Tuomas Hietala - "Kuinka auttaa kielenkääntäjiä sovelluksesi hyväksi - "How to help translators to help your app" | Linux App Summit 2020

Donate

Linux
Published on Mar 27, 2021
Korkealaatuinen kotoistus on ratkaisevassa asemassa useimpien ihmisten kohdalla hyvän käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi, vaikkakin sovellusten kääntäminen kielestä toiseen Linux / vapaiden ohjelmistojen tekijäkokonaisuudessa onkin usein hankalampaa kuin olla tarvitsisi. Ongelmat joita kääntäjä kohtaa, eivät ole samoja joita ohjelmistokehittäjät kohtaavat, ja tämä asetelma ei ole heille itsestään selvää. Tässä puheessa Tuomas Hietala koettaa toimittaa neuvoja ohjelmistokehittäjille ja yhteisöille jotka kokevat että sovelluksensa tarvitsisivat parempia käännöksiä, perustuen omaan kokemukseensa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kääntäjänä.

Pääpoiminnot:

Anna tunnustusta
Tarjoa nykyaikainen rakennemalli
Vastaa ja ole vastineellinen
Toimeenpane yhteisöjä
Varmistus ja luotto
Tarjoa asiayhteydet
Vältä pinttyneitä olettamuksia
Pyörää ei ole tarvetta keksiä uudelleen
Kannusta ongelmien korjaamista suoraan lähteessä
Pitkäjänteisyys, kannattavuus
------------------------------------------------------------------------
High quality localisation is essential to great user experience for most people in the world, yet the process of translating applications in the Linux / FOSS ecosystem is often more difficult than it needs to be. The problems faced by translators may not be obvious to software developers, though. In this talk I try to give advice to developers and communities who would like to have their applications translated better, based on my experiences in translating various FOSS software.

Key points:

Give credit
Offer modern infrastructure
Be responsive
Enable communities
Verify, but trust
Provide context
Avoid hard-coded assumptions
Don't reinvent the wheel
Encourage fixing issues at the source
Consider sustainability

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

sporttikameravirtapankki