1 000 asianajajaa ja 10 000 lääkäriä ovat nostaneet kanteen Nürnbergin säännöstön rikkomisesta

Donate

jbad
Published on Jun 10, 2021
1 000 asianajajaa ja 10 000 lääkäriä ovat nostaneet kanteen Nürnbergin säännöstön rikkomisesta
ttps://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/

1 000 asianajajaa ja 10 000 lääkäriä ovat nostaneet kanteen Nürnbergin säännöstön rikkomisesta.

Uudet Nürnbergin oikeudenkäynnit 2021

Tohtori Reiner Fuellmichin johtama yli 1000 juristin ja yli 10 000 lääketieteen asiantuntijan ryhmä on aloittanut oikeudenkäynnin CDC:tä, WHO:ta ja Davos Groupia vastaan rikoksista ihmisyyttä vastaan. Fuellmich ja hänen tiiminsä esittävät virheellisen PCR-testin ja lääkäreille annetun määräyksen leimata kaikki liitännäissairauskuolemat Covid-kuolemiksi petokseksi. PCR-testiä ei ole koskaan suunniteltu taudinaiheuttajien havaitsemiseen, ja se on 100-prosenttisesti virheellinen 35 syklin aikana. Kaikki CDC:n valvomat PCR-testit on asetettu 37-45 sykliin. CDC myöntää, että yli 28 syklin testejä ei hyväksytä positiivisen luotettavan tuloksen saamiseksi. Tämä yksinään mitätöi yli 90 prosenttia väitetyistä coviditapauksista/"tartunnoista", joita on seurattu tämän virheellisen testin avulla.

Virheellisten testien ja vilpillisten kuolintodistusten lisäksi itse "kokeellinen" rokote rikkoo Geneven yleissopimuksen 32 artiklaa. Vuoden 1949 Geneven IV yleissopimuksen 32 artiklassa kielletään "silpominen ja lääketieteelliset tai tieteelliset kokeet, joita ei tarvita suojellun henkilön hoitamiseksi". Yleissopimuksen 147 artiklan mukaan biologisten kokeiden tekeminen suojelluilla henkilöillä on vakava rikkomus yleissopimusta vastaan.

"Kokeellinen" rokote rikkoo kaikkia 10:tä Nürnbergin säännöstöä, joissa säädetään kuolemanrangaistus niille, jotka pyrkivät rikkomaan näitä kansainvälisiä lakeja.

Rokote ei täytä seuraavia viittä vaatimusta, jotta sitä voitaisiin pitää rokotteena, ja se on määritelmällisesti lääketieteellinen "koe" ja kokeilu:

antaa immuniteetin virusta vastaan
Tämä on "vuotava" geeniterapia, joka ei anna immuniteettia Covidille ja väittää vähentävänsä oireita, mutta kaksoisrokotetut ovat nyt 60 prosenttia potilaista, jotka tarvitsevat päivystystä tai teho-osastoa Covid-infektioiden vuoksi.

Suojaa vastaanottajia viruksen tarttumiselta
Tämä geeniterapia ei anna immuniteettia, ja kaksoisrokotetut voivat edelleen saada viruksen ja levittää sitä.

Vähentää virusinfektiosta johtuvia kuolemantapauksia
Tämä geenihoito ei vähennä tartunnasta johtuvia kuolemantapauksia. Covid-tartunnan saaneet kaksoisrokotetut ovat myös kuolleet.

Vähentää viruksen leviämistä
Tämä geenihoito mahdollistaa edelleen viruksen leviämisen, koska se ei anna lainkaan immuniteettia virusta vastaan.

Vähentää viruksen leviämistä
Tämä geenihoito mahdollistaa edelleen viruksen leviämisen, koska se ei tarjoa immuniteettia virusta vastaan.

Seuraavat Nürnbergin säännöstön rikkomukset ovat seuraavat:

Nürnbergin säännöstö nro 1: Vapaaehtoinen suostumus on välttämätön.

Ketään ei saa pakottaa lääketieteelliseen kokeeseen ilman tietoon perustuvaa suostumusta. Monet tiedotusvälineet, poliittiset ja muut kuin lääketieteelliset henkilöt kehottavat ihmisiä ottamaan rokotteen. He eivät tarjoa mitään tietoa tämän geeniterapian haittavaikutuksista tai vaaroista. Heiltä kuulee vain: "turvallinen ja tehokas" ja "hyödyt ovat suuremmat kuin riskit". Valtiot käyttävät lukituksia, pakkoa ja uhkauksia pakottaakseen ihmiset ottamaan tämän rokotteen tai heitä kielletään osallistumasta vapaaseen yhteiskuntaan rokotepassin tai vihreän passin nojalla. Nürnbergin oikeudenkäyntien aikana jopa tiedotusvälineitä asetettiin syytteeseen ja niiden jäseniä teloitettiin valehtelusta yleisölle, samoin kuin monia lääkäreitä ja natseja, jotka todettiin syyllisiksi rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Nürnbergin säännöstö nro 2: tuota hedelmällisiä tuloksia, joita ei voida parantaa muilla keinoin.

Kuten edellä mainittiin, geeniterapia ei täytä rokotteen kriteerejä eikä tarjoa immuniteettia virusta vastaan. On olemassa muita lääketieteellisiä hoitoja, jotka tuottavat hedelmällisiä tuloksia Covidia vastaan, kuten Ivermektiini, D-vitamiini, C-vitamiini, sinkki ja immuunijärjestelmän vahvistaminen flunssaa ja vilustumista vastaan.

Nürnbergin säännöstö nro 3: Kokeet on perustettava eläinkokeiden tuloksiin ja tautien luonnolliseen kehitykseen.

Tämä geeniterapia ohitti eläinkokeet ja siirtyi suoraan ihmiskokeisiin. Pfizerin käyttämässä mRNA-tutkimuksessa - mRNA:ta koskeva ehdokaskoe, jossa käytettiin BNT162b2-mRNA:ta rhesusmakakki-apinoilla, ja kyseisessä tutkimuksessa kaikille apinoille kehittyi keuhkotulehdus, mutta tutkijat pitivät riskiä pienenä, koska kyseessä olivat nuoret, terveet, 2-4-vuotiaat apinat. Israel on käyttänyt Pfizeria, ja kansainvälinen tuomioistuin on hyväksynyt kanteen, jonka mukaan 80 prosentilla vastaanottajista oli keuhkotulehdus, joka johtui tämän geeniterapian ruiskuttamisesta. Tästä hälyttävästä kehityksestä huolimatta Pfizer jatkoi Covid-mRNA:nsa kehittämistä ilman eläinkokeita.

Nürnbergin säännöstö nro 4: Vältä kaikkea tarpeetonta kärsimystä ja vammoja.

Kokeen käyttöönoton jälkeen ja CDC:n VAERS-raportointijärjestelmään kirjatun luettelon mukaan Amerikassa on raportoitu yli 4 000 kuolemantapausta ja 50 000 rokotevahinkoa. EU:ssa on raportoitu yli 7 000 kuolemantapausta ja 365 000 rokotevahinkoa. Tämä on vakava rikkomus tätä säännöstöä vastaan.


Nürnbergin säännöstö nro 5: Kokeisiin ei saa ryhtyä, jos on syytä olettaa, että ne aiheuttavat vammoja tai kuolemaa.

Katso #4, tosiasioihin perustuvien lääketieteellisten tietojen perusteella tämä geeniterapia aiheuttaa kuolemia ja vammoja. Aiemmat mRNA:ta koskevat tutkimukset osoittavat myös useita riskejä, jotka on jätetty huomiotta tässä nykyisessä geenikokeessa. SARS-CoV-1-piikkiproteiineja koskeva tutkimus vuodelta 2002 osoitti, että ne aiheuttavat tulehdusta, immunopatologiaa, verihyytymiä ja estävät angiotensiini 2:n ilmentymistä. Tämä koe pakottaa elimistön tuottamaan tätä piikkiproteiinia, joka perii kaikki nämä riskit.

Nürnbergin säännöstö #6: Riskin ei pitäisi koskaan ylittää hyötyä.

Covid-19:n palautumisaste on 98-99 prosenttia. Rokotevammat, kuolemantapaukset ja mRNA-geenihoidon haittavaikutukset ylittävät tämän riskin huomattavasti. Yhdysvallat ja EU kielsivät "vuotavien" rokotteiden käytön maataloudessa Marekin kanaa koskevan tutkimuksen vuoksi, joka osoittaa, että "kuumia viruksia" ja muunnoksia syntyy... mikä tekee taudista entistäkin tappavamman. Silti CDC on jättänyt tämän huomiotta ihmisillä käytettäessä, koska se on täysin tietoinen riskistä, että vuotavista rokotuksista syntyy uusia tappavampia variantteja. CDC on täysin tietoinen siitä, että vuotavien rokotteiden käyttö helpottaa kuumien (tappavampien) kantojen syntymistä. Silti se on jättänyt tämän huomiotta, kun on kyse ihmisten rokotuksista.

Nürnbergin säännöstö #7: On varauduttava loukkaantumisen, vammautumisen tai kuoleman edes etäiseen mahdollisuuteen.

Valmisteluja ei tehty. Tämä geeniterapia ohitti eläinkokeet. Lääkeyhtiöiden omat vaiheen 3 kliiniset tutkimukset ihmisillä saadaan päätökseen vasta 2022/2023. Nämä rokotteet hyväksyttiin ainoastaan hätätilalain nojalla ja pakotettiin väärää tietoa saaneelle yleisölle. Ne EIVÄT ole FDA:n hyväksymiä.

Nürnbergin säännöstö #8: Kokeet on suoritettava tieteellisesti pätevien henkilöiden toimesta.

Poliitikot, tiedotusvälineet ja näyttelijät, jotka väittävät, että tämä rokote on turvallinen ja tehokas, eivät ole päteviä. Propaganda ei ole lääketieteellistä tiedettä. Monet vähittäismyymälät, kuten Walmart ja rokotekeskukset, eivät ole päteviä antamaan kokeellisia lääketieteellisiä geenihoitoja tietämättömälle yleisölle.

Nürnbergin säännöstö #9: Jokaisella on oltava vapaus lopettaa koe milloin tahansa.

Huolimatta yli 85 000 lääkärin, sairaanhoitajan, virologin ja epidemiologin vastalauseesta - koetta ei lopeteta. Itse asiassa tällä hetkellä yritetään monin tavoin muuttaa lakeja, jotta rokotteiden noudattaminen voitaisiin pakottaa. Tähän kuuluvat pakolliset ja pakkorokotukset. Kokeellisia "päivitysrokotuksia" suunnitellaan 6 kuukauden välein ilman, että otetaan huomioon tämän kokeilun jo aiheuttamien kuolemantapausten ja loukkaantumisten kasvava määrä. Nämä "päivitysrokotukset" annetaan ilman kliinisiä tutkimuksia. Toivottavasti tämä uusi Nürnbergin oikeudenkäynti tekee lopun tästä rikoksesta ihmiskuntaa vastaan.

Nürnbergin säännöstö nro 10: Tutkijan on lopetettava koe milloin tahansa, jos on todennäköistä, että se johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tilastollisista raportointitiedoista käy selvästi ilmi, että tämä koe johtaa kuolemaan ja loukkaantumiseen, mutta kaikki poliitikot, lääkeyhtiöt ja niin kutsutut asiantuntijat eivät yritä millään tavoin pysäyttää tätä geeniterapiakokeilua, joka aiheuttaa vahinkoa väärää tietoa saaneelle yleisölle.

Mitä te voitte tehdä, jotta tämä rikos ihmiskuntaa vastaan saadaan loppumaan? Jaa tämä tieto. Pitäkää poliitikot, tiedotusvälineet, lääkärit ja sairaanhoitajat vastuullisina - jos he ovat osallisia tähän rikokseen ihmiskuntaa vastaan, heihinkin sovelletaan Geneven yleissopimuksen ja Nürnbergin säännöstön lakeja, ja heidät voidaan tuomita, todeta syyllisiksi ja tuomita kuolemaan. Oikeudenkäynnit etenevät, todisteita on kerätty, ja yhä useammat asiantuntijat hälyttävät.

Käykää Covid-komitean verkkosivustolla osoitteessa https://corona-ausschuss.de/, ja jos tämä rikos on vaikuttanut teihin, ilmoittakaa tapahtumasta, siihen osallistuneista henkilöistä ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti seuraavalle verkkosivustolle:

https://www.securewhistleblower.com/

Rikokset ihmisyyttä vastaan koskevat meitä kaikkia. Ne ovat rikos sinua, lapsiasi, vanhempiasi, isovanhempiasi, yhteisöäsi, maatasi ja tulevaisuuttasi vastaan.

TUKEKAA VAPAATA JA RIIPPUMATONTA LEHDISTÖÄ!TUKEKAA VAPAATA JA RIIPPUMATONTA LEHDISTÖÄ!

https://breaking-news.ca/second-nuremberg-tribunal-is-prepared/

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay