Jos joku pelkää mun uloshengitystä - juoskoot karkuun. Maskia en pidä !

Donate

Totuuden henki
Published on Jan 25, 2021
Maskittomuus on perusteltavissa ihan terveellä järjellä. Miksi alkaisin pitää jotain hengittämistä estävää tötteröä naamallani jonkun TOISEN ihmisen taikauskoisen pelkotilan takia?
Jos joku sanoo mua itsekkääksi - I DON'T CARE !
https://koronarealistit.com/category/maskit/
Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskematto-
muuteen. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielival-
taisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.

Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE
309/1993 vp) todetaan, että perustuslain 7 §:n piiriin kuuluva henkilökohtainen vapaus on luon-
teeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa paitsi ihmisen fyysistä koskemattomuutta myös hänen
tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. --- >

Säännöksellä on läheinen yhteys perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan. Hal-
lituksen esityksessä (HE 309/1993 vp) todetaan seuraavaa: ”Yksityiselämän suoja lähtee siitä,
että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten ta-
hojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän piirin
tarkka määritteleminen on vaikeaa. Siihen kuuluu muun muassa yksilön oikeus määrätä itses-
tään ja ruumiistaan.”

Category
Tags

Share Picture

Add to

Flag Picture

Rate picture

Rate picture