Liitonarkki Ron Wyatt alkuperäinen dokumentti

Donate

KIELIKELLO
Published on Apr 2, 2021
This is the original Ron Wyatt Ark of the Covenant video. Uskomaton löytö arkin päältä

Kokeile tätä suomeksi tehtyä nettisivua, niin ohjelmasta saa kaiken irti. http://www.fkf.net/RonWyatt/liitonarkki/index.html
Ron Wyatt suomeksi - Liitonarkki Jerusalemissa
sivu 7
Liitonarkki ja ihmisverta Armoistuimella
Etsintä ilmestyksellisen tiedonsanan kehoituksesta
Golgatalla 3 kylttiä, suurenna
Ron Wyatt:in tästä hämmästyttävimmästä löydöstään kertominen oli se viimeinen pisara, mikä lopullisesti vei hänet "ulkonaisesti hurskaan mutta uskon voiman kieltävän" (2.Tim. 3:5) tiedemaailman silmissä "huuhaa" -arkeologin maineeseen. Hän kertoo oman tiedonsanansa perusteella paikallistaneensa Temppeliaarteiden nykyisen kätköpaikan Moorian vuorelta Jerusalemin muurin ulkopuolelta Puutarhahaudan alueelta, mitä Apokryfikirjoissa (2. Makkabealaiskirja 2:5) selostetaan seuraavasti: "Jeremia löysi luolan, minne hän pisti majan, arkin ja suitsutusalttarin, ja peitti luolan...". Hän näet kertoi itselleen ja mukanaan olleelle ystävälleenkin yllätykseksi lausahtaneensa siellä vuonna 1978: "Tuolla on Jeremian Luola ja siellä Liitonarkki."


Ron Wyatt nähdään oikealla olevassa kuvassa sen jälkeen, kun hän aluksi arveli löytäneensä maan alle unohtuneen Roomanvallan aikaisen kivittämisten ja ristiin naulitsemisten muistomerkin. Kallioseinämässä olevia hyllyjä saatettiin käyttää kuvassa näkyvällä tavalla niiden taulujen kannattelemiseen, joissa tuomittujen syytteet julkistettiin peloitukseksi. Hän kertoo päässeensä tammikuun 6. päivänä 1982 kallion läpi porautuen ahtaaseen luolakammioon, joka on noin 6 metriä tämän teloituspaikan alapuolella. Sieltä hän kertoo löytäneensä Liitonarkun sekä muita Salomonin Temppelin kalleimmista aarteista kuten Menoran, majan kullatut akaasiapuiset laudat sekä Goljatin suuren miekan (1. Sam. 21:9). Kts. Israelin museoviranomaisten tähänastista asiaa koskevaa virallista raportointia

Alkukristillinen Golgatan muistomerkki?
Golgata tänäänsuurenna jalustaa
Ron Wyatt kertoo ennen Jeremian luolan löytämistään siis tunnistaneensa sen yläpuolelta ilmeisiä jäänteitä kirkosta, muisto- tai rukousluolasta, joka olisi sijainnut Jeesuksen ristin kohdalla. Oikealla on kuva maan alta noin 7-8 metrin syvyydestä löydetystä mahdollisesta ristin jalustasta, jonka sivulla on peruskalliossa suuri halkeama (="Crack") ja jossa näkyvään mustaan reikään upposi ilmeisesti 23-tuumainen rautakanki. Hän kertoi, että sen etupuolella olisi makuulla myös suuri pyöreä kivilaatta, mikä sopisi kokonsa puolesta Puutarhahaudan eteen vieritettäväksi oveksi. Se olisikin saattanut olla lahjoitus rikkaalta Joosef Arimatialaiselta ja joutunut unohduksiin Jerusalemin hävityksen yhteydessä vuonna 70 jKr. Katso värikuvaa vasemmalla, missä näkyy Wyattin ehdottama Jeesuksen ristin paikka sellaisena, kuin se on tänään.


Eräs hänen ajattelemiensa ilmoitustaulujen hyllyistä, joita on kallioseinässä kaikkiaan viisi kappaletta, näkyy kuvan vasemmassa laidassa. Vasemmalla olevassa pienemmässä kuvassa nähdään Ron Wyatt erään kaivamansa tunnelin suulla, mikä oli ollut pitkään kätkettynä ja avattiin uudelleen vasta kesän 2005 kaivauksissa.


Tänä päivänä paikalla on suuri teräsrakentein tuettu kaivausmonttu. Tämä kaivanto avattiin 7-8 metrin syvyyteen täsmälleen Ron Wyattin ehdottaman Jeesuksen ristin paikalle hänen leskensä ja monista maista saapuneiden vapaaehtoisten varoin ja voimin elokuussa 2006, sillä vaarallinen maanalainen muistoluola oli romahtamassa kasaan. Montun pohjalta tarkka silmä voi eroittaa mustana kolmiona näkyvän halkeaman peruskalliossa (="Crack"=Crevice) teräksisen porauslattian ylävasemmalla. Halkeama on täyttynyt tiiviisti tummalla aineella, minkä Ron Wyatt arveli olleen vanhaa verta. Sen on nyt todettu olleen kitiiniä, mikä viittaa runsaan elollisen materiaalin läsnäoloon kuten kuolemaan tuomittujen vereen, mikä olisi aikanaan muuttunut koppakuoriaisiksi tai etanoiksi. Montun koeporaukset vielä noin 5-6 metriä syvemmälle siellä otaksuttua Jeremian luolaa kohti ovat epäonnistuneet. Peruskallion halkeama "Crack" ei näytä enää vetävän sisäänsä edes vettä, vaikka Ron Wyatt oli kertonut, että hän oli saanut mittanauhansa laskeutumaan sen kautta alas Liitonarkin luo.

Wyattien yahoo-keskustelupalstalla on vähitellen julkistettu varmennuksia näille löydöille kuten roomalainen rautanaula ja mahdollisen alkukristillisen muistomerkin alttarikivi, josta nähdään Ron Wyattin maan alla ottama varhainen mustavalokuva alavasemmalla.


Puutarhahaudan oviaukon sulkenut


näyttää löytyneen Jordaniasta.


Oviaukon vasemmalta yläsivulta löytyy rautapultti, mikä voitiin todeta sinetöidyksi lyijyllä kallioseinään.


Kaivauksissa elokuussa 2006 löytynyt kivijalusta on nyt pantu esille montun teräksisen suoja-aidan eteen ja


siihen näyttäisi sopivan Ronin kuvaileman "Squarish Hole" -ristinaukon tuntomerkit, sillä kiveä peitti antiikkinen laastikerros, mitä myös esiintyi aukon aiemmin kätkeneen neliömäisen kivilaatan päällä. Kivijalustan yleisölle nähtävissä olevan sivun päältä on nyt jo hävinnyt kitiiniltä näyttänyt tumma kiinteä hiekkamateriaali. Kivessä viistosti oleva soikea reikä on saattanut toimia Roomanvallan aikaisen teloituspaikan verikaivon viemärinä ja mikä Jeesuksen ristiinnaulitsemista seuranneessa maanjäristyksessä olisi sitten auennut peruskallioon syntyneeseen halkeamaan "Crack". Sitä pitkin oli Jeesuksen veri päässyt Ronin mukaan vuotamaan Jeremian luolaan. Ronin pojan Dannyn todistukset paikan päältä (Youtube 2008): DannyI, DannyII ja DannyIII.

Temppelin aarteet
Profeetta Jeremia on saattanut aikanaan kuljettaa Temppeliaarteet Vanhan Jerusalemin alla olevasta laajasta Sidkian Luolasta vallihaudan alitse kaivettua tunnelia pitkin kaupungin ulkopuolelle silloisen piiritystilan aikana noin 586 eKr.. Israelin Museoviranomaisille (IAA) ja Puutarhahaudan henkilökunnalle on tämä Jeesuksen ristin paikan ja temppeliaarteiden mahdollinen löytyminen täsmälleen samalta paikalta kuin "kuuma peruna suussa" jo muutoinkin levottomasta Jerusalemista. Huomaa: Joh. 9:22 "... Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagoogasta." ja varsinkin tämä:

Koraani 2:248 "Ja heidän profeettansa sanoi heille: »Katso, hänen kuninkuutensa (=Mahdi) tunnusmerkki on se, että liitonarkki, enkeleiden kantamana, on tuleva luoksenne sisältäen Herranne sekiinan (=tappava Kirkkaus) ja Mooseksen sekä Aaronin suvun jälkeensä jättämiä pyhiä esineitä» Tässä on tunnusmerkki teille, jos olette todella uskovia."
Profeetta Samuelin aikana Liitonarkki joutuikin kerran filistealaisten haltuun, mutta heitä kohtasivat niin raskaat taloudelliset vitsaukset ja kuolemanvakavat sairaudet (1. Sam. 5:1-12), että he itse palauttivat sen vapaaehtoisesti 7 kuukauden kuluttua Israelille (1. Sam. 6:1-19). Israel ei itse osannut alkuun käsitellä Liitonarkkia, joten se joutui gatilaisen Obed-Edomin taloon, jota Jumala alkoi heti näkyvällä tavalla siunata (2. Sam. 6:1-23).

valtikka Museossa
Israelissa jo pitkään puhuttu kadonneista Salomonin Temppelin aarteista ja kerrottu niihin mahdollisesti kuuluneen papillisen valtikan pään löytymisestä. Tämä kooltaan erittäin pieni norsunluinen granaattiomena oli ristiriitaisista lähdetiedoistaan huolimatta ollut niiden pienten esineiden joukossa, mitkä Ron Wyatt oli saanut tuotua ulos poraamansa ahtaan tunnelin kautta vakuuttaaksen viranomaiset löydöstään. Tällaisen esineen on myöhemmin kerrottu joutuneen varastetuksi ja erään museoviraston henkilön tulleen erotetuksi.

Israelin poliisi on nyt tutkinut tämän valtikanpään asian väärennösepäilynä, mikä saattoi liittyä myös Jeesuksen veljen Jaakobin luukirstun tapaukseen. Amerikkalainen Biblical Archaeology Review (BAR) -tiedelehti ei kuitenkaan onnistunut ostamaan tätä valtikanpäätä tarjoamastaan 550000 dollarin hinnasta huolimatta, vaan se lienee yhä esillä kuvassa näkyvän lasivitriinin alla Jerusalemin Israel-museossa.

kuparikääröt"
Professori Vendyl Jones:in (Indiana Jones) tiedettiin Israelin kansallisten uutisten 20.5.2005 ja Ilta-Sanomien 29.7.2005 mukaan yrittävän tunkeutua Liitonarkin kätköpaikkaan kabbalististen rabbien siunaamana 14 elokuuta 2005 mennessä, mitä pidetään ensimmäisen ja toisen Temppelin hävitysten vuosipäivänä. Hän on saavuttanut suurta julkisuutta varsinkin Liitonarkkia koskevista seikkailuelokuvista ja arkeologina tunnistettuaan Qumranin luolista vuonna 1952 löytyneet kuparikääröt Jeremian, Haggain ja Sakarjan kirjoittamiksi, ja joille nämä profeetat olisivat vasta vuonna 550 eKr raportoineet Temppeliaarteiden kätkennän. Näistä kuparikääröistä päätelty Liitonarkin kätköpaikka ei kuitenkaan ole välttämättä enää sen viimeisin. Hän ei ole ollut yhteistyössä Wyattien kanssa, vaikka he tunsivat toisensa. Oli jotenkin merkillistä, että julkinen taho antoi hänelle tuolloin huomiota vaikkei ilmeisesti mitään taloudellista tukea, koska tämä hänen kaivauksensa on ilmeisesti edelleen kesken.

Liitonarkku Jeremian luolassa
Liitonarkku Ron Wyatt:in mukaan
Liitonarkki on oheisessa piirroksessa sellaisena, kuin Ron Wyatt on sen kuvaillut taiteilija Jim Pinkoski:lle. Sitä voi turvallisesti lähestyä ehkä vain "Aaronin miespuolinen jälkeläinen ... Jokaista muuta ... Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. (3. Moos. 6:11)" Ron Wyatt kertoi oman paikallisen apulaisensa paenneen paikalta niin kauhistuneena, että heidän työsuhteensa päättyi siihen, kun tämä pääsi ensimmäisenä kurkistamaan luolakammioon vuonna 1982. Ennen kuolemaansa 1999 Ron Wyatt kertoi, että paikalliset viranomaiset olivat pyytäneet häntä hakemaan luolasta pois kuuden tehtävään vihkiytyneen "leeviläisen" ruumiit, joiden kaikkien hän arveli kuolleen suuresta kauhusta aiheutuneeseen halvaukseen. Vaaralliseen luolastoon oli Ron Wyatt:in laskujen mukaan kuollut silloin jo 14 ihmistä, missä suuressa vaarassa hänkin oli ollut tunnelin sortuessa.

klikkaa hiirellä saadaksesi kuvalle selityksen
Ron Wyatt ei liene koskaan itse ajatellut olevansa ylipappi (Aa-)Ron:in jälkeläinen, mutta tunnettiin Cherokee -intiaanina, joilla on Vanhan Testamentin mukaisia tapoja ja hepreaa muistuttava heimokieli. Viikingit lienevät löytäneet tiensä Amerikan mantereelle ehkä jo 500 vuotta ennen Kolumbusta. Näin ei liene mahdotonta, etteivätkö Hiiramin ja Salomon aikaiset laivat (1. Kun. 9:26) olisi nekin pitäneet yhteyttä Amerikaan ja muodostaneet siirtokunnan. Tällaiseen viittaisi Salomon hopean ylenmääräinen runsaus (1. Kun. 10:20-25), mitä tiedetään foinikialaisten merenkulkijain kaupanneen ja mikä saattoi olla peräisin Etelä-Amerikan kaivoksista.

Ron Wyatt ei monien vuosien ponnistuksistaan huolimatta löytänyt alkuperäistä tunnelia Liitonarkun ahtaaseen kätköpaikkaan sen kantamiseksi ulos, mikä olisi siis yhä estämässä tämän hänen löytönsä julkisen tieteellisen tarkastamisen. Hän kertoi kaivaustensa aikana kohdanneensa Jeesuksen ja neljä Liitonarkkua vartioivaa enkeliä, jotka ilmoittivat hänelle, että Jumala tulee sallimaan sen julkistamisen vasta, kun säädetään "sunnuntailaki". Ron tulkitsi sunnuntain "pedon merkiksi", mutta Knesset on valmistelemassa lakia sunnuntaista, millä Israel siirtyisi 5-päiväiseen työviikkoon. Vuonna 1989 enkelit olivat Ron Wyattin kertoman mukaan siivonneen tämän luolakammion. Hänen kuolemansa jälkeen tämän on arveltu olleen Danielin erään lopunajan profetiaksi ymmärretyn kirjoituksen (Daniel 8:14): "Pyhäkkö, jota ei ole käsin rakennettu, puhdistetaan 2300:n illan ja aamun jälkeen" yliluonnollinen täyttymys. Ilmestyskirja (11 ja 12) kertoo Liitonarkin astuvan takaisin maailmanhistoriaan samoihin aikoihin, kun vaimo (=Israel?) synnyttää poikalapsen, joka hallitsee kansoja rautaisella valtikalla ja temmataan Jumalan valtaistuimen tykö.

Liitonarkku miekassa
Kenenkään toisen ihmisen ei vielä tiedetä päässeen Liitonarkkua katsomaan, kts. mitä Ron Wyatt kertoi siitä ennen kuolemaansa 1999 hyvän ystävänsä Bill Fry:n (-2005) raportoimana 15.5.2000. Liitonarkista on julkaistu vain epäonnistunut Polaroidkameran valokuva Ron Wyattin ottamana (kts. edellä ylhäällä), mutta Espanjasta löytynyt Salomon(?) miekka antanee vihjettä oikeasta rakenteesta. Huomaa kookkaat enkelit polvillaan.

The Finnish connection: kts. IltaSanomat 19.7.2015
Valter Juvelius, in English
Viipurilainen filosofian tohtori ja maanmittausinsinööri Valter Henrik Juvelius (Heikki Juva) (1865-1922), joka parhaiten tunnetaan laulun "Jo Karjalan kunnailla lehtii puu" sanoittajana, ei ollut etsimässä Liitonarkkua aivan samalta paikalta. Ron Wyatt kuitenkin kertoo eräällä videollaan, että joku muukin oli päässyt ennen häntä Jeremian Luolan suulle vaikka ei vielä perille. Juvelius oli Jerusalemissa vuonna 1909 etsimässä Salomon Temppelin aarteita tekstilähteen pohjalta, minkä hän oli löytänyt Konstantinopolin kirjastosta vuonna 1908. Juvelius uskoi kuten Ron Wyatt, että Liitonarkku oli kuljetettu pois temppelivuorelta Jerusalemin ulkopuolelle salaista tunnelia pitkin ja että sen löytäminen "poistaa kaikki epäilyt Kristuksen ylösnousemisesta (will set to rest all doubts concerning the resurrection of Christ)." (Hebr. 9:16). Retkikunnan (Parker) tiedetään paenneen Pyhältä Maalta kaivausten todellisen luonteen paljastuttua Jerusalemin Muftille vuonna 1911. Juveliuksen Raamattu pantiin hänen mukanaan hautaan Viipurissa vuonna 1922. HHänen Liitonarkkua koskeva Hesekiel-koodinsa lienee jäänyt tuntemattomaksi jälkipolville. Juvelius uskoi, että myös profeettojen hautapaikkoja oli koodattu Raamattuun. Hesekiel-koodi sisälsi epävarmuutta siitä, kuinka vanhaa hebrealaista kirjoitusta piti tulkita numeroiksi tai mitoiksi ja siksi Juvelius yritti myös etsiä Mooseksen hautaa Nebon vuorelta.

Helena Konttinen
Helena Konttinen (1871-1916) oli kuuluisa unissasaarnaaja 1900-luvun alun Suomessa. Hänen johtamansa Uukuniemeläinen herätys vaikuttaa maassamme vieläkin toimivan Parikanniemisäätiön ja vuosittaisten Saaren pitäjässä järjestettävien orpokotijuhlien kautta Hänen tärkein tukijansa oli evankelisluterilaisen kirkon pastori K. K. Sarlin, joka kirjoitti Helenan pitämiä saarnoja pikakirjoituksella muistiin. Sarlin julkaisi vuonna 1916 kirjan nimeltä "Eräs meidän ajan profeetta. Elämänkerta ja opetuksia, valoksi ja uskon vahvistukseksi kaidan tien vaeltajille muistiin kirjoitettu." Helena Konttinen ennusti, että Liitonarkki tullaan löytämään Jerusalemista ennen Jeesuksen toista tulemusta. Helenan antama kuvaus sopii tähän Ron Wyattin ilmoittamaan Liitonarkin löytöpaikkaan: "Kun Jerusalemin hävityksen jälkeen ei ole raamatussa mainittu liiton arkkia, niin se johtuu siitä, että sen on Jeremia kätkenyt. Se on ympäröity aineella, joka säilyttää kosteudelta, ja on pantu likelle Jerusalemia loivasti nousevaan mäenrinteeseen, jonka vastapäätä on toinen rinne; ja mukaan on pantu muitakin Jerusalemin kaunistuksia. ." Oheinen kuva esittää Moorian vuoren huippua sellaisena, kuin se ehkä näkyi vielä Helenan elinaikana pienen mäen ja Sidkian Luolan (Zedekiah's Cave) päälle rakennetulta Jerusalemin muurilta kaupungista ulospäin. Kuvan aivan vasemmassa laidassa sijaitsee Wyattin löytöpaikka Liitonarkille. Keskellä olevassa jyrkässä kallioseinämässä näkyvät ikäänkuin pääkallon (Golgata) kaksi silmää. Etualan peltoaukeamalla on arabien nykyinen bussiasema. Kuvan oikeasta laidasta kallioseinämän varjosta erottuu suuri luola, mikä vieläkin tunnetaan Jirmejahun Luolan (Jeremiah's Grotto) nimellä.

loiva rinne vasemmalla
Helenan mukaan Liitonarkkia ei tulla enää saamaan kätköpaikastaan esiin ehjänä. Ei ole tietoa, tunsivatko Helena ja Valter toisensa, mutta kumpikin vaikuttivat Karjalassa.

Suomalaiset alan asiantuntijat eivät tässä erottune mitenkään edukseen, kun heitä vertaa Jeesuksen ajan pilkallisiin kolleegoihinsa, kts. STI:n Kulmakiveä nro 2/1999.

Kristuksen veri
Jeesuksen veri Golgatalla
Apostoli Pietari sanoo Jeesuksen maahan vuotaneesta verestä, ettei se ollut katoavaista kuin kulta (1. Piet. 1:18), vaan viety Jumalan eteen meidän hyväksemme. Miehitysvallan sotilaat vartioivat tiukasti Jeesuksen kuolemaa, joten Hänen vertaan tuskin saattoi Joosef Arimatialainen kerätä myyttiseen Graalin maljaan (Holy Grail). Mooses saattoi ennustaa maan avautumisesta Jeesuksen verelle Golgatalla kirjoittaessaan (1. Moos. 4:11): " Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi" ja sitä seuranneesta juutalaisten maastakarkoituksesta vuonna 70 jKr. Jeesushan totesi aikanaan varsin yksiselitteisesti (Joh.5:46), että "Minusta Mooses on kirjoittanut." Matteuksen evankeliumi kertoo (Matt. 27:51), että "maa järisi ja kalliot halkesivat."

Ron Wyatt kertoi, että Liitonarkku oli sitä kosteudelta suojanneessa kivikirstussa, jonka kansi on kuitenkin haljennut niin, että Jeesuksen veri saattoi vuotaa sinne luolan katossa olevasta halkeamasta. Sen Armoistuimella on ihmisverta kuivuneena ja siellä lienee Israelin Jumalan Kirkkaus yhä läsnä. Ron Wyatt edelleen raportoi Israelissa teettämiensä testien pohjalta, että kuivuneessa veressä on 24 erilaista kromosomia, joista 23 voisi olla äidiltä (Marialta) ja yksi y-kromosomi isältä (Jumalalta). Tällaista erikoista kromosomien yhdistelmää ei voida selittää muuta kuin yliluonnollisella sikiämisellä.

Puhtaasti neitseellistä sikiämistä ei pidetä lääketieteessä kovin harvinaisena, mutta sen seurauksena on aina elinkyvytön tyttöalkio, jolla on 23 erilaista kromosomia ja joka yleensä ymmärretään vain kohdun kasvaimeksi. Tällaisesta tyttöalkiosta tiedetään kuitenkin kehittyneen poikalapsen Englannissa, kun siihen pääsi hyvin varhaisessa vaiheessa tunkeutumaan siittiösolu. Osassa tämän pojan kudoksista kuten veressä on vain 23 erilaista kromosomia, mutta muualta löytyvät normaalit 46 erilaista. Lääketiede tunteekin hänet "poikana, jonka verellä ei ole isää."

Jeesuksen neitseellisessä syntymässä olisi vain Y-kromosomin täytynyt muodostua yliluonnollisesti, kun muut kromosomit kantavat juutalaisen Maria-äidin DNA-perimää Daavidin suvusta. Uusi Testamenttihan ilmoittaa kaksi eri sukupuuta, joista toinen kertoo Hänen kuninkaallisesta perimästään Joosef-ottoisänsä puolelta ja toinen taas geneneettisestä perimästä omalta Maria-äidiltään. Katso videota englanniksi (4,5 minuuttia) tai suomeksi (3 min ja 17,5 Mtavua), missä Ron Wyatt kertoo Liitonarkilta tuomastaan kuivuneesta verestä, mikä elatusnesteeseen pantuna osoittautuu elävän ihmisen vereksi israelilaisen laboratorion testeissä. Katselemiseen tarvitaan esimerkiksi Real Player:iä.

Ylimmäinen pappi
Papin tuli osoittaa kansalle henkiin jäämisellään, että Jumala hyväksyi Armoistuimelle sovitukseksi pirskotetun uhriveren. Vaikka Jumalan kirkkaus oli jo aikoja sitten poistunut (Hes. 11:23) Jerusalemin temppelistä, niin Jeesuksen kuollessa sen esirippu, jonka olisi pitänyt olla suojaamassa Liitonarkkia, joutui erityisen huomion kohteeksi (Luuk. 23:45) : "... sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia." Halusiko Jumala näin ehkä osoittaa, ettei Liitonarkku ollut enää siellä pyhittämässä temppeliä, vaan että se olikin tärkeämmässä tehtävässä Golgatalla? Oliko Ron Wyatt kenties suurempi kuin (esi-isänsä?) Aaron, kun hän nyt kirjeillänsä ja videolla julistaa koko maailmalle Liitonarkin armoistuimelle vuotaneesta Jumalan Karitsan verestä?

Eräs pohjoismaalainen, joka oli ollut henkilökohtaisesti mukana Liitonarkin salaisissa kaivauksissa 2003-2006, ja amerikkainen Keith Sorrels, joka ehti olla Ron Wyatt:in mukana kolmella Lähi-Idän tutkimusmatkalla, ovat sanoneet, että tutkittuaan muita Wyatt:in löytöjä he ovat aina havainneet hänen puhuvan totta. Näin ollen he eivät näe syytä epäillä petosta eikä liian vilkkaan mielikuvituksenkaan tekemää tepposta tässä Liitonarkunkaan hämmästyttävässä asiassa.

Antti Lange on puhunut suomalaisia DVD-videoita aiheesta: "Onko Liitonarkki löytynyt? ", joita voit nyt ladata netistä klikkaamalla: Liitonarkki, Efraimin paluu ja Moorian vuori. Voit katsoa myös englanninkielistä videota Sidkian luolasta, missä Ron Wyatt aluksi puhuu noin 10 minuuttia Nooan arkista, haudasta ja ankkurikivistä sekä Punaisen Meren ylityspaikasta ja lopuksi Liitonarkin löytämisestä. Koko tämä video kestää 61 minuuttia ja vie 30 Mtavua. Lataa sen katselemiseen DivX codec, jos Windows Media player:isi ei osaa sitä näyttää.

Viimeisimmän selvityksen Liitonarkista voi hakea www.wyattmuseum.com:sta. Monia mitä jännittävimpiä yksityiskohtia löytyy australialaisen huippureportterin Jonathan Gray:n kirjasta, jonka voi tilata allaolevan kansikuvan osoittamasta linkistä:

Kysymyksiä / palautetta? E-mail: lange@fkf.net

* Päivitetty 10.11.2020.

Hyvää pitkäperjantaita.

Ron Wyatt löysi myös Noan arkin
https://tokentube.net/v/1506505987/DOKUMENTTI-NOAN-ARKIN-L%C3%96YTYMISEST%C3%84-RON-WYATT
Ron Wyatt löysi myös Exodus paikan Punaisen meren ylityspaikan
https://tokentube.net/v/1847514264/Ron-Wyatt-l%C3%B6ysi-oikean-Punaisen-meren-ylityspaikan-Exodus
Ron Wyatt löysi myös Sodoman ja Gomorran
https://tokentube.net/v/3008752334/Ron-Wyatt-Sodoma-ja-Gomorra-dokumentti-kaupunkien-l%C3%B6ytymisest%C3%A4

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay