nato äänestys ja istunto 1.3.

Donate

koskelainen
Published on Mar 1, 2023
1. Nimenhuuto
Nimenhuuto
2. Ilmoituksia
Ilmoituksia
2.1. Sidonnaisuudet, VN
Sidonnaisuudet, VN
3. Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
4. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
5. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi
Ainoa käsittely
6. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi
Toinen käsittely
7. Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely, ainoa käsittely
9. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Toinen käsittely
10. Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
11. Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko
Ainoa käsittely
Puheenvuoropyynnöt (10)

Category
Tags

Share Stream

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Stream

Rate stream

Rate stream