne on tahallaan häivytetty näkyvistä, ketään ei kuulla todistajana eikä mitään todisteita käsitellä. Poliisi ja syyttäjä tahallaan valehtelevat, että ”Ei rikosta” tai että tutkintakynnys ei muka ylity, vaikka todisteena olisivat jopa verkoston toimijoiden kirjalliset tunnustukset.
D) Verkoston tuomarit estävät samaan aikaan valittamisen em. naamiointitekniikalla laadituilla päätöksillään eikä missään oikeusasteessa tutkita todisteita, jotta uhri saadaan ryöstettyä miten järjettömän ja sikamaisen päätöksissä valehtelun avulla tahansa.
E) Ryöstösaaliin moninkertaistamiseksi verkoston asianajajille tuomarikaverit sallivat verkoston asianajajakavereilleen laskutukset törkeistä prosessipetoksista, asiakirjaväärennyksistä ja salassapitorikoksista ”asianajotyönä”.
F) Kaikesta tästä he sopivat etukäteen eli verkoston tuomarit, asianajajat, tutkintaa estävät poliisit ja syyttäjät ja LähiTapiolan toimijat soittelevat ja kirjoittelevat salaa keskenään oikeudenkäynnin ja esitutkinnan ulkopuolella eli järjestävät täysin kiellettyjä varjovalmisteluja, joissa kaikista uhrin omaisuuden ”putsauksen” ja muidenkin heidän rikostensa yksityiskohdista he sopivat huolella etukäteen keskenään.
17) Virkamafia toteuttaa Suomessa tekoja, jotka selvästi rikoslaissa säädetään rangaistavaksi, mutta niistä ei heille seuraa rikoslaissa säädettyjä rangaistuksia eikä edes esitutkintaan joutumista, koska verkosto keskenään tuomariverkostollaan ja tutkintaa tahallaan estävien paikallispoliisien, KRP (Tero Haapalan) ja syyttäjien (ml. valtakunnansyyttäjänviraston suojelu) estää tahallaan todistelua, normaalin esitutkinnan ja syyteharkinnan, tukkii valitustiet uhrilta ja estää tahallaan esitutkintojen käynnistymisen olipa rikosnäyttö miten selvä tahansa.
18) Poliiseista, tuomareista, syyttäjistä, asianajajista ja em. muista verkoston toimijoista koostuva verkosto toteuttaa kansalaisilta piilotettua Suomen törkeintä ja laajinta verkostoitunutta rikollisuutta ja suunnitelmallisia virkamafian uhrien ryöstöjä.
19) Olen jo 2020 aloittanut julkistamaan keräämääni materiaalia, joka todistaa, että korruption mädättämä verkosto on ollut olemassa Suomessa jo vuosikymmeniä ja on toiminut samoilla rikollisilla pelisäännöillä salaa julkisuudelta piilossa jo vuosikymmenten ajan ja samat naamat poliisissa, oikeuslaitoksessa, syyttäjälaitoksessa ja valvontalautakunnassa hoitelevat mafiaan verrattavana verkostona salaa tätä täysin laitonta toimintaa samaan aikaan, kun ns. valtamedia on värvätty valehtelemaan kansalaisille ja EU:lle Suomea muka oikeusvaltioksi. Tosiasiassa oikeuslaitoksessa, poliisissa, syyttäjälaitoksessa ja tässä verkostossa toteutetaan salaa hirveitä, äärimmäisen julmia, raukkamaisia ja sadistisia rikoksia ja täydellistä mielivaltaa.
20) Suomi kuuluu aineistoni perusteella korruption kärkimaihin ja verkoston toteuttamat laittomat omaisuudensiirrot ovat euromääräisesti erittäin huomattavat eli kyse on nimenomaan myös verkoston avulla toteutettavasta rahakorruptiosta.
21) Verkosto kostaa uhrilleen myös:
A) masinoimalla ja organisoimalla laajoja vuosikymmeniä jatkettuja törkeitä kunnianloukkauksia, joiden tutkinnan estäminen on yhtä tahallista kuin muissakin verkoston toteuttamissa törkeissä rikoksissa. Tulen julkistamaan, millaisten törkeiden verkoston toimijoiden tahallaan levittämien kunnianloukkausten kohteeksi minut alistettiin tahallaan vuosina 2001-2020 tutkintaa estäneiden poliisien ja syyttäjä Katja Haaviston avustuksella.
B) lavastamalla uhria vastaan tekaistuja ”rikos”-tutkintoja ja syytteitä samassa maineen mustaamis- ja ryöstötarkoituksessa ja siten, että verkostossa Lohjan poliisin ja tuomarien salainen kaveri AA Heikki Saksa on ollut aina mukana näissä lavastuksissa niitä käynnistävänä tahona vuosina 2008-2020.
C) kostamalla myös uhrin perheelle, mukaan lukien uhrin alaikäisille lapsille. Tulen julkistamaan, millaisten raukkamaisten ja törkeiden rikosten ja muka ”kohtuullisten” 140.000 € velkuutusten kohteeksi lapseni joutuivat vain siksi, että paljastin tämän virkamafian ja arvostelin julkisesti sen toimintaa. Tulen vaatimaan nyt 2020 julkisesti myös kaikkien näiden lapsiini kohdistuneiden törkeiden rikosten tutkintaa, koska kyse on aineistoni perusteella jatketusta rikoksesta (2001-2020), joka jatkuu edelleen.
22) Julkistan ja paljastan keräämäni aineiston perusteella Suomessa ennen näkemättömän järkyttävän todellisuuden Suomen oikeuslaitoksen, poliisin, syyttäjän, vakuutusyhtiöiden ja asianajajien korruptiosta, jolla liikutellaan miljardeja ja junaillaan verkoston asianajajien keinotekoisesti pumpatun sikamaisen laskutuksen avulla miljoonia verkoston toimijoille ja maksimoidaan heidän rikoshyötynsä paisuttamalla laskutuksia tahallaan ja hyväksymällä tahallaan satojen tuhansien eurojen asianajopalkkioita rikollisesta prosessipetostoiminnasta.
23) Suomen raukkamaisimpia rikoksia ovat vuosikymmeniä julkisuudelta piilossa toteuttaneet ne, joiden lakikirjan mukaan kuuluisi edustaa Suomen suurinta laillisuustasoa eli tuomarit, poliisit, syyttäjät, muut virkamiehet, asianajajat ja vakuutusyhtiöt verkostoituneine yhteistyöyrityksineen.
24) Laissa säädetyn laillisuusvalvonnan sijaan he valvovat vain omia etujaan ja sitä, että kukaan koplasta ei joudu koskaan vastuuseen mistään eikä edes esitutkintaan, ja että todistelu ja kaikki muutkin oikeussuojakeinot estetään ja uhrin omaisuudet putsataan verkoston avulla tuomarien kanssa salaisia varjovalmisteluja toteuttavien asianajajien ja muiden verkoston toimijoiden taskuihin.
25) Se, mitä he puuhaavat, ei ole oikeasti sallittua, vaan säädetään rikokseksi ja kyse on valtavasta piilossa olevasta rahakorruption ja uhrien määrästä ja valtavasta verkoston yhteistoiminnassa toteuttaman törkeän rikollisuuden määrästä.
26) Se, mitä EU-viranomaisille on valehdeltu Suomen virallisissa vastauksissa "tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudeksi" on tosiasiassa täydellistä tuomarien, poliisien, syyttäjien, virkamiesten ja heidän sisäpiiriinsä kuuluvien asianajajien rahakasta rikollista mielivaltaa, jossa he keskenään ja erityisesti poliisin ja syyttäjän mahdollistamalla tavalla eli tutkintojen ja syyteharkintojen keinotekoisella estämisellä mahdollistavat itselleen ihan mitä tahansa muka "lain nimessä" ja ovat itse säätänee itsensä lainvastaiseen riippumattomuuteen rikoslaissa säädettyjen rangaistusten ulottumattomiin. Nämä rikollista mielivaltaa keskenään sopivat ja toteuttavat tuomarit, asianajajat, syyttäjät, poliisit, muut virkamiehet, VVL:n, LähiTapiolan henkilöt ja yhteistyötahot voivat klikissään toteuttamissaan päätöksissä valehdella ihan mitä päättömyyksiä tahansa, koska etukäteen tietävät Merja Laitisen, Markku Kukon, Aleksi Sulkon, Paavo Myöhäsen, Matti-Erik Puputin, Kimmo Halmeen, Markku Pitkämäen, Kimmo Markkulan, Petteri Hyytiäisen, Rauli Salosen, Sari Ryynäsen, Samuel Erikssonin, Katja Haaviston ja muiden systeemissä toimivien poliisien ja syyttäjien kyllä tahallaan sitten varmuudella estävän esitutkinnan, olipa näyttö miten pitävä tahansa ja etenkin niissä tapauksessa, joissa näyttö rikoksista on selvä.
27) EOAK/342/2019 toteaa ratkaisussaan s.12/12: ”Julkiselle vallalle perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseen sisältää paitsi sen, että julkisen vallan on pidättäydyttävä itse loukkaamasta perusoikeuksia, myös sen, että se antaa myös suojaa mahdollisimman hyvin yksityisiä loukkauksia vastaan. Viranomaisen tulee pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja korjata toiminnassaan olleet virheet.” Kaikki verkostoon kuuluvat tietävät, että em. korulause on pelkkä huono vitsi.
28) Perättömät todistajankertomukset ja niiden tutkinnan tahallinen estäminen kuuluvat virkamafian verkoston vakiomenetelmiin ja niillä junaillaan miljoonien rikoshyötyjä, vaikka rikoslain mukaan seurauksena ei kuulu olla nämä rahakkaat palkkiot, vaan vankeustuomio.
29) LähiTapiolan koko ylin johto ja lakiasianpalveluiden useita lakimiehiä (mm. Teija Kerminen ja Veera Konttinen) ja AA Juri Suves, AA Jarmo Henriksson ja Asianajotoimisto Sivenius & Suvanto Oy ovat olleet vuosia poliisin suojeluksessa aktiivisesti toteuttamassa ja peittelemässä a) rikollista työpaikkakiusaamista ja yhtä rikollista työsuhteeni irtisanomista äitiyslomallani, b) rikollista rekisterimerkintöjen ja korvauspäätösten väärentämistä, c) törkeitä prosessipetoksia sekä AVI:ssa että Helsingin ja Espoon käräjäoikeudessa, d) törkeitä kunnianloukkauksia, e) salassapitorikoksia ja lopuksi laskuttaneet niistä törkeistä rikoksistaan satoja tuhansia euroja.
30) AA Jarmo Henrikssonin, AA Elisa Mäkisen ja LähiTapiolan lakiasianjohtaja Teija Kermisen 24.6.2020 laatima lasku paljasti Suomessa ensi kertaa asianajajien, poliisien ja tuomarien verkoston, joka kaikkea tätä junailee. Olen jo sen laskun ja muutakin asiakirjanäyttöä verkoston rikollisesta toiminnasta julkistanut fb-profiilissani 2020 ja virkamafia.fi-sivuillani.
31) Erikoista Henrikssonin, Mäkisen ja Kermisen 24.6.2020 laatimassa laskussa on sekin, että
A. Henriksson rikoskumppaneineen laskuttaa 4.340 euroa salaisesta asioinnista työterveyslääkäri Leena Järvisen kanssa, vaikka teko on rikos (RL 38:1 §) ja vaikka Järvinen itse on 22.12.2017 kirjallisesti ilmoittanut, että ei ole koskaan asioinut Henrikssonin kanssa. Tulen julkistamaan myös Järvisen s-postin, jota voi sitten laskutustapahtumiin verrata.
B. Henriksson laskuttaa 2.950 euroa asioinnista Hemmin kanssa, vaikka potilastietojani ei ole saanut salassapitonormien vastaisesti edes luovuttaa Hemmille ja Hemmi valehtelee lausunnossaan.
C. Henriksson laskutti lähes 10.000 euroa sovitteluistunnoista naamioimalla ne ”asianajoksi käräjäoikeudessa”. Kun sovittelusta laskuttaminen on siis kokonaan kielletty, Henriksson rikoskumppaneineen naamioi sen ”asianajoksi” ja kun huomasin törkeän petoksen yrityksen, Henriksson valehteli petostaan ”epähuomioksi” käräjätuomari Hannu Vienon kanssa salaisissa varjovalmisteluissaan sopimallaan tavalla.
D. Henriksson laskuttaa myös asioinnista Espoon käräjäoikeudessa ”Niko Koskisen” kanssa, vaikka käräjäoikeudessa ei ole sen nimistä henkilöstöä eli laskuttaa olemattoman henkilön kanssa asioimisesta.
E. Henriksson laskuttaa lähes 75 % laskullaan sellaisesta Kempin valmistelun materiaalista, jonka olen toimittanut vain Helsingin käräjäoikeudelle ja poliisi Merja Laitiselle, ja jota materiaalia ei ole koskaan Henriksson, LähiTapiola tai ylipäänsä kukaan edes toimittanut Espooseen asiaan L 17/261, jossa siitä laskuttaa Henriksson 2 vuotta asian L 17/261 prekluusion jälkeen.
F. Henriksson kieltäytyi tahallaan kertomasta sitäkään, mitä se laskutettava materiaali edes on ja montako sivua sitä ”jostain” saapunutta materiaalia on, vaikka esitti sen ”salaisen” materiaalin perusteella minuun kohdistetun 100.000 euron kuluvastuuvaatimuksen.
G. Asiassa L 17/261, jossa se Henrikssonin 100.000 euron lasku on syntynyt, on ollut vain 7.5 tuntia valmisteluistuntoa eikä lainkaan pääkäsittelyä eikä mitään todistelua ole käsitelty koskaan.
H. Henrikssonin rikoskumppanina toiminut käräjätuomari Hannu Vieno kieltäytyi tahallaan 2.9.2020 pyytämästä selvitystä em. ristiriidoista ja junaili minulle ”kohtuullista” tekaistua velkaa 80.000 € Henrikssonin, Mäkisen ja Kermisen prosessipetoslaskutuksella, jossa maksan kaikista heidän rikoksistaan, olemattomista asioinneista ja tietämättä edes, mistä on laskutettu. Tätä sitten kutsutaan ”oikeudeksi”.
32) Vienon, Kermisen, Henrikssonin ja Mäkisen 80.000 € ”kohtuullisuutta” junailtiin tuomarien, tutkintaa estäneiden poliisien ja LähiTapiolan prosessipetosvalehtelulla ja muilla rikollisilla tempuilla niskaani 14.9.2020 Vienon ”ratkaisulla” heti sen jälkeen, kun vastaavat ”kohtuulliset” yhtä rikolliset velkuutukset ihan samanlaisilla tempuilla 120.000 eurolla oli toteutettu käräjätuomari Kempin, AA Baarmanin ja AA Saksan keskenään 20.1.2020 sopimalla ja toteuttamalla järjestetyllä häviöllä. Lisäksi niillä heidän verkostonsa likaisilla selvästi rikollisilla tempuilla tahallaan estettiin minua saamasta minulle kuuluvat korvaukseni LähiTapiolta, LP Vahinkosaneeraukselta ja Jormanaiselta kodissani aiheuttamistaan 400.000 euron tuhoista, työpaikkakiusaamisella aiheutetusta pysyvästä vammautumisesta, laittomasta työsuhteen irtisanomisesta ja niillä kaikilla rikoksilla aiheutetusta pysyvästä työkyvyttömyydestä eli 1,5 Meur korvaukset.
33) Ennen rikollista velkuutusta minut hakattiin tilaustyönä tässä julkistuksessa olevista valokuvista näkyvään kuntoon 11.12.2019, kotiini tunkeuduttiin useita kertoja ja sinne tuotiin puukko, tuntemattoman miehen henkilökortti ilmaantui kotini sisään ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisit Sari Ryynänen, Samuel Eriksson, Kimmo Halme, Petteri Hyytiäinen, Rauli Salonen estivät kaikkien näidenkin rikosten tutkinnan tahallaan ja ihan vaan valehtelemalla päätöksissään. Olin 2.12.2019 tehnyt rikosilmoituksen kotiini tuodusta tuntemattoman miehen henkilökortista ja tappouhkauksista ja toimitin kaikki kotiini pelottelutarkoituksessa tuodut esineet poliisille. Sitten minut hakattiin 11.12.2019 Lohjan Ojamolla Kaivoslammenkadun metsässä. 19.1.2020 annoin kuulustelukertomuksen, jossa nimesin käräjätuomari Noora Kempin, AA Pontus Baarmanin, AA Heikki Saksan ja tutkintaa päätöksissään valehtelemalla estäneen poliisin Kimmo Halmeen pääepäillyksi 11.12.2019 rikoksessa, koska
A) Kempin, Baarmanin, Saksan ja tutkintaa tahallaan estäneen poliisin Halmeen operaatio rikolliseksi velkuuttamisekseni jatkui väkivaltarikoksen ajan täyttä häkää.
B) Kempin, Baarmanin ja Saksan minulta kiristämä summa nousi ensin 58.000 euroon Kempin estettyä tahallaan kanteeni todistelun rikollisilla tempuillaan ja heti hakkaamisen jälkeen Baarman ja Saksa ilmoittivat vaatimuksen nousseen 65.000 euroon.
C) Minuun oli kohdistettu kaksi kertaa tappouhkaus (25.11.2019 ja 11.12.2019 hakkauksessa) ja toisella kerralla hakkaaja uhkasi suoraan tappamisella, jos en suostu Baarmanin, Saksan ja Kempin kaikkiin vaatimuksiin.
D) Sitä ennen Baarman ja Kemppi olivat vuosia uhkailleet minua kostovelkuuttamisella ja Baarman lisäksi 17.9.2018 ja 14.2.2019 ”tuhoamisella”, järjestetyllä häviöllä ja juuri sillä kostovelkuutuksella ja tahallisella korvausteni estämisellä, jota Kemppi, Baarman ja Saksa koko valmistelun ajan yhdessä operoiden toteuttivat.
34) Näin em. tappouhkauksia, kotiini suunnattuja hyökkäyksiä, 11.12.2019 väkivaltarikosta, Kempin, Baarmanin, Saksan ja Halmeen rikoksia ”tutkittiin”:
A) tutkinnan estämispäätöksiä teki sarjatuotantona 2020 Kimmo Halme esteellisenä.
B) vaikka esitutkintalain 2:7 §:n mukaan poliisin on viipymättä tehtävä poliisin esteellisyyttä koskevaan vaatimukseen ratkaisu, Halmeen esteellisyydestä ei tehty ratkaisua koskaan hänen tutkinnantappotoimintansa mahdollistamiseksi.
C) Poliisi ei 11.12.2019 tekopäivänä kuulustellut minua tuoreeltaan ja joku ohjeisti ambulanssin perässä sairaalaan ajaneen partion poistumaan sairaalasta minua kuulustelematta.
D) Poliisi ja hätäkeskus kirjasivat minut löytyneeksi muka osoitteesta Juhonkatu, vaikka minut hakattiin 1,5 km:n päässä Kaivoslammenkadulla.
E) Kun hätäkeskukseen puhui siellä Kaivoslammenkadun metsässä paikalle pyörällä saapunut ulkomaalainen mies, poliisi ei kuulustellut häntäkään, jotta silminnäkijähavaintojenkin selvittämistä saatiin estettyä tahallaan.
F) Poliisi ei tiedottanut mitään eikä yrittänyt etsiä tekijää yleisövihjeiden avulla.
G) Ryynänen ja Eriksson laativat 31.3.2020 päätöksen, jolla estivät kotirauharikoksen ja tappouhkausten tutkimisen. He valehtelivat päätöksessään, että olisin muka tehnyt ilmoituksen roskiksen kansien kolistelusta, vaikka minulla ei ole roskista enkä sellaista ilmoitusta tehnyt.
H) Salosen ohjeistuksella poliisi Kati Gestranius yritti valehdella väärän lainkohdan perusteella minulta salattavaksi hätäkeskusäänitettä.
I) Vaikka poliisille toimittamastani henkilökortista näkyvät kaikki miehen henkilötiedot sosiaaliturvatunnuksineen ja 19.1.2020 ilmoituksessani Kempin, Halmeen, Baarmanin ja Saksan nimet, Salonen keskeytti 6.4.2020 tutkinnan valehtelemalla, että ketään nimeltä mainittua henkilöä ei ole Salonen saanut selville. Hän ei vaan siis suostunut kuulemaan ketään ja Salonen esti tutkinnan samana päivänä, kun rehellinen poliisi Linda Arifullen ilmoitti lähtevänsä kokonaan pois poliisin palveluksesta.
J) Siinä vaiheessa, kun Salonen, Halme, Ryynänen ja Eriksson valehtelemalla kaiken tutkinnan estivät, Kemppi, Baarman ja Saksa olivat 11.12.2019 tilaustyönä toteutetun törkeän pahoinpitelyn avulla nostaneet ensin kiristysrikoksensa summan 65.000 euroon eikä sekään heille piisannut rikoshyödyksi, vaan he ohittivat 20.12.2019 syntyneen sopimuksen valehtelemalla kirjallista sopimustakin ”olemattomaksi” poliisin suojeluksessa toteuttamissaan törkeissä petos- ja virkarikoksissa junaillakseen 23.12.2019 aloittamillaan törkeillä petoksilla 120.000 € rikoshyödyt 65.000 € rikoshyötyjen sijaan.
K) Kemppi valehteli 20.1.2020 päätöksessään itse itseään esteettömäksi toteuttaakseen Baarmanin, Saksan ja tutkintaa tahallaan estäneen poliisin kanssa 120.000 eurolla rikollisen muka ”kohtuullisen” velkuuttamisen Baarmanin ja Saksan laskutuksella, jossa jokainen laskutuseuro on prosessipetoksista,
asiakirjaväärennyksistä ja salassapitorikoksista laskuttamista.
L) Vaikka olen 19.1.2020 antanut esitutkintakertomuksen, en ole saanut pöytäkirjaa vieläkään eli vuoteen enkä tietoa siitä, onko sitä Salonen ja poliisi edes kirjannut.
35) ”Kohtuullisen” (=täysin rikollisen) 120.000 euron velkuutusoperaation 20.1.2010 toteuttaessaan ja 600.000 euron korvaukset kotini tuhoista estäessään käräjätuomari Noora Kemppi oli 19.1.2020 eli alle vuorokausi ennen velkuutusta antamani esitutkintakertomukseni mukainen vastapuoleni, 9 perusteella esteellinen eikä oikeudenkäymiskaaren 13 luvun normisto edes salli sellaista, että Kemppi ratkaisi itse oman esteellisyytensä. Lisäksi on sokealle idiootillekin selvää, että puolueettomuudesta ei ole ollut kyse Kempin valmistelussa missään vaiheessa. Sen sijaan on kyse selvästä Kempin, Baarmanin, Saksan ja tutkintoja estäneen poliisin rikoskumppanuudesta, jota he kaikki toteuttivat päätöksissään, viesteissään ja oikeudenkäyntikirjelmissään valehtelemalla, todistelua, esitutkintoja, kanteita ja valituksia estämällä.
36) Kemppi valehteli 201.2020 päätöksessään myös ilmoituksistani ja voinnistani ja salasi hänelle 18.12.2019 toimittamani valokuvat ja selvitykset vammoistani. Samaan aikaan, kun kävin Meilahdessa 11.12.2019 toteutetun väkivaltarikoksen aiheuttamien aivovammojen vuoksi 13.1.2020 ja 23.1.2020 tutkimuksissa ja 3 lääkäriä vahvisti sairauslomani eli laillisen esteeni jatkuvan 16.2.2020 saakka ruhjeiden ja psyykkisen shokin vuoksi ja minut vielä sitä ennen 31.12.2019 oli kärrätty paareilla tajuttomana sairaalaan rikoskimppa Kemppi&Baarman&Saksan rikosten aiheuttaman rasitustilan vuoksi (sairaalassa siis jo toistamiseen joulukuussa), he velkuuttivat minut 120.000 € ”kohtuullisuudellaan” 20.1.2020 Kempin päätöksellä, jonka synnyttämiseksi myös 20.12.2019 tekemäni sopimus ohitettiin rikoshyödyn tuplaamiseksi 3 päivässä 65.000 eurosta 120.000 euroon.
37) Kemppi, Baarman ja Saksa ohittivat 20.12.2019 syntyneen sopimuksen ihan vaan valehtelemalla 23.12.2019 sikamaisesti, että sopimusta ei muka ole ”olemassa” ja samalla tavalla valehteli Baarman ja LP jo 16.12.2015 ja Jormanainen 13.8.2017 koko LP Vahinkosaneerauksen ja Jormanaisen firmojen laskutuksia ja kaikkia kirjallisia todisteita ”olemattomaksi”. 20.12-2019 syntynyt sopimus ohitettiin siitä syystä, että Kemppi paikkaili virkarikoksellaan Baarmanin 20.12.2019 tekemiä sopimusmokia: Kun sopimuksella ei olisi päästy heti ulosmittaamaan omaisuuttani, he ohittivat sen ja Kemppi laati tahallaan sopimuksen ohittavan ratkaisun päätöksen muodossa, jotta Baarman, LP, Jormanainen ja Saksa pääsivät heti 20.1.2020 ulosmittaamaan rikoshyötyjään omaisuudestani. Lisäksi Kempin ”ratkaisulla” ne rikoshyödyt siis sopimukseen verrattuna tuplattiin 3 päivässä 65.000 eurosta 120.000 euroon ja paisuttamalla Baarmanin laskutusta 90.000 euroon keinotekoisilla pumppauksilla.
38) Sopimuksen ohitustemppu ja muutkin verkoston rikolliset temput kopioitiin sellaisenaan AA Henrikssonin, käräjätuomari Hannu Vienon, AA Mäkisen ja Teija Kermisen salaisissa varjovalmisteluissa, joihin ujutettiin salaa poliisi Laitiselta ja Kempin valmistelusta ja Kermiseltä Kempin ja Laitisen käsittelyssä olleiden asioiden materiaalia Henrikssonin ym. rikoshyötyjen paisuttamiseksi muiden juttujen laskutuksilla ja muilla rikollisilla tempuilla. LähiTapiolan ja Henrikssonin kanssa 1.6.2020 kirjallisesti tekemäni nollasopimus muutettiin 8.6.2020 aloitetulla Henrikssonin, Kermisen, Mäkisen ja Vienon yhdessä toteuttamalla ”tempulla” 100.000 euron laskutukseksi. Hyväksyttyäni 1.6.2020 nollasopimuksen välttyäkseni heidän rikolliselta velkuutukseltaan, Henriksson laati 8.6.2020 takautuvan valheellisen ilmoituksen, jossa valehteli muka lähettäneensä 29.5.2020 tarjouksen peruutuksen. Viestin 29.5.2020otsikosta ja lähetystiedoista näkyy, että sitä ei ole lähetetty asiassa L 17/261 eikä koskaan Vienolle eikä Espoon käräjäoikeudelle eikä otsikoitu tarjouksen peruutukseksi. Lisäksi se oli lähetetty tahallaan petoksen toteuttamiseksi sellaisessa muodossa, että sitä viestiä ei saanut auki lainkaan.
39) Kaksi päivää ”salaisen peruutuksen” jälkeen 29.5.2020 ammattiliittoni Vakuutusväen liiton (VVL) kaksi muka minun asiamiehenä toiminutta henkilöä lakimies Jukka Moilanen ja pääluottamusmies Iiro Ketola ja koko ammattiliitto hallituksineen paljastuivat Henrikssonin ja ex-työnantajani LähiTapiolan ”myyriksi”. Vaikka Moilanen ja VVL olivat antaneet minulle 11.8.2015 ennen työsuhdeoikeudenkäyntiin ryhtymistä kirjallisen sitoumuksen, että liitto maksaa oikeudenkäyntikuluni, Moilanen aloitti salaisen operaation sitoumuksen laittomaksi peruuttamiseksi kesken oikeudenkäynnin. Operaation Moilanen aloitti 17.4.2020 yhdessä VVL:n uuden epärehellisen toiminnanjohtaja Tero Wiheriäkosken kanssa 3 päivää sen jälkeen, kun minua tukenut rehellinen liiton toiminnanjohtaja Kirsi Kovanen kuoli 13.4.2020. Sitoumus peruutettiin eli taloudellinen matto vedettiin jalkojeni alta kesken oikeudenkäynnin laittomalla peruutuksella, joka ei perustu yhtään mihinkään ja niin ”salaisella” 29.5.2020 VVL:n hallituksen päätöksellä, että VVL:n hallitus, Ketola, Moilanen, Wiheriäkoski ja hallituksen jäsen Liisa Halme ovat siitä lähtien laittomasti salanneet myös sitä, ketkä päätökseen ovat osallistuneet, olivatko he yhteydessä Henrikssoniin tai LähiTapiolaan ennen sen laatimista ja kieltäytyvät edelleen vuonna 2021 antamasta minulle päätöstä, joka koskee minua itseäni ja vaikka sillä päätöksellä minulle kuuluva satojen tuhansien taloudellinen etu on laittomasti evätty ja aiheutettu yhdessä Henrikssonin tiimin kanssa satojen tuhansien eurojen vahinko. Tempun jälkeen VVL on fuusioitu Proliittoon ja siellä se epärehellisten temppujen toteuttaja myyrä-Moilanen nyt istuu Proliiton keskustoimistossa.
40) Kun nostin kanteen Länsi-Uudenmaan KäO:ssa sen 20.12.2019 sopimuksen vahvistamiseksi, jonka Kemppi, Baarman ja Saksa rikoksillaan ohittivat ja jolla sopimuksella se ”kohtuullinen” heidän junailemansa 120.000 € velka puolittuu 65.000 euroon ja koko ulosmittaus päättyisi, Kempin kaverit Paula Helin, Tiina Veranen ja ulosmittausta täyttä häkää toteuttava vouti Penttilä (vouti mahd. henkilökohtaisia bonuksia saaden) estivät tahallaan myös kanteeni ja sopimuksen käsittelyn. Siitä oli sovittu 5.3.2020 Penttilän ja Helinin keskenään salaa toteuttamalla voudin ”lausunnolla” eli tuomioistuimen ”salainen ulkojäsen” vouti Penttilä hoiti ”tuomarointia” valehtelemalla salaa laatimassaan lausunnossa, että täytäntöönpanoa ei muka ole riitautettu (vaikka varmana olin kirjallisesti riitauttanut). Penttilän porukka ulosmittasi suoraan tililtäni Baarmanin/LP:n sikamaista 90.000 € laskutusta jo seuraavana päivänä 6.3.2020, vaikka Helinin päätös (jolla tahallaan esti kanteeni pitääkseen rikollisen 120.000 € laskutuksen ja kaverinsa Kempin ”ratkaisun” voimassa) on laadittu vasta 9.3.2020 eli ulosmittaus tehtiin jo ennen Helinin päätöstä etukäteen.
41) Sama verkoston käräjätuomari Tiina Veranen junailtiin leipomaan rikollisen velkuutusoperaation toteuttamiseksi sekä käräjätuomari Paula Helin että käräjätuomari Hannu Vieno ”esteettömiksi”.
42) Sitten estettiin jokaisesta Kempin ja Helinin tiimin päätöksestä valittaminen HO:n tuomarin Liisa Lehikoisen organisoidessa valitusten estämistä useiden HO:n tuomarien rykelmässä. Tekaistun 120.000 euron velan ulosmittauksen jatkamisessa, Kempin 20.1.2020 päätöksen junttaamisessa ja Baarmanin ja Saksan rikoshyötyjen rahastamisessa oli virkamafian jäsenillä Katja Harakalla ja Tanja Ojalalla niin kiire, että heidän ”ratkaisunsa” syntyi 19.2.2020 jo klo 14.30, vaikka aineiston olen toimittanut (ja silloinkin vasta osittain) noin klo 16.
43) LähiTapiolan, Baarmanin, Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen oy:n (toimisto, jossa Baarman rikoksistaan laskuttaa), Suveksen, Saksan, LP:n, Jormanaisen, Henrikssonin ja Asianajotoimisto Sivenius & Suvanto Oy:n toiminnan rikollista luonnetta kuvaa hyvin se, että
käytettyäni henkilötietolaissa ja nykyisessä tietosuojalaissa ja tietosuoja-asetuksessa säädettyä rekisteröidyn tarkastusoikeutta (johon vaatimukseen tulee vastata tietosuoja-asetuksen mukaan viipymättä ja viimeistään kuukaudessa):
A. AA Pontus Baarman on 16.12.2015 lukien valehdellut LP:n laskutuksia ja koko rekisterisisältöä ”olemattomaksi” samaan aikaan, kun itse toimitti väärennetyssä muodossa sitä muka olematonta aineistoa Kempin valmisteluun ja laskutti sitten näistä ja kaikista muista sikamaisista rikollisista valheistaan 90.000 €, jotka valhepalkkiot verkoston vouti on Kempin 20.1.2020 ratkaisun perusteella jo ulosmitannut omaisuudestani.
B. AA Heikki Saksa laati valvontalautakunnalle vuosien viiveellä tarinan olemattomasta puhelusta olemattomalle virkailijalle ja sai hankittua petoksellaan vapauttavan ratkaisun. Vaikka LähiTapiolan 23.10.2017 rekisteristä paljastui, että Saksan tarinassa esiintyviä tapahtumia ei ole edes olemassa, valvontalautakunnan hyvät veljet ylläpitävät edelleen vuonna 2021 tekaistuun tarinaan perustuvaa ”ratkaisuaan”.
C. Asianajotoimisto Itäisen ja Ojantakasessa AA Baarman, AA Risto Ojantakanen ja Leif Itäinen laativat jo 2015 valheen, että potilastiedot eivät ole henkilötietoja.
D. LähiTapiola peitteli rikollista toimintaa Kermisen, Konttisen ja Suveksen johdolla koko ylimmän johdon siunauksella täysin laittomasti ”liikesalaisuutena” 3,5 vuotta ja on väärennysten ja petosten paljastuttua kieltäytynyt vastaamasta mihinkään kysymyksiini ja sen sijaan aloittanut materiaalin salaisen ujutuksen Henrikssonille Vienon joukkueen avulla tapahtuneen 100.000 € velkuutusoperaation toteuttamiseksi.
E. Henriksson valehteli valvontalautakunnalle, että potilastietosuojasta ei ole edes säädetty ja LähiTapiolan ja Asianajotoimisto Sivenius & Suvannon ”vastapuolilla” ei ole ihmis- ja perusoikeuksia lainkaan.
F. Asianajotoimisto Sivenius & Suvanto on 5 vuotta jatkanut tahallista vastaamattomuutta ja rekisteröidyn tarkastusoikeuden estämistä, kunnes 2020 syksyllä paljastui AA Jukka Suvannon s-postista vastaamattomuuden johtuneen siitä, että hän ja koko heidän asianajotoimistonsa olivat päättäneet määritellä minut ”ulosteeksi”, ”sheisseksi”, ”paskaksi” ja ”shitiksi” ja näin Suvanto kertoi myös valvontalautakunnalle toimistonsa periaatteeksi.
G. Jormanainen ja Saksa ovat 13.8.2017 lukien toteuttaneet samanlaista valheellista olemattomuusvalehtelua kuin Baarman jo 16.12.2015 lukien.
H. Rekisteröidyn tarkastusvaatimukseni suurin osa verkoston toimijoista (mm. Rimon, Hemmi, Rytö, PipeSneke, Kemppi, Helsingin KäO ja HO) eivät ole vastanneet koskaan vuosiin mitään, vaikka sellainen ei siis ole lainkaan tietosuoja-asetuksen ja ent. henkilötietolain mukaan mahdollista.
i. Konttisen ohjeistuksella minua uhattiin LähiTapiolan Lohjan toimistolla väkivallalla ja uhattiin heittää ulos niska-perseotteella, jotta he saivat jatkettua rikollista ”liikesalaisuus”-valehtelua, törkeitä prosessipetoksia, asiakirjaväärennyksiä ja salaista maksuliikennettä, jolla ”yleisenä normaalikäytäntönä” junailtiin salaisia laittomia rahasuorituksia Jormanaiselle, Rytölle ym. tahoille minun kotivakuutuksestani samaan aikaan, kun Suves, Konttinen, Kerminen ja LähiTapiola valehtelivat täyttä häkää Kempin rikollisessa oikeudenkäyntiteatterissa, että mitään ei muka ole maksettu.
J. Salaisia maksusuorituksia varten oli väärennetty korvauspäätöksiä ja muutettu minulle ”kotiosoitteeksi” LähiTapiolan Lohjan toimiston osoite Laurinkatu 28 (joka sijaitsee AA Heikki Saksan toimiston naapurissa), jotta ne ”olemattomiksi” valehdellut minulta salattujen rahavirtojen päätökset ohjautuivat Rauno Niskalan työpöydälle eikä kotiini eli pysyivät vuosia piilossa ja juuri siksi myös sitä ”liikesalaisuus”-valehtelua tarvittiin.
K. LähiTapiolan laillisuusvalvoja lakimies Veera Konttinen piilotti jo 15.12.2014 tarkastusoikeusvaatimukseni työsuhteeni salaisine tietoineen viemärivahingon alle Rauno Niskalan petosjengin ”hoitelemaan” asiaan ja Konttinen salaili itse 4 vuotta täysin laittomasti jopa omaa nimeään ja antoi koko organisaatiolle Kermisen ja Suveksen kanssa ohjeen estää omien tietojeni saamista muka ”liikesalaisuutena”, estää petosten tutkintaa ja salailla sitä, ketkä tässä heidän verkostossaan tätä kaikkea junailivat.
L. Suomen asianajajaliiton valvontapelleilyssä oli kirjattu valvontarekisteriin jo etukäteen Saksalle, Suvekselle ja Baarmanille vapauttavat ratkaisut 2017, vaikka minulle lähetettiin 2.3.2018 kirje, jossa valehdeltiin, että asiaa ei ole vielä edes käsitelty (2.3.2018 kirjeen kokoonpanossa myös Matti Tolvanen, jota mafia käyttää usein kaikenlaiseen julkiseen ”lausumiseen”)
M. asianajajaliiton pääsihteeri Minna Melender (joka ei saa edes osallistua valvontaan), on vuosikausia lähetellyt ”valvontalautakunnan” nimissä minulle s-posteja estääkseen minua toimittamasta todisteita Saksan, Baarmanin, Suveksen, Itäisen, Ojantakasen, Henrikssonin, AA Havian suojelemiseksi ja ratkaisujen vääristämiseksi ja estääkseen minua saamasta kanteluita vireille.
TUOMARIEN JA OM:N AJAMA KANSALAISILLE VAARALLINEN VAARALLLINEN MAALITTAQMISLAKIHANKE JA NIINISTÖN STALINISTISET LAUSUMAT AJAVAT SAMAA VIRKAMAFIAN AGENDAA
Todellisuudessa näyttöni osoittamalla tavalla Suomessa toimii täysin mafiaan rinnasteinen organisaatio, joka junailee mitä tahansa rikollista ja tutkinnat, valitukset ja kaikki oikeussuojakeinot estetään. Koska aineistoni olen kerännyt vuosina 2001-2020 eli yli 20 vuodelta, se todistaa Suomessa nyt ensi kertaa todellisen mafian olemassaolon ja että kyse on systeemistä eikä yksittäistapauksista. Aineistoni todistaa, miten häikäilemättömiä ja raukkamaisia rikoksia se verkosto toteuttaa ja miten röyhkeillä, kuvottavilla ja vakioiduilla tempuilla uhrit putsataan, lapsia kostona velkuutetaan. Kun tällaisiin ”ratkaisuihin” ei voi päästä laillisesti, niihin päästään aina todistelu, esitutkinnat, kanteet ja valitukset tahallaan estämällä.
Mikään tästä ei ole laillista mutta se on heille tuottoisaa rikollista bisnestä, jossa liikutellaan miljardeja. Verkosto voi toimia vain niin kauan kuin se pysyy julkisuudelta piilossa. Vaientamiseksi ja velkuuttamisrikosten toteuttamiseksi minut hakattiin 11.12.2019 ja olen ollut jatkuvien viranomaishyökkäysten kohteena. Saksan, Suveksen, Henrikssonin, Lindbergin kaltaiset toimijat rahastavat törkeillä prosessipetoksillaan vuodesta toiseen ja uhrilta ryöstetään varoja rikollisin menetelmin verkoston toimijoiden varallisuudeksi.
Samasta syystä
1) Yksi verkoston päätoimija ja edellä kuvatun ”kohtuullisen” velkuutuksen toteutukseen aktiivisesti osallistunut käräjätuomarin Paula Helin ajaa parhaillaan Anna-Maja Henrikssonin ja OM:n kanssa salakavalaa ns. maalittamiskielto-lakihanketta, jolla yritetään mielivaltaisesti kriminalisoida mahdollisimman epämääräisillä lainkohdilla KAIKKI virkamafian arvostelu eli poistaa rangaistuksen uhalla kokonaan kansalaisten sananvapaus virkamafian suhteen ja perustuslain 118 §:ssä ja JulkL 3 §:ssä säädetty oikeus valvoa ja korjata julkisen vallan väärinkäytöksiä.
2) Verkoston taustalla virkamafian ylin suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö on törkeällä tavalla uhoillut, että Suomeen pitäisi saada ”varoittavina esimerkkeinä lisää kunnianloukkaustuomioita”. Niinistön lausumat ovat hälyttävä esimerkki viranomaismielivallasta ja siitä statinistisesta systeemistä, jota Niinistö on virkamafian ylimpänä suojelijana kansaansa alistaakseen salaa ajamassa kaverinsa Putinin tavoin.
3) Kun minkä tahansa rikoksen tuomion pitää aina perustua Suomessa lakiin ja rikokseksi väitettyä tekoa koskevaan teon arvioimiseen faktojen perusteella, Niinistö on siis aivan avoimesti nyt vaatinut lain ja tosiasioiden syrjäyttämistä PL 2 §:n 3 momentin vastaisilla ”julkisilla lynkkauksilla” eli kostoluonteisilla kunnianloukkausoikeudenkäynneillä, joilla pyrittäisiinkin teon rikoslaissa säädetyn rangaistavuuden sijaan jonkinlaisten ”varoittavien esimerkkien” tahalliseen toteutukseen eli sellaisen ”esimerkkituomioiden” kautta uhriksi valikoitujen sananvapauden käyttäjien tahalliseen mahdollisimman törkeään tuhoamiseen ja vahingoittamiseen ”pelotusvaikutuksen” aikaansaamiseksi. Lisäksi Niinistö on ollut ajamassa OM:n, Henrikssonin ja Helinin taustatukena maalittamishanketta samalla motiivilla.
4) Näillä lausumillaan Niinistö on osoittanut olevansa epäkelpo johtamaan kansaansa kansalaisten parhaaksi ja alentanut itse itsensä suomalaisen stalinismin, putinismin ja virkamafian mielivallan häikäilemättömäksi tukijaksi.
5) Sekä salakavala maalittamislakihanke että Niinistön törkeillä lausumillaan yllyttämät tavoitteelliseen kostolynkkaukseen tähtäävät ”varoittavien esimerkkien” oikeudenkäynnit ovat tällä hetkellä kaksi suurinta uhkaa suomalaiselle demokratialle tilanteessa, jossa muutenkin oikeusvaltiosta ja sananvapaudesta on Suomessa jäljellä vain savuavat rauniot ja ns. valtamedia on jo täysillä mukana kansalaisten kusetuksessa ja on pelkkä virkamafian äänitorvi, joka suoltaa valheellista yksipuolista uutisointia eli pelkkää valtion oikeusvaltiopropagandaa pohjoiskorealaiseen tyyliin.
6) Elämme lumeoikeusvaltiossa sen oikeusvaltion savuavissa raunioissa, joka salaa operoivalla virkamafian ilmiselvästi rikollisella toiminnalla on tuhottu ja kansalaisia kusetetaan ”oikeusvaltio”-liturgialla, vaikka mitään oikeusvaltiota ei ole enää olemassa.
7) Maalittamishankkeessa ja ”putinismia” ajavan Niinistön lausumissa on kyse koko kansanvallalle ja sananvapaudelle tuhoisasta hankkeesta, jota jokaisen kansalaisen tulee herätä vastustamaan julkistamani materiaalin karmivan todellisuuden valossa, koska Helinin, Henrikssonin, Niinistön ja OM:n hankkeiden todelliset motiivit ovat ne, mitkä edellä kuvaan eli niiden avulla on tarkoitus saada myös kansalaisten oma vapaa tiedonvälitys tukittua ja estettyä kokonaan somessa sen jälkeen, kun valtamedia on jo saatu uutisoimaan pelkkää valheellista propagandaa ja korvaamaan todellinen journalismi ja aito uutisointi sillä ”hömpällä” belöfeistä ja muusta jonninjoutavasta, jota ”uutisiksi” nykyisin valehdellaan, ja jonka sivuntäytteen avulla estetään uutisointi siitä, mitä tässä maassa oikeasti tapahtuu eli kaikesta siitä, mitä se kansalaisista vallan ja oikeudet itselleen ominut virkamafiaverkosto salaa puuhaa.
Tässä julkaisussa kuvissa ovat
1) Minä vauvani Martin (S.3.6.2013) kanssa. Ihanan Martin synnyttämisen ja raskauden vuoksi LähiTapiola ja AA Jarmo Henriksson junailivat äitiyslomalla työsuhteeni laittoman rikollisen irtisanomisen. En tietenkään kadu tämän lapsen saamista hetkeäkään.
2) Arkistoni, johon on mafian 2001-2020 touhut dokumentoitu ja sen tuhoamisen estämiseksi olen kopioinut kaiken moneen kertaan ja säilönyt eri osoitteisiin turvaan.
3) Vertailukuva siitä, millaiseksi minut tilaustyönä 11.12.2019 hakattiin ja millaiselta näytin, kun sadistista muka "kohtuullista" 120.000 € velkuutusoperaatiotaan AA Pontus Baarmanin ja AA Heikki Saksan kanssa toteuttanut käräjätuomari Noora Kemppi rikosverkostoineen valehteli minua hyvävointiseksi jan poliisin Salosen johdolla esti tahallaan väkivaltarikoksen tutkintaa ja häivytti yhtä tahallaan tämän 11.12.2019 rikoksen selvän yhteyden samaan aikaan sen avulla toteutettuun mafian velkuutusoperaatioon ja 1,5 Meur korvausteni estämiseen.
Henriksson, tj Minna Kohmo, apulaisjohtaja Antti Pöllänen, työsuhdelakimies Vesa-Jaakko Rantala, päöäjohtaja Erkki Moisander ja LähiTapiolan muu ylin johto junailivat irtisanomisen estääkseen minua palaamasta työhöni LähiTapiolan henkivakuutusyhtiön yhtiölakimieheksi ja lallisuusvalvojaksi selvittämään sitä rikollista toimintaa, jota koskevat havainnot ilmoitin tehneeni ennen äitiyslomaani. Julkistan kaikki rikolliset raukkamaiset ja sadistiset temput, joilla se heidän joukkueensa minut vammautti ensin 6 vuotta Kohmon, Pölläsen, Rantalan ja lakiasianjohtaja Jaakko Gummeruksen masinoimalla työpaikkakiusaamisella ja sitten irtisanoi samanlaisella mutta törkeämmällä rikollisella temppuvalikoimalla, joka on Ahteen tapauksessa (KKO 2018:46) todettu rikokseksi ja joka alleviivaten on myös minun tapauksessani rikos sillä erotuksella Ahteeseen verrattuna, että A) minä olin raskaana, B) minulle aiheutettiin halvaantuminen ja pysyvä työkyvyttömyys ja pysyvä vamma ja C) virkamafia esti sekä rikosten rangaistukset että minua saamasta korvauksiani ja velkuutti siihen päälle vielä irtisanomisen päätoteuttjaksi palkatun Henrikssonin prosessipetoslaskutuksella. Julkistan myös, kuinka häikäilemättömästi ne valehtelivat ensin AVI:lle ja sitten KäO:ssa, koska verkoston poliisit estivät kilpaa tutkintaa.
Poliisin tutkinnantappotoiminta ja virkamafian muukaan toiminta ei tässä maassa kestä todellakaan päivänvaloa. Myös oikeusasiamies on jo 2019 antanut Lounais-Suomen poliisille huomautuksen siitä, että tutkinnantappoa tehdään myös niin, todelliset tutkinnantappajat käyttävät esimiesten tunnuksia ja laativat niitä esimiesten nimissä, vaikka niillä päätöksentekijöinä esiintyvillä esimiehillä ei ole hajuakaaan asiasta eivät ole siis niitä päätöksiä edes tehneet, vaikka niin niissä tutkinnantappopäätöksissä lukee. HS ja TS uutisoivat asiasta mm. seuraavasti: "Poliisilaitos perusteli menettelyä ajan ja paperin säästämisellä. Oikeusasiamies pitää hämmästyttävänä, että poliisilaitokselle on voinut muodostua ja olla pitkään
käytössä virheellinen menettelytapa."
Tulen jatkamaan tätä hämmästyttävää julkistustani kattavan todistusmateriaalini avulla, koska oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla on tässä maassa todellakin paljon laajemmin hämmästeltävää niissä törkeissä rikoksissa, joissa poliisi on tahallaan muuta virkamafiaa avustamassa ja rikostutkintaa yhtä pitkillä perinteisillä aivan rikollisilla käytännöillä tahallaan estämässä.
ON TÄRKEÄÄ, että jokainen näitä paljastuksiani lukeva aloittaa samantien levittämään tätä oikeaa tietoa ja todistusaineistoa kaikkialle mahdollisimman laajalla jakelulla.
Toivon, että koko Suomen kansa herää tukemaan tätä tärkeää tiedotusta, virkamafian syrjäyttämistä, uhrien oikeuksien toteutumista ja vallan palauttamiseksi tältä mafialta sille, kenelle se oikeasti kuuluu:
Suomen sorretulle kansalle.
Jaana

Category
Tags

Share Blog

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Blog

Rate blog

Rate blog

Up next