Hallitus esittää: Suomi kiinni 1.7.2021 -31.12.2021. Syynä covid-19-epidemian leviämisen ehkäiseminen

Donate

Pohjanpoika
Published on May 6, 2021
Te, jotka haluatte matkustella tänä kesänä, nyt kipin kapin kesälomalle, 7 viikkoa aikaa.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.
Laki tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 päivänä heinäkuuta 2021 ja olemaan voimassa 31.12.2021 saakka.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_73+2021.pdf

Category

Share Document

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Document

Rate document

Rate document

Up next