Maski aiheuttaa hiilidioksidi myrkytyksen

Donate

KIELIKELLO
Published on Oct 26, 2021
Muita aiheesta
https://tokentube.net/v/2172075081/MASKIHAPPITESTI
https://tokentube.net/v/1616252183/MASKIHAPPITESTI%C3%84


Yli 2000 ppm lukemia ei saisi olla. Lukema saavutetaan hetkessä!!!!
Mitkä ovat CO2-myrkytyksen terveysvaikutukset?
Asukkaat voivat kokea terveysvaikutuksia rakennuksissa, joissa CO2 on kohonnut, mutta oireet johtuvat yleensä muista ilman epäpuhtauksista, joita myös kertyy riittämättömän ilmanvaihdon seurauksena. Suurilla pitoisuuksilla hiilidioksidi itsessään voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja muita oireita. Tämä voi tapahtua altistuessaan yli 5 000 ppm:n tasoille useiden tuntien ajan. (Otettu MN-osaston terveyssivustolta).

What are the health effects of CO2 poisoning?
Occupants may experience health effects in buildings where CO2 is elevated, but the symptoms are usually due to the other contaminants in the air that also build up as a result of insufficient ventilation. At high levels, the carbon dioxide itself can cause headache, dizziness, nausea and other symptoms. This could occur when exposed to levels above 5,000 ppm for many hours. (taken from MN dept health website).
Yli 2000 ppm lukemia ei saisi olla. Lukema saavutetaan hetkessä!!!!

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay