istunto 28.2 lisää natoa

Donate

koskelainen
Published on Feb 28, 2023
2.1. Toimenpidealoitteet
Toimenpidealoitteet
3. Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puheenvuoropyynnöt (21)
4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi
Ainoa käsittely
Puheenvuoropyynnöt (12)
5. Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta
Ainoa käsittely
Puheenvuoropyynnöt (4)
6. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021
Ainoa käsittely
Puheenvuoropyynnöt (1)
7. Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Puheenvuoropyynnöt (1)
8. Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko
Mietintöjen pöydällepano
9. Seuraava täysistunto
Seuraava istunto

Category
Tags

Share Stream

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Stream

Rate stream

Rate stream