Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).bat

Donate

RegTheEvil
Published on Sep 18, 2022
Tämä dokumentti on osa tutoriaalivideota 7/7-Winx64-ohje: Kaikkien MP4+VTT+PNG-tiedostojen yhdistäminen ja tallentaminen MP4-muodossa yhdellä tuplaklikkauksella (sis. extraformaatit, mm. MKV): https://tokentube.net/v/3453525670/7-7-Winx64-ohje--Kaikkien-MP4-VTT-PNG-tiedostojen-yhdist%C3%A4minen-ja-tallentaminen-MP4-muodossa-yhdell%C3%A4-tuplaklikkauksella--sis--extraformaatit--mm--MKV-

Voit tallentaa tämän dokumentin suoraan bat-muotoisena tiedostona kopioimalla esimerkiksi tämän dokumentin kuvauksen otsikon "Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).bat" tallennusruutuun ja painamalla "tallenna". Avaa ensin PDF-valikon tallennusikkuna nettiselaimessasi.

Suosittelen antamaan bat-tiedostolle nimeksi "Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).bat" jotta video-ohjeiden seuraaminen helpottuisi.

-

Tai jos haluat tehdä bat-tiedoston itse niin löydät bat-tiedoston koodiosan hakaviivojen alapuolelta! "::" ovat koodin kommentirivejä joten voit kopioida ne halutessasi mukaan. Ne eivät vaikuta tiedoston toimintaan mutta sisältävät hyödyllistä tietoa tiedoston käytöstä sekä muita vinkkejä. Jos et halua kommentteja mukaan niin kopioi kaikki muut rivit joissa ei ole kommentteja koska ne sisältävät varsinaisen koodin jota ilman bat-tiedosto ei toimi. Huomioi kuitenkin että TokenTube ei salli tiettyjen merkkien kirjoittamista kuvaukseen joten tästä syystä sinun tulee kirjoittaa itse omalla näppäimistölläsi kaikki kohdat joissa käytetään merkkejä jotka näyttävät samoilta kuin nämä kaksi:
\ <
Huomioi myös se että kyseiset merkit ovat väljän näköisiä ja jättävät runsaasti tyhjää tilaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Koodiosan kirjoituksessa tulee huomioida tämä. Tarkista ettet lisää ylimääräisiä välilyöntejä itse. Suosittelen lataamaan valmiin tiedoston koska sille ei tarvitse tehdä yhtään mitään vaan on jo valmis mutta jos haluat tehdä tiedoston itse niin näillä ohjeilla pitäisi pärjätä.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


:: written by RegTheEvil, 18.09.2022

:: Tämä on päivitetty versio bat-tiedostosta johon on tehty pieniä korjauksia. Koodia on hieman siistitty sekä nyt png-tiedostojen laatu ei kärsi mp4-videoihin yhdistämisen aikana koska niitä ei enää konvertoida kuten vanhassa koodissa tehtiin.
:: Vanhan version päiväys oli 30.06.2022. Tämä uusi bat-tiedosto korvaa vanhan eli uuden myötä vanha poistetaan TokenTubesta!
:: Yksi lisättu uusi koodinpätkä löytyy tästä linkistä https://stackoverflow.com/questions/71783505/problem-in-setting-video-thumbnail-with-ffmpeg. Mm. tämä lisäys on tehty 18.09.2022.

:: Tätä tiedostoa voidaan käyttää helpoiten sitä tuplaklikkaamalla! =)

:: Tällä bat-tiedostolla yhdistetään kansion kaikkiin samannimisiin mp4-videoihin kaikki samannimiset vtt-tekstitykset sekä png-pikkukuvat.

:: Voit tarkistaa ennen vanhojen mp4-videoiden poistamista että kaikki on kunnossa uusissa mp4-videoissa esim. MediaInfolla jonka saat täältä: https://mediaarea.net/en/MediaInfo

:: Toisin kuin aiemmassa mkvmerge -ohjeessa, tässä ohjeessa lopullinen tiedostomuoto pysyy mp4-muodossa eikä videota siis muunneta mkv-muutoon.

:: Tämä bat-tiedosto on testattu toimivaksi Windows 7 64-bit käyttöjärjestelmällä. Tiedoston pitäisi toimia ongelmitta ainakin 64-bittisessä Windows 7:ssa ja 7:sta ylöspäin. . .

:: Tämä tiedosto ei toimi jos samassa kansiossa jossa tämä tiedosto eli "Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).bat" sijaitsee on lisäksi tiedosto jonka nimi on 'VALMIIT MP4-videot! ;)'. Kansio nimeltä 'VALMIIT MP4-videot! ;)' saa olla ja jos sitä ei ole, niin se luodaan automaattisesti tämän bat-tiedoston avulla!

:: -------------------------------------------------------------------------------------------
:: -------------------------------------------------------------------------------------------

:: ( 1 ) Lisätään sijaintiin kansio 'VALMIIT MP4-videot! ;)' jos sitä ei ole jo olemassa. Jos tiedosto nimeltä 'VALMIIT MP4-videot! ;)' on tämän bat-tiedoston sijainnissa, kannattaa tiedosto siirtää muualle tai poistaa. Muussa tapauksessa bat-tiedostoa ei voi käyttää.

@echo off

IF NOT EXIST "VALMIIT MP4-videot! ;)" MKDIR "VALMIIT MP4-videot! ;)"

:: -------------------------------------------------------------------------------------------

:: ( 2 ) - Videoihin lisätään tekstitykset ja kielitagiin kirjoitetaan 'eng' eli Englanti. Lisätään tiedostonimiin hetkeksi teksti:
:: ._.'SpookyGhostFile'._.
:: Tämän teen joko teknisistä syistä johtuen tai yksinkertaisesti siitä syystä etten osaa tehdä tätä muullakaan tavalla. Koodi joka tapauksessa on toiminut hyvin omissa testeissäni!! =)

for /f "tokens=1 delims=." %%a in ('dir /B *.mp4') do ffmpeg -i "%%a.mp4" -codec:v copy -codec:a copy -y "VALMIIT MP4-videot! ;)"/._.'SpookyGhostFile'._."%%a.mp4"

for /f "tokens=1 delims=." %%a in ('dir /B *.mp4') do ffmpeg -i "%%a.mp4" -i "%%a.vtt" -codec:v copy -codec:a copy -codec:s mov_text -metadata:s:s:0 language=eng -f "mp4" -movflags "+faststart" -y "VALMIIT MP4-videot! ;)"/._.'SpookyGhostFile'._."%%a.mp4"

for /f "tokens=1 delims=." %%a in ('dir /B *.mp4') do ffmpeg -i "VALMIIT MP4-videot! ;)"/._.'SpookyGhostFile'._."%%a.mp4" -i "%%a.vtt" -codec:v copy -codec:a copy -codec:s mov_text -metadata:s:s:0 language=eng -f "mp4" -movflags "+faststart" -y "VALMIIT MP4-videot! ;)"/"%%a.mp4"

:: -------------------------------------------------------------------------------------------

:: ( 3 ) - Videoihin lisätään png-thumbnailit eli pikkukuvat jos ovat samannimiset kuin mp4-videot ja jos ovat samassa kansiossa tämän bat-tiedoston ja ffmpeg.exe tiedostojen kanssa!

for /f "tokens=1 delims=." %%a in ('dir /B *.mp4') do ffmpeg -i "VALMIIT MP4-videot! ;)"/._.'SpookyGhostFile'._."%%a.mp4" -i "%%a.png" -map 1 -map 0 -c copy -disposition:0 attached_pic -y "VALMIIT MP4-videot! ;)"/"%%a.mp4"

:: -------------------------------------------------------------------------------------------

:: ( 4 ) Poistetaan lopuksi kaikki mp4-tiedostot joiden nimessä on:
:: ._.'SpookyGhostFile'._.
:: ja säilytetään identtiset kopiot tiedostoista joista puuttuu kyseinen teksti. Työkansiossa eli "VALMIIT MP4-videot! ;)" on ainoastaan MP4-videot joihin on lisätty tekstitykset ja/tai pikkukuva. Alkuperäiset kaikki sekä muuttamattomat löytyvät samasta kansiosta jossa on tämä bat-tiedosto nimeltä "Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).bat".
:: Kaikki alkuperäiset videot säästetään varmuuden vuoksi. Voit itse poistaa kaikki tarpeettomat manuaalisesti heti sen jälkeen kun olet varma ettet enää tarvitse niitä.

del "VALMIIT MP4-videot! ;)"\"._.'SpookyGhostFile'._.*.mp4"

:: -------------------------------------------------------------------------------------------
:: -------------------------------------------------------------------------------------------

:: Jos latasit tämän tiedoston TokenTubesta kanavalta 'RegTheEvil' niin tiedosto on todennäköisesti Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).pdf. Tiedostopääte tulee vaihtaa lataamisen jälkeen pdf -> bat jotta tiedostoa voisi käyttää koneellasi.

:: Tarvitset bat-tiedoston "Tee_MP4;_Yhdistä_MP4+VTT+PNG_(ENG).bat" lisäksi samassa kansiossa/sijainnissa seuraavat tiedostot:

:: ffmpeg.exe (https://github.com/BtbN/FFmpeg-Builds/releases/download/latest/ffmpeg-master-latest-win64-gpl.zip)
:: "SamanNiminenTiedosto - 01.mp4" (pakollinen)
:: "SamanNiminenTiedosto - 01.vtt" (ei pakollinen jos png on kansiossa)
:: "SamanNiminenTiedosto - 01.png" (ei pakollinen jos vtt on kansiossa)
:: "SamanNiminenTiedosto - 02.mp4" (pakollinen)
:: "SamanNiminenTiedosto - 02.vtt" (ei pakollinen jos png on kansiossa)
:: "SamanNiminenTiedosto - 02.png" (ei pakollinen jos vtt on kansiossa)

:: jne...

:: Jos sinulla on vain mp4-videotiedostoja niin mitään ei tehdä.

:: Jos sinulla on vastinpari videolle eli vtt-tekstitys ja/tai png-pikkukuva niin nämä kaikki samannimiset tiedostot yhdistetään yhdeksi tiedostoksi eli jos sinulla on Samannimiset tiedostot 1 ja 2 kaikki kolme elementtiä (mp4+vtt+png) niin yhteensä tulee kaksi mp4-tiedostoa lopuksi!

:: ___________________________________________________________________________________________

:: Kaikille kiinnostuneille vielä tiedoksi että näitä linkkejä kävin mm. lävitse kun tätä bat-tiedostoa tein:

:: https://stackoverflow.com/questions/54717175/how-do-i-add-a-custom-thumbnail-to-a-mp4-file-using-ffmpeg
:: https://video.stackexchange.com/questions/26406/ffmpeg-copy-all-the-streams-including-cover-art-except-the-first-video-strea
:: https://www.windows-commandline.com/delete-directory-from-command-line/
:: https://stackoverflow.com/questions/793858/how-to-mkdir-only-if-a-directory-does-not-already-exist
:: https://www.computerhope.com/goto.htm
:: https://ss64.com/nt/errorlevel.html
:: https://stackhowto.com/batch-file-to-copy-all-files-from-one-folder-to-another/
:: https://superuser.com/questions/932515/how-to-delete-files-with-specified-text-in-their-names
:: https://stackoverflow.com/questions/39788972/ffmpeg-overwrite-output-file-if-exists

:: ___________________________________________________________________________________________

Category
Tags

Share Document

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Document

Rate document

Rate document

Up next