Syrjintää työpaikalla

Donate

Rapsodia.fi
Published on Nov 11, 2021
Veikko Flink kertoo tällä videolla, miten eräs henkilö oli poistettu tänään 11.11.2021 työmaalta sen vuoksi, että siellä oli 1-2 tähän kokeelliseen sairaanhoitokokeeseen osallistunutta henkilöä, jotka olivat siitäkin huolimatta sairastuneet tähän yleisessä tiedossa olevaan sairauteen. Veikko kehottaa kaikkia jakamaan tätä videota kaikkialle, koska nyt alkaa olla viimeinen hetki toimia. Toimikaa suomalaiset!

Veikko Flink kertoo tällä videolla mm. seuraavanlaista:

"Terve henkilö poistettiin tänään työmaalta Soiten tartuntatautilääkärin määräyksestä, koska työmaalla oli sairastunut 1-2 tämmöiseen testiluontoiseen hoitoon osallistunutta, jotka oli kahteen kertaan osallistuneet tähän hoitoon (piikitykseen). Ja siitä huolimatta he olivat sairastuneet tähän sairauteen (koronaan), jota koitettiin tällä testiluontoisella hoidolla hoitaa.

Kuten yhdenvertaisuuslaissa sanotaan, että jokaisella on oikeus toteuttaa uskoaan, uskomuksiaan ja omaa moraliteettiaan eli näihin ei tarvitse osallistua, jos ei itse halua. Mikä tästä tekee nyt yhdenvertaisuuslain edessä aika järkyttävän ja negatiivisen asian, on se, että kaikki muut siellä työmaalla olivat osallistuneet tähän testiluontoiseen terveydenhuolto systeemiin kahteen kertaan, mutta he saivat kaikki jatkaa työmaalla. Ja kenties he jatkavat tämän yleisessä tiedossa olevan sairauden, jota ei saa nimeltä mainita, levittämistä nyt siellä työmaalla.

Mutta ainoastaan vain tämä terve henkilö joutui lähtemään sieltä työmaalta kimpsunsa ja kampsunsa kooten ja olemaan sieltä työmaalta nyt pois 10 vuorokautta. Sen takia, ettei hän mahdollisesti tartuta muita. Mutta ne, jotka olivat samalla tavalla altistuneet siellä työmaalla ja osallistuneet siihen testiluontoiseen systeemiin, ne saivat jatkaa siellä työmaalla, mennä kotiin, mennä kapakkaan, lentää lentokoneella ja mennä sinne ja tänne. Vaikka yleisessä tiedossa on, että he voivat levittää sitä sairautta aivan samalla tavalla kuin se, joka ei ollut osallistunut tähän testiluontoiseen kokeeseen.

Yhdenvertaisuuslaki sanoo syrjintäkiellosta näin:

"Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky ja syrjintä."

Työpaikalla työnantajan velvollisuutena on edistää yhdenvertaisuutta. Työmaalla ei siis saa asettaa ketään eriarvoiseen asemaan. Viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja toimia lain edessä siten kuin laki vaatii. Ja tämä yhdenvertaisuuslaki tässä nyt tämän työntekijän tapauksessa kumottiin totaalisesti niin, että tämä yksi henkilö asetettiin eriarvoiseen asemaan muiden työntekijöiden edessä. Eikö tämä mene aika hulluksi?

Me olemme menossa kauhealla vauhdilla tyranniaan. Jakakaa niin paljon kuin jaksatte tätä! Nyt on viimeisiä hetkiä jakaa ja levittää tätä tietoa mahdollisimman laajalle ja mahdollisimman nopeasti. Toimikaa suomalaiset!"

Tässä on Veikon aikaisempi video, missä hän kehottaa tekemään rikosilmoituksia niistä päättäjistä, jotka ajavat näitä perustuslakia rikkovia asioita eteenpäin: https://rapsodia.fi/tehkaa-rikosilmoituksia-paattajista-2/

Tässä on blogikirjoitus siitä, miten tämä täysin perustuslain vastainen ja ihmisoikeuksia rikkova natsipassi avaa tien syrjinnälle: https://rapsodia.fi/natsipassi-avaa-tien-syrjinnalle-hitlerin-rokotepassi/

Tässä vielä Veikon rohkaisu video, jossa hän kehottaa suomalaisia nousemaan taisteluun ihmisoikeuksien puolesta: https://rapsodia.fi/taisteluun-suomen-kansa-2/

Seuraa Rapsodia Uutiskanavaa Telegramissa, niin saat aina nopeasti tiedon uusimmista videoista ja postauksista: https://t.me/RapsodiaUutiskanava

Tässä on linkki Veikon omalle YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/watch?v=RIFDgQ7TXQI&ab_channel=Ilpoistenpiiri

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next