Ilmaisuvapaus on meidän oikeus!

Donate

AnssiRajapaltio-VL
Published on Mar 19, 2023
Mitä meille jää, jos sananvapautta ei saa kommunikaatiossa käyttää? Miten suora demokratia toimisi, ilman erilaisia mielipiteitä? Näistä meidän täytyy pitää kiinni. Ilman niitä, meillä ei ole aitoa Suomea! Liian raakalaismainen sensuuri ei ole meidän yhteiskuntajärjestyksen edun mukaista.

Vaikka olisimmekin eri mieltä asioista, hyvässä rakentavassa yhteiskunnallisessa dialogissa on syytä olla näkökulmia. Siksi meillä on vaaliliitto.
Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista julkisuudessa mielipiteitään. Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Sananvapauteen kuuluu mielipiteiden ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista.
Sananvapauteen kuuluu kärjekkäiden, provosoivien ja jopa loukkaavien ilmaisujen esittäminen, kunhan ei ylitetä sitä, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä.

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video