EU meppien tiedotustilaisuus koronapassista - Rapsodia.fi -tekstitys

Donate

Rapsodia.fi
Published on Oct 25, 2021
Europarlamentaarikot eli mepit ovat alkaneet myös vastustamaan koronapassia, jolla heidätkin ollaan pakottamassa nyt piikille, mikäli tahtovat säilyttää omat työpaikkansa. Pieni meppi-ryhmä järjesti tiedotustilaisuuden Strasbourgissa 20.10.2021 otsikolla: "Perusoikeuksien puolustaminen koronapassin väärinkäyttöä vastaan."

Europarlamentaarikot peräänkuuluttavat koko Euroopan ihmisoikeuksien puolustamista ja sitä, että emme voi pitää vapautta minään itsestään selvyytenä, vaan meidän tulee taistella sen puolesta. Koronapassi ja pakkorokotukset uhkaavat parhaillaan kaikkien EU:n kansalaisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma. Tässä lainauksia videolta:

Romanian MEP, Cristian Terhes:

"Tahdon lainata nyt jotain sanatarkasti muutama kuukausi takaperin äänestetystä säädöksestä, jolla tämä koronapassi (Green Certificate) määrättiin kaikkialle Euroopan.

Pykälä 46 tästä säädöksestä sanoo: "Tämä säädös kunnioittaa perusoikeuksia ja noudattaa sekä yksilön että myös perhe elämän yksityisyyden suojaa, henkilötietojen suojaa, yhdenvertaisuutta lain edessä ja syrjimättömyyttä, vapaata liikkuvuutta ja oikeusturvaa. Jäsenvaltioiden tulee noudattaa näitä ohjeita säädöksen täytäntöönpanossa."

Näin meille esiteltiin tämä säädös ja tämän pohjalta me sitten äänestimme siitä. Mutta kun katsomme tätä nyt muutamaa kuukautta myöhemmin, kun koronapassi on otettu käyttöön EU:ssa, huomaamme tässä toteutuneen täysin päinvastaisia asioita. Kaikki nämä oikeudet, joita tämän säädöksen piti suojella, ovatkin tulleet rikotuiksi. Ihmiset eivät voi enää työskennellä. He elävät työpaikkansa ja elinkeinonsa menettämisen uhan alla, jos heillä ei ole tätä passia.

Järjestimme tämän tiedotustilaisuuden siitä syystä, että tahdoimme ilmaista tämän huolen omasta, henkilökuntamme ja lopulta satojen ellei tuhansienkin ihmisten puolesta, jotka työskentelevät parlamentissa, neuvostossa ja monissa muissakin Euroopan instituutioissa. Me olemme täällä teitä varten ja me taistelemme puolestanne."

Italian MEP, Francesca Donato:

"Meillä on Euroopan ihmisoikeus artikla, joka on edelleen voimassa. Ja kaikkien maiden hallitusten tulisi ottaa tämä huomioon, kun he säätävät lakejaan, mutta käytännön tasolla se on kuitenkin tänä päivänä sivuutettu. Perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, kuten ihmisten oikeutta yksilön vapauteen, työskentelyyn, tasa-arvoon, koulutukseen, terveyteen ja mielipiteenvapauteen rikotaan vakavalla tavalla. Rauhanomaiset mielenosoitukset estetään eri puolilla Euroopassa väkivaltaa käyttäen.

Me siis pakotamme kansalaiset tekemään korkean riskin omaavia terveydellisiä toimenpiteitä, koska velvoite tietoisen suostumuksen saamisesta kansalaisilta ei toteudu tässä vapaasti. Kyse on rajoitetusta suostumuksesta."

Saksan MEP, Christine Anderson:

"Meidän täytyy tehdä enemmän tässä taistelussa vapauden puolesta. Nämä perustavanlaatuiset oikeudet löytyvät Saksan perustuslaista, joten niitä ei tulisi tarkastella minään etuoikeuksina, jotka voidaan suoda meille hallituksen toimesta tai jotka voidaan evätä meiltä hallituksen toimesta.

Minulle on täysin selvää, että en pelkää koronaa. Minä pelkään sellaisia hallituksia, jotka hyväksikäyttävät tätä kriisiä kansalaisten vapauksien pois viemiseen, ja sen jälkeen niiden uudelleen myöntämiseen tai eväämiseen.

Me puolustamme Euroopassa vaputta, demokratiaa ja lakia. Hallituksille ei voida antaa minkäänlaista syytä näiden oikeuksien pois viemiselle. Tämä on meidän todellinen ongelma. Ja meidän täytyy selkiyttää tämä eurooppalaisille, että heidän ei tule sallia tätä enää yhtään pidempään. Kiitos."

Tässä on suomalaisen lähettämä viesti suoraan Brysselistä, jossa pyydetään jokaista suomalaista tekemään vielä omalta osaltamme sen, minkä voimme tehdä kapuloiden lyömiseksi tämän pakollisen koronapassin rattaisiin EU:n pääkallon paikalla. EU:n parlamentin puhemiehistö tulee nimittäin tekemään päätöksen koronapassista 2.11.2021. Joten nyt on vielä aikaa toimia tässä asiassa! https://rapsodia.fi/avunpyynto-brysselista-koronapassin-pysayttamiseksi/

Tässä on linkkejä Suomen poliisin käyttämistä voimakeinoista tältä vuodelta suomalaisten mielenosoitusten estämiseksi, kuten europarlamentaarikotkin mainitsivat tässä tiedotustilaisuudessaan siitä, miten eri puolilla Eurooppaa on poljettu armotta väkivaltaa käyttäen kansalaisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia rauhanomaisissa mielenilmauksissa.

https://rapsodia.fi/poliisi-hyokkasi-suomalaisten-paalle/

https://rapsodia.fi/suurkulkue-1-5-2021-poliisivakivaltaa-joukkopidatyksia/

https://rapsodia.fi/poliisi-hapaisi-suomen-lipun-videokooste-18-4-2021/

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay