MRNA koronakote on vakava uhka ihmiskunnalle

Donate

PetriPaavola
Published on Jul 26, 2022
Tällä videolla tuodaan esille muun muassa seuraavaa. Immunologi ja Johannes Gutenbergin Mainzin yliopiston lääketieteellisen mikrobiologian ja hygienian laitoksen entinen professori, lääketieteen tohtori Bucharit Bhakdi on sanonut, että mRNA-koronarokote aiheuttaa vastaanottajalleen kuolemanvaaran. Bhakdi on sanonut kuinka geenipohjaisten rokotteiden rutiininomainen käyttöönotto merkitsee ihmisen ja ihmiskunnan tuhoa. Tohtori Michael Palmer, Waterloon yliopiston entinen biokemian apulaisprofessori, esitti katsauksen murskaavasta ruumiinavaustodistuksesta, joka yksiselitteisesti vahvistaa, että Sucharit Bhakdi, joka varoitti ensimmäisenä maailmassa mRNA-"rokotteiden" aiheuttamista verihyytymistä ja elinvaurioista, oli oikeassa. Sasha Latypova on lääkekehityksen asiantuntija, jolla on 25 vuoden kokemus lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyöstä, muun muassa kliinisistä tutkimuksista maailmanlaajuisesti ja vuorovaikutuksessa FDA:n kanssa viranomaishyväksyntöjen ja lääketietojen osalta. Hän esitteli kuulijoille järkyttäviä protokollarikkomuksia, joihin Pfizer ja Moderna syyllistyivät tuodessaan mRNA-rokotteensa markkinoille, sekä FDA:n roolia näiden rikkomusten hyväksymisessä.

Tohtori Thomas Binder on kardiologian (sydäntautien) ja sisätautien erikoislääkäri, ja hän on tehnyt väitöskirjan immumologiasta ja virologiasta. Hän tarjosi käytännön kliinikkona näkemyksensä mRNA-rokotteiden tarpeellisuudesta, tehokkuudesta ja turvallisuudesta ja esitti sekä kliinistä että todellista näyttöä siitä, että mRNA-"rokotuskampanja" ei ollut tarpeellinen, tehokas eikä turvallinen. Juristi Renate Holzeisen kertoo Malmön yliopiston kaltaisten havaintojen oikeudellista merkityksestä, joiden mukaan mRNA-tuotteisiin liittyy todellinen riski DNA:n muokkaamisesta, mikä heijastaa sitä, että mRNA-teknologia tekee samaa tehtävää kuin aiemmin geeniterapioiksi määritellyt tuotteet. Hän korosti, että EU:ssa on olemassa selkeä eurooppalaiseen lainsäädäntöön perustuva säännös, jonka mukaan myös sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole virallisesti määritelty geeniterapioiksi mutta jotka suorittavat saman tehtävän, on noudatettava arviointimenettelyä kehittyneitä tuotteita käsittelevän komitean kautta. Menettelyyn kuuluu geenimyrkyllisyyden ja karsinogeenisuuden testaus, jota ei ole tehty COVIDin mRNA-"rokotteiden" osalta. Bill Gates kertoo hiilidioksidin määrän vähentämisestä, jonka hän sanoi perustuvan myös ihmisten määrään, eli tästä voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että mitä vähemmän ihmisiä, sitä vähemmän hiilidioksidia ja siksi ja sitä tarkoittaen Bill Gates sanoi: "Jos teemme todella hyvää työtä uusien rokotteiden, terveydenhuollon ja lisääntymisterveyspalveluiden alalla, voisimme vähentää tätä määrää ehkä 10-15 prosenttia".

Eräs maailman suurimman lääkeyhtiön Bayer AG:n Berliinin lääkeosaston johtaja Stefan Oelrich sanoi vuoden 2021 Global Health Summit -huippukokouksessa, että mRNA-rokote on solu ja geeniterapiaa. Koronarokote ei siis ole tavallinen rokote, vaan solu- ja geeniterapiaa, jonka kautta ihmisen elimistön solu- ja geenien toimintaa muutetaan tiettyyn haluttuun suuntaan.

1980-luvulla Afrikassa käytetyn Vaccinia isorokko-rokotteen kautta kehittyi AIDS sairaus. Videon lopussa on ratkaisu vaikeisiin ja haastaviin ongelmiin, joita ihmiskunta joutuu kohtaamaan tulevina vuosina.

Lähteet:
https://doctors4covidethics.org/mrna-a-serious-threat-to-mankind/
https://rumble.com/v12rrbh-mrna-rokote-on-solu-ja-geeniterapiaa.html
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript?language=en
https://www.australiannationalreview.com/health/the-w-h-o-gave-50-million-smallpox-vaxxines-laced-with-aids-to-africans/
- Videolla mainitut lähteet

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay