Tämä vuoden 1967 äänitallenne paljastaa kaiken

Donate

KIELIKELLO
Published on Mar 11, 2021
https://youtu.be/hcYkv9wZ-fE

Tämä vuoden 1967 äänitallenne paljastaa kaiken!
https://www.heritage-history.com/index.php?c=read&author=fagan&book=illuminati&story=_front
ET Productions | Tämä vuoden 1967 äänitallenne paljastaa kaiken!

Ulkosuhteiden neuvosto on Yhdysvaltojen haara salaliittoon vallata maailma ja luoda maailmanhallitus. Tämän ryhmän johtajat, samoin kuin kansakunnan johtajat, ovat kaikki Illuminatin jäseniä ja niillä on olennainen rooli ryhmän tehtävässä
Myron Coureval Fagan (31. lokakuuta 1887 - 12. toukokuuta 1972) saapui Broadwaylle vuonna 1907 19-vuotiaana, nuorimpana näytelmäkirjailijana American Theatre -historiassa. Seuraavina vuosina hän kirjoitti ja ohjasi näytelmiä monille aikansa kuuluisille näyttelijöille. Vuosina 1925–1930 hän kirjoitti, ohjasi ja tuotti kaksitoista Broadway-näytelmää. Hänen alkuvuosinaan; Mr. Fagan oli myös "dramaattinen toimittaja" elokuvalle "Associated Newspapers", mukaan lukien "New York Globe" ja erilaiset Hearst-sanomalehdet. Mutta vuonna 1916 hän otti loman teatterista ja toimi Charles Evens Hughesin "suhdetoiminnan johtajana"; tasavallan presidenttiehdokas; Siksi herra Faganin ura käsitti teatterin, journalismin ja kansallisen politiikan, ja hän on todistettu asiantuntija kaikilla näillä aloilla.
Vuonna 1930 herra Fagan saapui Hollywoodiin, missä hän toimi "kirjailijaohjaajana" elokuvassa "Pathe Pictures, Inc.", jonka omisti silloisen presidentti Jack Kennedyn isä Joseph P.Kennedy ja myös 20th Century Fox ja muut. Hollywood Film Studios.
Vuonna 1945 herra Fagan osallistui Rooseveltin myytin, vaikka nukkuimme ja Pearl Harborin todellisen tarinan kirjoittajan John T. Flynnin kiireellisestä pyynnöstä kokoukseen Washington DC: ssä, jossa hänelle näytettiin joukko mikro- elokuvia ja tallenteita salaisista kokouksista Jaltassa, joihin osallistuivat vain Franklin Roosevelt, Alger Hiss, Harry Hopkins, Stalin, Molotov ja Vishinsky, kun he hautasivat suunnitelmia toimittaa Balkan, Itä-Eurooppa ja Berliini Stalinille. Kokouksen seurauksena; Herra Fagan kirjoitti kaksi näytelmää: Punainen sateenkaari (jossa hän paljasti koko juoni) ja Varkaiden paratiisi (jossa hän paljasti, kuinka nuo miehet suunnittelivat perustaa Yhdistyneiden Kansakuntien futuristisen yhden maailman hallituksen taloksi).
Samanaikaisesti herra Fagan aloitti ristiretken paljastamaan Punaisen salaliiton Hollywoodissa tuottamaan elokuvia, jotka paljastaisivat "yhden maailman hallituksen" juoni. Tästä ponnistuksesta syntyi "Cinema Educational Guild", joka auttoi innoittamaan kongressin kuulemistilaisuuksia, joissa yli 300 Hollywoodin kuuluisinta tähteä, kirjailijaa ja ohjaajaa paljastettiin Punaisen salaliiton aktivisteiksi. Viime kädessä surullisen "Hollywood Ten" lähetettiin vankilaan.
Siitä lähtien herra Fagan omisti kaiken aikansa ja ponnistelunsa amerikkalaisten varoittamiseksi suunnitelmasta tuhota Yhdysvaltojen suvereniteetti ja orjuuttaa amerikkalaiset "YK: n" yhden maailman hallituksessa.
Tässä sensaatiotallenteessa (tämän transkription perusta) hän paljastaa "Illuminati" -alueen salaliiton koko orjuuden orjuuttamiseksi, jonka kaksi vuosisataa sitten käynnisti yksi Rothschildin talon rahoittama luopiokatolinen pappi Adam Weishaupt.
Herra Fagan kuvaa (todisteiden kera), kuinka "Illuminatista" tuli Rothschildin kabalin väline, joka auttoi heitä saavuttamaan "yhden maailman hallituksen", ja kuinka heidän viimeisen kahden vuosisadan aikana käydyn sodan on tukenut heidän kansainvälinen pankkikartellinsa.
Hän kuvailee, kuinka Rothschildin agentti Jacob H.Schiff lähetettiin Yhdysvaltoihin jatkamaan "Illuminati" -tapahtumaa ja kuinka Schiff sai hallinnan sekä demokraattisista että republikaanisista puolueista. Hän kertoo, kuinka Schiff ja hänen edustajansa vietivät kongressimme ja kansalliset johtajamme saadakseen koko rahajärjestelmämme hallintaan, luomaan keskuspankin ja perustamalla liittovaltion tuloveron siirtämään rahaa työskenteleviltä amerikkalaisilta omiin kaskoihinsa. Schiff ja hänen salaliittonsa perustivat myös ulkosuhteiden neuvoston valvomaan valittuja virkamiehiamme, talouttamme ja kansallisia tiedotusvälineitämme asteittain orjuuttamaan Yhdysvaltoja palvelemaan yhden maailman hallituksen tarjouksia.
Lyhyesti sanottuna tämä äänitys (transkriptio) on kiehtova, kauhistuttava ja tosiasiallinen tarina maailman historian kaikkein sensaatiomimmista salaliitosta. Kaikkien, jotka rakastavat maata - jotka rakastavat Jumalaa - jotka pelastaisivat kansakuntansa ja uskontonsa (jonka tuhoamiseen illuminati on omistettu), tulisi kuulla tämä äänite (lue tämä transkriptio). Jokaisen, joka haluaa pelastaa poikamme kuolemasta koreassa, Vietnamissa, Etelä-Afrikassa ja nyt Lähi-idän taistelukentillä, tulisi kuulla ja välittää tämä äänitys (transkriptio).
Ei ole epäilystäkään siitä, että kuka tahansa, joka kuulee (lukee) tämän hämmästyttävän tarinan, liittyy taisteluun maamme ja kansamme nuoruuden pelastamiseksi. Myron Faganin äänitys tapahtui joskus 1960-luvulla.

ET Productions | This 1967 Audio Recording Reveals Everything!

The Council on Foreign Relations is the American branch of the conspiracy to take over the world and create a world government. The leaders of this group, as well as the leaders of the nation, are all members of the Illuminati and play integral roles in the groups' mission
Myron Coureval Fagan (October 31, 1887 – May 12, 1972) arrived on Broadway in 1907, at 19 years old, the youngest playwright in the history of the American Theater. In the following years he wrote and directed plays for many famous actors and actresses of his age. In between 1925 and 1930 he wrote, directed, and produced twelve Broadway plays. During his early years; Mr. Fagan was also "Dramatic Editor" for "The Associated Newspapers," including the "New York Globe" and various Hearst newspapers. But in 1916 he took a leave from the Theater and served as "Director of Public Relations" for Charles Evens Hughes; the Republican Candidate for the Presidency; thus, Mr. Fagan's career encompassed the Theater, Journalism and National Politics, and he is a proven expert in all those fields.
In 1930 Mr. Fagan came to Hollywood where he served as "Writer Director" with "Pathe Pictures, Inc.," then owned by Joseph P. Kennedy, father of the late President Jack Kennedy, and also at 20th Century Fox, and other Hollywood Film Studios.
In 1945, at the urgent request of John T. Flynn, the author of The Roosevelt Myth, While We Slept, and The True Story of Pearl Harbor, Mr. Fagan attended a meeting in Washington D.C. where he was shown a set of micro-films and recordings of the secret meetings at Yalta attended only by Franklin Roosevelt, Alger Hiss, Harry Hopkins, Stalin, Molotov, and Vishinsky when they hatched the plot to deliver the Balkans, Eastern Europe and Berlin to Stalin. As a result of that meeting; Mr. Fagan wrote two plays: Red Rainbow (in which he revealed that entire plot) and Thieves Paradise (in which he revealed how those men plotted to create the United Nations to house a futuristic One-World Government).
At the same time Mr. Fagan launched a crusade to unmask the Red Conspiracy in Hollywood to produce films that would expose the "One World Government" plot. Out of that effort came into being the "Cinema Educational Guild", which helped inspire the Congressional Hearings at which more than 300 of Hollywood's most famous stars, writers, and directors were unmasked as activists of the Red Conspiracy. Ultimately the infamous "Hollywood Ten" were sent to prison.
From that time on Mr. Fagan devoted all his time and efforts to alerting the American people to the plot to destroy the sovereignty of the United States of America and to enslave the American people in a "United Nations" One World Government.
In this sensational recording (the basis of this transcript) he reveals the beginning of the "Illuminati" conspiracy to enslave all of humanity that was launched two centuries ago by one Adam Weishaupt, an apostate Catholic Priest financed by the House of Rothschild.
Mr. Fagan describes (with evidence) how "The Illuminati" became the instrument of the the Rothschild cabal to help them achieve a "One World Government", and how every War during the past two centuries has been fomented by their international Banking cartel.
He describes how the Rothschild agent, Jacob H. Schiff was sent to the United States to further the "Illuminati" plot and how Schiff obtained control of both the Democratic and the Republican Parties. He explains how Schiff and his agents seduced our Congress and national leaders to gain control of our entire Money-System, create the Federal Reserve, and institute the Federal Income Tax to transfer money from working Americans to their own coffers. Schiff and his co-conspirators also created the Council on Foreign Relations to control our elected officials, economy, and national media in order to gradually enslave the United States to serve the bidding of a One World Government.
In short, this Recording (Transcript) is the fascinating, horrifying, and FACTUAL story of the most sensational conspiracy in the history of the World. Everybody who loves our Country—who loves God—who would save their nation and their religion (which the illuminati is dedicated to destroying), should hear this recording (read this transcript). Anyone who wants to save our sons from dying in Korean, in Vietnam, in South African, and now on the battlefields of the Middle East, should hear and pass on this recording (transcript).
There is no doubt that anyone who does hear (read) this amazing story will join in the fight to save our Country and our Nation's Youth. Myron Fagan's recording took place sometime in the 1960's.

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay