Refraction_photo

Donate

Aku
Published on Sep 8, 2021
Kuvassa on neljä kiinnostavaa asiaa:

1) Valo kulkee hitaammin lasissa, noin 50% (tosin ei näy kuvassa)
2) Valo kääntyy sisäänpäin lasin yläpinnassa
3) Valo kääntyy ulospäin alapinnassa, eli siis eri suuntaan tällä kertaa
4) Valo kiihdyttää vauhtinsa alkuperäiseen nopeuteen, kun pääsee ulos lasista !

Selitykset:

1) Valo on sähköinen häiriö. Tämä häiriö luo ympärilleen mikroskooppisen sähkökentän. Jos ympäröivä aine on eristettä, kuten lasi, niin sen varaukset kääntyy fotonin vaikutuksesta. Syntyy vastustava kenttä, jonka saapuva fotoni aiheutti itse. Ei sitä ollut lasissa etukäteen fotonin reitillä. Ulospäin näkyy alkuperäisen fotonin ja vastustavan kentän summa, eli summakenttä. Se on pienempi kuin originaali.

2) Kuten kohdassa 1) lasiin on syntynyt toinen sähkökenttä, ja se on vastakkaissuuntainen, eli summakenttä on pienempi kuin originaali. Jarrukenttä voidaan ajatella koostuvan rajapinnan suuntaisesta ja sille kohtisuorasta komponentista. Lasissa kohtisuora komponentti on isompi kuin ilmassa, koska permittiivisyys (epsilon) on aineessa isompi kuin ilmassa. Sähkökenttä on toisella sivulla suurempi. Summakenttä on taipunut, valo on kääntynyt. Kun valo tulee suoraan veteen tai lasiin, niin kulku vaan hidastuu, ei käänny. Mutta kun tulee vinossa, niin kääntyy aina tiheämmän aineen suuntaan. Aineen sisällä ei kääntymistä tapahdu, pelkästään rajapinnalla, koska vain siinä on tämä epäsymmetria.

3) Jarrukentän kohtisuora komponentti on taas ilmassa erilainen kuin aineessa. (tee piirros)

4) Kun vastustava kenttä katoaa, niin summakentässä jäljellä on vain se alkuperäinen fotoni. Valo kulkee taas täyttä vauhtia koska jarru on poistunut.

Category

Share Picture

Add to

Flag Picture

Rate picture

Rate picture

Up next