kyselytunti 2.3 viimeinen ennen vaaleja, tauko alkaa

Donate

koskelainen
Published on Mar 2, 2023
1. Nimenhuuto
Nimenhuuto
2. Suullinen kyselytunti
Suullinen kyselytunti
3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen)
Keskustelu
4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puheenvuoropyynnöt (2)
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Puheenvuoropyynnöt (2)
6. Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
7. Seuraava täysistunto
Seuraava istunto

Category
Tags

Share Stream

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Stream

Rate stream

Rate stream

Up next