Turvapaikkaturistit vaihtavat sukupuolta ja uskonnollista taustaa ennen Suomeen saapumista.

Donate

DmitryTrubnikov
Published on Aug 24, 2021
Säädöksiä kiristettävä.

Suomalainen oikeusjärjestelmä sallii todella laajat mahdollisuudet hakea turvapaikkaa. Oikeusjärjestelmä päästää läpi monia elintasopakolaisia, jotka eivät tarvitse turvapaikkaa. Suomalainen oikeusjärjestelmä sallii rajattoman määrän uusintahakemuksia turvapaikalle, sekä vaatimuksia turvapaikkahakemuksen hylkäämisestä. Suomen valtio ja sen instituutiot ovat tällä hetkellä heikkoja, suvaitsevaisia ja naurunalaisia: Ilkeät elintasopakolaiset ketjuttavat hakemuksia, tekevät valituksia, muuntavat omaa sukupuolista suuntautumistaan tai uskontoa, sekä solmivat pika- ja lumeavioliittoja. Ilkeiden elintasopakolaisten toiminta on Suomessa toimivaa ja kannattavaa. Suomesta pakkopalauttaminen on liian vaikeaa, joten sellainen toiminta johtaa Suomessa oleskeluun, vaikka turvapaikanhakijalla ei olisi edellytyksiä jäädä maahan. Tälläista turvapaikanhakijaa voidaan kutsua laittomasti maassaolevaksi elintasopakolaiseksi. Globalistinen vasemmisto pyrkii poliittisen päätöksenteon avulla kasvattaa laittoman maahantulon vetotekijöitä, sekä tarjota tällaisille laittomasti maassaoleville henkilöille muukalaispasseja ja ilmaisia terveyspalveluja. Yllämainittujen ilkeiden elintasopakolaisten toiminta vie valtavasti suomalaisten veornmaksajien rahoja ja yhteiskunnan taloudellisia resursseja sellaisten asioiden
hoitamiseen, jotka eivät ole suomalaisille tärkeitä, vaan toisinpäin – haitallisia. Perussuomalaisten mielestä turvapaikan toistuvaa hakemista on selvästi rajoitettava ja prosessia nopeutettava. Perussuomalaisten mielestä turvapaikanhakijoiden väärinkäytöksiä on tulkittava hakijoita vastaan, sekä kielteisen päätöksen saaneet henkilöt ottaa välittömään säilöönottoon. Perussuomalaisten tavoitteet säilöönotosta ja tilanteen väärinkäytöksen tulkinnasta vähentävät huomattavasti elintasopakolaisten houkuttelevuutta tulla maahan ja tämän myötä vähentävät maahanmuuttoa kokonaisuudessaan. Nämä tavoitteet vähentäisivät järjestelmän hyväksikäyttöä, sillä järjestelmän hyväksikäytöstä turvapaikanhakija kärsisi itse. Suomen valtion ja instituutioiden tulisi olla vahvoja ja johdonmukaisia. Valtio ei voi jäädä naurun kohteeksi, vaan valtiota tulisi pikemmin pelätä ja kunnioittaa. Suomessa tulisi olla toimiva yhteiskuntajärjestys. Perussuomalaiset haluavat edistää kaikella mahdollisella kansainvälisellä tasolla kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden palauttamista. Perussuomalaiset pyrkivät pysäyttävät yhteistyön sellaisen maan kanssa ja pysäyttävät sellaisen maan rahoittamisen, joka ei suostu vastaanottamaan lähtömaina omia kansalaisia.

Perussuomalaiset haluavat kiristää perheenyhdistämistä, sillä perheenyhdistäminen on valtava humanitaarisen maahantulon väylä. Perussuomalaiset ovat huolissaan perhesiteiden perusteella myönnettyjen turvapaikkojen määrän nopeasta kasvusta, nimittäin vuosien 2006 ja 2017 välillä määrä tuplaantui. Perussuomalaiset haluavat pysäyttää nykyisten vallanpitäjien harjoittaman politiikan, jossa perheenyhdistämisetä helpotetaan ja tehdään sitä houkuttelevammaksi. Suomi on helpottamassa alaikäisenä turvapaikkaa saaneen henkilön perheenyhdistämistä. Monia muitakin tehtyjä kiristyksiä ollaan helpottamassa tai kiertämässä, kun akuutin uhan ei koeta olevan merkittävä. Perussuomalaiset haluavat vaatia muiden pohjoismaiden tapaan vaatia perheenyhdistämisessä riittävää toimeentuloa, sekä Norjan ja Tanskan mallin mukaisesti asettaa kaikkien ulkomaalaisten perheenyhdistämisen ehdoksi vähintään kahden vuoden asumisaika. Perussuomalaiset näkevät ongelmallisena sen, että ei ole eiittävää toimeentulovaatimusta siksi, että moni Suomen kansalainen, joka jättää perheenyhdistämishakemuksen on taustaltaan ulkomaalainen. Perussuomalaiset haluavat pysäyttää ulkomaalaisten muodostamaa loputonta perheenyhdistämisketjua. Perussuomalaiset haluavat Saksan ja Alankomaiden mallin mukaisesti vaatia yhdistettävältä puolisolta oman maan kielen taitoa eli suomen kielen taitoa. Perussuomalaiset haluavat myös ottaa käyttöön 21 vuoden minimi-ikärajan perheenyhdistämisessä, mikä on käytössä Alankomaissa ja Itävallassa. Perussuomalaisten mielestä voisi myös vaatia perheenkokoajalta riittävän kokoisen asunnon osoittamista siten, että asunnon hankkiminen ei olisi kunnan vastuulla. Kaikki Perussuomalaisten tavoitteet liittyen perheenyhdistämiseen hankaloittavat perheenyhdistämistä, sekä hankaloittavat uusien ihmisten pääsyä maahan.

Perussuomalaiset ovat kestävän rajapolitiikan puolella ja haluavat antaa valtaa suomalaiselle rajavartiolaitokselle. Perussuomalaiset haluavat Norjan ja Tanskan mallin mukaisesti Suomeen hätäpykäliä, jotka voivat pysäyttää Suomeen tulevan siirtolaisuuden muiden EU-maiden kautta, jos on meneillään jokin siirtolaiskriisi. Perussuomalaiset haluaisivat hätäpykäliin säännönmukaisuutta, esimerkiksi Ruotsista tulevat turvapaikkashoppailijat tulisi käännyttää ulkorajalla takaisin. Perussuomalaisten mielestä Suomen ei tulisi nojautua muiden EU-jäsenmaiden nojaan ja toivoa heiltä hyvää turvapaikkapolitiikan suoritusta. Hätäjarrupykälät eivät päästäisi niiden käytössä olessa yhtäkään turvapaikanhakijaa maahan, vaikka turvapaikanhakija olisikin hädänalainen. Hätäjarrupykälän soveltaminen vaatisi joissain määrin kansainvälisten sopimusten muokkaamista, sekä ankaran palautteen vastaanottoa EU:n elimiltä. Esimerkiksi Euroopan komissio valittaa useasti hyvinkin pienistäkin asioista, jotka eivät vastaa sen ideologista näkemystä. Rajapolitiikka ja muut tiukat maahanmuuttopolitiikan mekanismit estävät maahanmuutto-ongelman syntymistä, sillä ihmisiset eivät pääse sinne, minne heitä ei päästetä. Perussuomalaisilla on maahanmuuttopolitiikassa sellainen lähtökohta, että ihmiset, jotka ovat laittomasti maassa, ovat oikeasti maassa laittomasti ja sellaiset ihmiset tulisi ottaa säilöön. Laittomasti maassaolevat ihmiset ovat sellaisia, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja oleskelevat laittomasti maassa. Syynä tähän voi olla vaikkapa lähtömaan epävalmius vastaanottaa omaa kansalaistaan takaisin. Nykyisillä vallanpitäjillä on Perussuomalaisiin nähden vastakkainen linja – nykyiset vallanpitäjät pyrkivät luomaan laittomasti maassa oleville ihmisille eli ”paperittomille” järjestelyjä, joilla nämä pääsisivät työmarkkinoiden ja kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Perussuomalaisten ajamasta säilöönotosta pääsisi vain yhteen suuntaan – pois maasta. Säilöönotto vähentää myös huomattavasti turvapaikkashoppailijoiden halua kokeilla Suomea vaihtoehtona. Perussuomalaisten ajama säilöönotto maksaa itsensä takaisin, sillä sellaisella toimenpiteellä on ennaltaehkäisevä merkitys. Säilöönotto maksaa alussa paljon, mutta maksaa itsensä takaisin, sillä potentiaalisesti löysä maahanmuuttopolitiikka aiheuttaa Suomelle loppupelissä enemmän kustannuksia, kuin tiukka maahanmuuttopolitiikka suurilla aloituskustannuksilla.

Category

Share Stream

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Stream

Rate stream

Rate stream