Lockdownit ovat CABALIN harhaa

Donate

AmericanBigfoot
Published on May 23, 2021
Terve.

Olen sairaanhoitaja ja NHS:n etulinjan kliinikko.

Valmistuin vuonna 2 003 sairaanhoitajan kandidaatiksi...

yhdestä alkuperäisestä punatiilisestä englantilaisesta yliopistosta,

joten minulla on melkein 18 vuotta kliinistä kokemusta tutkinnon jälkeen.

kokemusta. Olen myös suorittanut jonkin verran jatko-opintoja.

Olen tehnyt kokopäivätyötä, muun muassa suorittanut maisterin tutkinnon...

kansanterveyden alalla.

Lähestyn aihetta siis tästä tietopohjasta käsin.

Tässä videossa haluan jakaa 10 tieteellistä ja lääketieteellistä artikkelia, -

tai jotka on vertaisarvioitu ja julkaistu arvostetuissa julkaisuissa.

lehdissä. Joten kronologisessa järjestyksessä UK COVID 19:n perusteella.

kuolemaan johtaneet infektioradat päivittäisistä kuolleisuustiedoista olivat...

tartunnat olivat jo laskussa ennen Yhdistyneen kuningaskunnan lukitusta.

Tämä paperi julkaistiin tämän vuoden maaliskuun kolmantenakymmenentenä päivänä -

Biometrics -lehdessä, joka on kansainvälisen biometrisen yhdistyksen lehti.

Society. Kirjoittaja on professori Simon Wood, joka on professori...

tilastotieteen professori Edinburghin yliopistossa.

Artikkelissa tarkastellaan erityisesti Ison-Britannian lukituksia ja

osoittaa, että kaikissa kolmessa tapauksessa COVID 19 -tasot olivat 19

todennäköisimmin laskussa ennen lukitusta.

Professori Wood käyttää COVID 19 -kuolleisuustietoja laskeakseen -

todennäköisimmän ajankohdan, jolloin tartunta tapahtui.

että tartunta oli vähenemässä ennen kuin Lockdownit olivat -

kaikkien kolmen englantilaisen lockdownin osalta.

Seuraava paperi julkaistiin 26. maaliskuuta tänä vuonna.

Journal of Clinical Epidemiology -lehdessä.

Vaikutus.

Arviot muiden kuin farmaseuttisten interventioiden 19 peitellystä käytöstä ovat

ei ole vankkoja ja erittäin malliriippuvaisia.

Tämän artikkelin kirjoittajiin kuuluu tohtori Ionide, professori...

Stanfordin yliopiston epidemiologian professori.

Hän on kirjoittanut satoja julkaisuja ja hän on yksi niistä

eniten siteerattuja lääkäritutkijoita.

Tässä artikkelissa.

He käyttivät Lontoon Imperial Collegen ja

He havaitsivat, että mallit, jotka sopivat paremmin aineistoon, osoittivat

vain vähän tai ei lainkaan hyötyä lukituksesta.

Seuraava artikkeli julkaistiin tämän vuoden maaliskuun viidentenä päivänä.

Nature-lehdessä.

Stay at Home Policy on poikkeustapaus.

Harhaluulo internetpohjainen ekologinen tutkimus.

Tämä oli valtava tutkimus, jossa tutkijat analysoivat Googlen

51 maasta ja 36 alueelta saatuja liikkumistietoja ja vertailivat

ihmisten liikkumista koskevia tietoja kuolleisuuslukuihin...

näiden maiden ja alueiden osalta.

Paperi päättelee, Käyttämällä 87 eri aluetta maailmassa,

emme löytäneet todisteita siitä, että kuolemantapausten määrä miljoonaa ihmistä kohti -

vähenisi, jos jäisi kotiin.

Covid 19 rethink Lockdownin ryhmäajattelussa.

Tämä artikkeli julkaistiin 26. helmikuuta tänä vuonna.

Frontiers in Public Health -lehdessä.

Tohtori Joe on lasten tehohoitolääkäri sekä kliininen

Professori Albertan yliopistossa Kanadassa.

Hän on myös 50 lääketieteellisissä lehdissä julkaistun julkaisun toinen kirjoittaja.

Tässä artikkelissa hän toteaa, että lukitusten vaste voi olla -

ennustaa aiheuttavan paljon enemmän väestön hyvinvoinnin menetyksiä...

kuin COVID 19 itse.

Tässä artikkelissa hän kattaa paljon asioita, kuten sitoumuksen.

kustannus-hyötyanalyysin ja sen tuloksista.

Hän väittää, että lukituksen kustannukset ovat paljon suuremmat kuin hyödyt.

Asiakirjan lopussa todetaan: "On jo aika ryhtyä toimiin".

pysähtyä, kalibroida vastauksemme todelliseen riskiin, tehdä

rationaalinen kustannus-hyötyanalyysi kompromisseista ja sitten -

lukitusryhmä.

Ajattele.

Seuraava artikkeli, Shelter in Place -politiikkojen vaikutusten arviointi.

COVID 19 -pandemian aikana.

Se julkaistiin tämän vuoden helmikuun 20 neljäntenä päivänä...

Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.

United States Journal.

Sen kirjoittajat viisi lääkäriä Kansanterveystieteen laitokselta...

Chicagon yliopistossa.

Tässä artikkelissa he analysoivat uudelleen joitakin tutkimuksia, jotka raportoivat -

osoittavat lukituksen hyötyjä, mutta pitävät tutkimuksia epäluotettavina.

He jäivät.

Aiemmat tutkimukset ovat väittäneet, että suojautumiskäskyt -

säästää tuhansia ihmishenkiä, mutta me arvioimme uudelleen nämä analyysit ja

osoittavat, että ne eivät ole luotettavia.

Huomasimme, että suojautumismääräyksillä ei ollut havaittavia terveysvaikutuksia.

hyötyjä. Seuraava paperimurhaaja pakollinen pysyä kotona

ja yritystoiminnan lopettamisen vaikutukset COVID 19:n leviämiseen.

Tämä artikkeli julkaistiin tämän vuoden tammikuun viidentenä päivänä.

European Journal of Clinical Investigation -lehdessä.

Se oli tutkimus, jonka teki neljä arvostettua lääkäriä yhdestä

maailman arvostetuimmista yliopistoista, Stanfordin yliopistosta.

Kaliforniassa.

Paperi arvioi, missä maat, jotka eivät ole aktiivisia, ovat ottaneet käyttöön -

erittäin rajoittavat toimenpiteet estivät leviämisen paremmin kuin

maat, jotka toteuttivat vähemmän rajoittavia toimenpiteitä.

The paper States, We find no clear, significant beneficial beneficial

NPI:llä, joka tarkoittaa rajoittavampaa ei-lääketieteellistä lääketiedettä, ei ole havaittavaa vaikutusta.

interventioita, jotta toimenpiteet, kuten kotiin jäämiset

ja yritysten sulkemiset.

Emme havaitse mitään selkeää, merkittävää hyödyllistä vaikutusta näillä

tapauksen kasvuun.

Ja siinä sanotaan edelleen, että emme löydä merkittäviä hyötyjä -

rajoittavampien ei-lääkkeellisten interventioiden vaikutusta tapausten kasvuun.

Samankaltainen tapausten kasvun väheneminen voi olla saavutettavissa seuraavilla keinoilla

vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä kuin tässä tutkimuksessa havaittiin, että maat

jotka määräsivät tiukkoja lukituksia, vähenivät samankaltaisesti myös

SARS CoV 2 -tartuntoja kuin maissa, jotka kannustivat järkevään -

varotoimia vapaaehtoisiin toimenpiteisiin ilman lukitusta.

Yhteenvetona emme löydä vahvaa näyttöä siitä, että -

jotka tukisivat rajoittavampien ei-lääketieteellisten

interventioita salaisen.

Varhaisessa 2 020:ssa emme löydä lisähyötyä

kotiin jäämisestä ja yritysten sulkemisesta.

Hallituksen määräämät lukitukset eivät vähennä COVID 19 -kuolemia.

Uuden-Seelannin tiukan reagoinnin arviointiin liittyvät seuraukset.

Tämä julkaistiin viime vuoden marraskuussa Uuden-Seelannin talouslehdessä.

Paperit: Nimenhuuto. Tässä tutkimuksessa analysoitiin Yhdysvaltain osavaltioiden tietoja, joissa verrattiin

niitä, joissa oli kova lukitus, ja niitä, joissa ei ollut.

Tutkimuksen johtopäätös: Lukitusrajoitukset ovat tehottomia vähentämään...

19 kuolemantapausta.

Vaihtelua Yhdysvaltojen maiden välillä, joissa yli

ei ollut lukitusta, osoittaa, että lukituksella ei ole vaikutusta.

Paperissa pohditaan vaikutuksia tulevaisuuteen, ja se -

että nämä tulokset lisäävät näyttöä siitä, että lukitukset -

ovat tehottomia.

Toinen paperi, COVID 19 Mortality, A Matter of Vulnerability (Kuolleisuus, haavoittuvuus).

kansojen keskuudessa, joilla on rajalliset sopeutumismahdollisuudet.

Tämä artikkeli julkaistiin viime vuoden marraskuussa Journalin

Frontiers in Public Health.

Ranskalaiset tutkijat analysoivat tietoja 160 maasta yli 200 vuoden ajalta.

pandemian ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana Sess lukuisia tekijöitä.

selvittääkseen, miten kukin korreloi Covert 19 -kuolleisuuden kanssa.

Aineisto osoitti, että alhaisemmat kuolleisuusluvut eivät korreloi -

lukituksen tai lukituksen vakavuuden kanssa.

Paperi päättelee, että toimenpiteiden ankaruus asettuu

pandemian torjuntaan, mukaan lukien lukitus, eivät näyttäneet olevan

yhteydessä tähän määrään.

Covid 19 pandemiaan liittyvä Lockdown Tämä artikkeli julkaistiin

viime vuoden lokakuussa EMBO Molecular Medicine Journal -lehdessä.

Telavivin yliopiston tutkijat analysoivat liikkuvuusdataa -

eivätkä löytäneet tilastollista yhteyttä vähentyneen liikkuvuuden

ja COVID 19 -kuolemantapausten määrän välillä.

niitä. Tutkijat löysivät maat ne pakottaa a

hyvin tiukka lukitus olisi voinut saada samanlaisen kuolleisuuden -

luvut lievemmillä liikkumisrajoituksilla.

Paperin loppupäätelmänä todetaan, että lukituksen kesto tai

lukituksen tiukkuus korreloi merkittävästi -

kuolleisuuden kanssa.

Nämä tulokset viittaavat siihen, että tiukka sulkeminen on ollut tarpeetonta,

ja viimeisessä artikkelissa, jota tarkastelen tänään, on maakohtainen analyysi -

jossa mitataan hallituksen toimien vaikutusta.

Tämä artikkeli julkaistiin viime vuoden heinäkuussa Clinical Science -lehdessä.

Medicine, joka on arvostetun Journalin julkaisu.

The Lancet.

Tässä artikkelissa torontolaiset tutkijat keräsivät tietoja...

50 maasta, joissa oli eniten himotapauksia.

Eri toimenpiteiden vaikutusten analysointi.

Asiakirjassa todetaan, että hallituksen toimet, kuten rajojen sulkeminen, -

neljä, sulkemiset ja suuri määrä Covert 19 -testejä olivat -

ei liittynyt tilastollisesti merkitseviin vähennyksiin

kriittisten tapausten määrässä tai kokonaiskuolleisuudessa.

Nämä paperit ovat vahvaa empiiristä näyttöä vaikuttavuutta vastaan.

Lockdownin vaikutuksesta SARS CoV 2:n ja SARS CoV 2:n leviämisen estämiseen.

vähentää COVID 19 -kuolleisuutta.

On olemassa lukuisia muita tutkimuksia, joita en ole sisällyttänyt mukaan, koska -

ajanpuutteen vuoksi, mutta olen pyrkinyt osoittamaan

että on todellakin olemassa suuri ja kasvava joukko tieteellistä

kirjallisuutta, joka on kysymys hallituksen määräämästä politiikasta.

lukitukset. Vaikka lukitukset saattavat olla intuitiivisesti järkeviä,

todelliset tiedot eivät tue hypoteesia, jonka mukaan ne -

vähentää Covert 19 -kuolleisuutta.

En ole törmännyt mihinkään uskottavaan julkaisuun, joka osoittaisi, -

lukitusten olevan tehokas tapa vähentää kokonaiskuolleisuutta.

Lockdownin kannattajat perustavat teoriansa kyseenalaisiin -

mallinnukseen, virheellisiin oletuksiin ja spekulaatioihin.

Minun on oltava täysin selvä ja sanottava, etten kiellä sitä, että

Salattu 19 voi olla tappava sairaus vanhuksille ja kliinisesti katsoen

haavoittuvainen. Tätä ei ole kiistetty.

Kiistanalaista on se, oliko vastaus lukituksiin -

ovat olleet tehokkaita kokonaiskuolleisuuden vähentämisessä.

Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska lukitukset tulevat niin suurella

Kustannukset ovat korkeat, ja on ylivoimaisia todisteita siitä, että sulkemiset -

aiheuttaa katastrofaalisia vahinkoja.

On aiheutettu suunnatonta vahinkoa.

Nämä lukitukset ovat olleet valtava virhe.

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay