AstraZeneca Bluetooth Side Effects / Patent: WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA

Donate

QAnonFinland
Published on May 23, 2021
PATENTTI:
1. WO2020060606 - KRYPTOVALUUTTA-JÄRJESTELMÄ, JOSSA KÄYTETÄÄN ELINTEN AKTIVITEETTIETOJA

Hakijat
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC [US]/[US]
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Kuvaus
(FI)
Käyttäjälle annettuun tehtävään liittyvää ihmiskehon toimintaa voidaan käyttää kryptovaluuttajärjestelmän kaivosprosessissa. Palvelin voi tarjota tehtävän käyttäjän laitteelle, joka on kytketty kommunikoivasti palvelimeen. Anturit, jotka on kytketty kommunikaattisesti käyttäjän laitteeseen tai jotka ovat laitteen sisällä, voivat tuntea käyttäjän kehon toiminnan. Kehon aktiivisuustiedot voidaan tuottaa käyttäjän havaitun kehon toiminnan perusteella. Kommunikaattisesti käyttäjän laitteeseen kytketty kryptovaluuttajärjestelmä voi tarkistaa, täyttävätkö kehon aktiivisuustiedot yhden tai useamman kryptovaluuttajärjestelmän asettaman ehdon, ja myöntää kryptovaluutta käyttäjälle, jonka kehon aktiivisuustiedot on vahvistettu.


IPC
G06Q 20/06 •

Yksityiset maksupiirit, esim. vain yhteisen maksujärjestelmän osallistujien keskuudessa käytettävä elektroninen valuutta
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06Q0020060000&menulang=en&lang=fi&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&es&n&id&es&n&id&es&n

G06Q 20/32 •

langattomien laitteiden käyttö [2012.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06Q0020320000&menulang=en&lang=fi&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&es&es&n&s&es&es&n

H04L 9/32 •
mukaan lukien välineet järjestelmän käyttäjän henkilöllisyyden tai auktoriteetin todentamiseksi [2006.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=H04L0009320000&menulang=en&lang=fi&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&ind=es&n=et&n=et&n=et

G06Q 30/02 •
Markkinointi, esim. markkinatutkimus ja -analyysit, kartoitus, ylennykset, mainonta, ostajien profilointi, asiakkaiden hallinta tai palkkiot; Hintojen arviointi tai määrittäminen [2012.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06Q0030020000&menulang=fi&lang=fi&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&es&n=et&es&n=et&es&n

G06N 3/08 •

Oppimismenetelmät [2006.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06N0003080000&menulang=en&lang=fi&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&es&n&s&es&n&id&es&n


Napsautuskohtainen hinta

G06F 3/011
{Järjestelmät vuorovaikutukseen ihmiskehon kanssa, esim. käyttäjän upottamiseen virtuaalitodellisuuteen (vammaisille ihmisille yleensä [CPC: A61F4 / 00]; robotin ohjaus [CPC: B25J]; kosketussignalointi [CPC: G08B]; sokea opetus [CPC: G09B21 / 00]; elektrofonisille soittimille [CPC: G10H1 / 344]; elektroniset kytkimet, joille on tunnusomaista tapa, jolla ohjaussignaalit generoidaan [CPC: H03K17 / 94])}
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06F3-011

G06N 3/0454

Arkkitehdit, esim. yhteenliittämistopologia {useiden hermoverkkojen yhdistelmällä}
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06N3-0454

G06N 3/0472

* Arkkitehdit, esim. yhteenliittämistopologia {käyttäen todennäköisyyselementtejä, esim. p-ramit, stokastiset prosessorit}
* https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06N3-0472

G06N 3/08

Oppimismenetelmät
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06N3-08

G06Q 20/18

Maksuarkkitehtuurit, joihin kuuluvat itsepalvelupäätteet [SST], myyntiautomaatit, kioskit tai multimediapäätteet
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06Q20-18

G06Q 20/321

Maksuarkkitehtuurit, -järjestelmät tai -protokollat ​​(laite maksutapahtumien suorittamiseen tai kirjaamiseen [CPC: G07F7 / 08], [CPC: G07F19 / 00]; elektroniset kassakoneet [CPC: G07G1 / 12]), joille on tunnusomaista tiettyjen laitteiden käyttö {tai verkot} langattomia laitteita käyttämällä {käytettävät laitteet}
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06Q20-321

PATENT:
1. WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA


Applicants
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC [US]/[US]
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Abstract
(EN)
Human body activity associated with a task provided to a user may be used in a mining process of a cryptocurrency system. A server may provide a task to a device of a user which is communicatively coupled to the server. A sensor communicatively coupled to or comprised in the device of the user may sense body activity of the user. Body activity data may be generated based on the sensed body activity of the user. The cryptocurrency system communicatively coupled to the device of the user may verify if the body activity data satisfies one or more conditions set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency to the user whose body activity data is verified.IPC
G06Q 20/06 •

Private payment circuits, e.g. involving electronic currency used only among participants of a common payment scheme [2012.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06Q0020060000&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
G06Q 20/32 •

using wireless devices [2012.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06Q0020320000&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
H04L 9/32 •
including means for verifying the identity or authority of a user of the system [2006.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=H04L0009320000&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
G06Q 30/02 •
Marketing, e.g. market research and analysis, surveying, promotions, advertising, buyer profiling, customer management or rewards; Price estimation or determination [2012.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06Q0030020000&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
G06N 3/08 •

Learning methods [2006.01]
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=G06N0003080000&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart


CPC

G06F 3/011
{Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality (for handicapped people in general [CPC: A61F4/00]; robot control [CPC: B25J]; tactile signalling [CPC: G08B]; blind teaching [CPC: G09B21/00]; for electrophonic musical instruments [CPC: G10H1/344]; electronic switches characterised by the way in which the control signals are generated [CPC: H03K17/94])}
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06F3-011

G06N 3/0454

Architectures, e.g. interconnection topology {using a combination of multiple neural nets}
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06N3-0454

G06N 3/0472

* Architectures, e.g. interconnection topology {using probabilistic elements, e.g. p-rams, stochastic processors}
* https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06N3-0472

G06N 3/08

Learning methods
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06N3-08

G06Q 20/18

Payment architectures involving self- service terminals [SSTs], vending machines, kiosks or multimedia terminals
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06Q20-18

G06Q 20/321

Payment architectures, schemes or protocols (apparatus for performing or posting payment transactions [CPC: G07F7/08], [CPC: G07F19/00]; electronic cash registers [CPC: G07G1/12]) characterised by the use of specific devices {or networks} using wireless devices {using wearable devices}
https://data.epo.org/linked-data/def/cpc/G06Q20-321

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay